Scoren met diversiteit

Op zoek naar goed personeel ging Richard Baron netwerken. Nu heeft hij een goedlopende McDonald’s in het centrum van Hilversum met flexibele en op en top gemotiveerde medewerkers van veelal allochtone komaf. Het leverde hem een prestigieuze waardering op: de Div GoodPracticePrijs. "We hebben nu een grote groep waarmee we snel kunnen schakelen. Dat is een cultuur die je creëert."

Alle landelijke deelnemers waren aangedragen door het UWV* vanwege de diversiteit in hun personeelsbeleid. Maar Richard Baron van McDonald’s Hilversum stak er volgens de vakjury met kop en schouders bovenuit en mocht eind maart de Div GoodPracticePrijs 2009 uit handen van demissionair minister Donner van SZW ontvangen.

De onderscheiding van meest diverse werkgever in het midden- en kleinbedrijf is een voorlopig hoogtepunt in een ontwikkeling die de franchisenemer ruim een jaar geleden inzette, een beetje uit nood geboren. "Want het is gewoon lastig om goed en gemotiveerd personeel te krijgen", zegt Baron. "Van het aanvankelijke adverteren voor personeel ging ik inzoomen naar doelgroepen."

Met hulp van het nieuwe Servicepunt Detailhandel, waarin ook de gemeente Hilversum en het UWV zijn vertegenwoordigd, bouwde hij snel een relatie op met lokale instellingen. Via de nieuwe contacten op onder meer scholen kreeg hij personeel aangeleverd. "Het is een ware omslag", vindt hij. "Je moet nu echt netwerken om personeel te zoeken en je gaat je hele personeelsbeleid op flexibiliteit afstemmen."

De diversiteit is daardoor groot. Hij heeft nu evenveel mannen als vrouwen, een paar gehandicapten, zelfstandigen, personeel in opleiding, stagiaires, jongeren uit de opvang en reïntegrerenden vanuit het UWV in dienst. En veel allochtonen, een doelgroep die hij zeer omarmt. "Vaak vergeten wij dat zij in het buitenland hoog zijn opgeleid en alleen een taalbarrière hebben. Daardoor kunnen de managementvaardigheden niet direct tot uiting komen op de werkplek. Wij begeleiden ze dan extra en geven hen de tijd om zich verder te ontwikkelen in de taal en Nederlandse cultuur."

Maatwerk

Hij zag door de kansen die hij bood verborgen talenten bovendrijven. Zoals bij zijn uit Afghanistan afkomstige manager. "Hij scoorde in het Opleidings Centrum van McDonald’s in Amsterdam bij de toetsen het hoogste van alle managers uit Hilversum die daar zijn geweest."

En de medewerksters uit Thailand en Peru zijn ‘supergemotiveerd’, mede omdat zij bij Baron wel de mogelijkheid krijgen langere tijd op vakantie en voor familiebezoek naar hun geboorteland te gaan.

Werknemers van buitenlandse komaf acht hij overigens vanzelfsprekend. "Van mijn klantenbestand is dertig tot veertig procent allochtoon. Mijn personeelsbestand moet een afspiegeling zijn van mijn klantenbestand."

Het is echt maatwerk geworden, het personeelsbeleid van Baron. "Ik heb ook twee zelfstandigen in dienst. Een visagist en een danseres die te weinig werk hebben. Op de dagen dat ze hier komen zijn ze ontzettend gemotiveerd en ze zijn ook nog hoog opgeleid. Dat werkt door naar de rest van je personeel."

Ook in de cijfers ziet hij de resultaten van de nieuwe flexibele weg. Zo zijn de productiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gegaan. Er is bovendien een lager ziekteverzuim en een hechter teamverband. "We hebben nu een grote, flexibele groep medewerkers die op korte termijn voor elkaar kunnen invallen. We kunnen daardoor snel schakelen. Dat is een cultuur die je creëert. Daarnaast heb je bij topdrukte genoeg mensen om uit te putten."   

Toen Richard Baron zijn bestaan als werknemer van McDonald’s zeven jaar geleden verruilde voor dat van franchisenemer bij de fastfoodketen, was hij nog helemaal niet toe aan netwerken en het benaderen van scholen. "Dat heeft in dat stadium geen zin. Je wilt dan eerst weten hoe bijvoorbeeld de gemeente werkt en hoe de rollen verdeeld zijn binnen de Winkeliersverenigingen. Als dan het restaurant op orde is, kun je om je heen kijken." Die verruimde blik naar buiten heeft er toe geleid dat hij zich nu actief inzet bij platforms, verenigingen en werkgroepen. Zo is hij voorzitter van Binnenstadsoverleg en van Marketing Werkgroep Binnenstad.

Omzetgroei

De vijftien jaren in verschillende functies bij de hoofdorganisatie, leverden hem een vracht kennis op die als franchisenemer uitstekend van pas komt. Vooral de laatste twee jaar toen hij de helft van alle restaurants in Nederland in zijn portefeuille had, bleken een uitstekende voorbereiding op zijn overstap naar het ondernemerschap.

Die verandering is hem goed bevallen. "Het is mooi als je op een gegeven moment datgene zelf kunt doen waar je je al jaren voor ingezet hebt. Voor mij was het een hele mooie stap om een vestiging over te nemen. Het leukste is dat je nu je eigen beleid kunt voeren, met hele korte lijnen." Hij weet zich nu in de rug gesteund door de afdelingen waar hij eerst zelf voor werkte. "Daardoor heb ik een hoop kennis en kunde achter mij."

Qua personeelsbeleid mag hij dan helemaal vrij zijn, verder is hij gebonden aan de richtlijnen en regels die inherent zijn aan de franchiseformule van McDonald’s. Zo is de productmix vastgesteld en kan hij bij verbouwingen kiezen uit twaalf trends. Op marketinggebied heeft hij de nodige ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. De lokale kidsday blijkt bijvoorbeeld een groot succes. In september vorig jaar gaf hij liefst 800 goody bags weg.

Hij begon in 2002 met zestien fulltime werknemers. Dat zijn er nu ongeveer twintig maar daarnaast heeft hij wel de beschikking over de door hem geroemde nog eens circa vijfentwintig flexibel inzetbare krachten. Het restaurant is qua oppervlakte niet uitgebreid in die periode maar hij realiseerde wel een behoorlijke omzetgroei.

"Ik wil nog vijftien tot twintig procent in omzet groeien de komende drie jaar", verwoordt Richard Baron zijn toekomstplannen. "Dat kan mede door de collectieve kracht van McDonald’s."

Ook de florerende samenwerking tussen de gemeente en de winkeliers in Hilversum betekent volgens hem een belangrijke impuls. Hij ziet dan ook een deel van de beoogde groei op de koopzondagen plaatsvinden. "Die dagen gaan we nog beter benutten met onder andere braderieën, sfeer en kinderactiviteiten. Hilversum gaat zo meer zijn regionale functie invullen."      

Lees meer over:
Hans Veltmeijer Hans Veltmeijer
Redacteur
Bekijk ook