Samenwerken aan de duurzame groei van ANWB Rijopleiding

Het (toekomstige) succes van een franchiseorganisatie hangt voor een belangrijk deel af van de franchisenemers. Terecht dus dat er veel aandacht uitgaat naar het vinden van een geschikte franchisenemer. Maar dat is slechts één kant van het verhaal, het is ook van belang de ontwikkeling van de aangesloten franchisenemers goed te monitoren en dit als franchisegever te blijven stimuleren. Hoe ontwikkelen de aangesloten franchisenemers zich? Staan de neuzen nog dezelfde kant op? Sluiten de ontwikkeling en behoeftes van de aangesloten ondernemers aan op de huidige marktontwikkelingen en de strategische doelstellingen die zijn bepaald?

De samenwerking met Franchise+

De recruitment consultants van Franchise+ zijn ervaren in de franchisewereld. Ze weten als geen ander wat er wordt gevraagd van franchisenemers. En van franchisegevers. Als kennispartner geven zij dan ook waardevol en toepasbaar advies over de ontwikkeling van de aangesloten franchisenemers. Blijf in gesprek, luister naar elkaar, erken elkaars belangen op basis van de actuele marktontwikkelingen en nieuwe strategische doelstellingen. En nee, dat is geen gemakkelijke opgave voor zowel franchisegever als franchisenemers. De recruitment consultants van Franchise+ kunnen een belangrijke en objectieve bijdrage leveren aan dit proces.

De Opdracht

ANWB Rijopleiding wil inzicht krijgen in de ontwikkeling van alle 22 aangesloten franchisenemers. De reden? Dé grootste aanbieder van rijlessen in Nederland wil doorgroeien en weten hoe de franchisenemers optimaal kunnen worden ondersteund in hun ontwikkeling om deze groei mogelijk te maken. Door helder te krijgen wat de capaciteiten zijn van de franchisenemers, wat hun behoeftes zijn en welke mogelijkheden zij hebben kan ANWB Rijopleiding goed bepalen hoe deze ondernemers kunnen door groeien naar multi-unit franchise.

Ook maakt het inzicht duidelijk aan welke competenties de franchisenemers kunnen en moeten werken om klaar te zijn voor de stap naar multi-unit franchise. De recruitment consultant van Franchise+ kreeg de opdracht om via vooraf afgestemde ontwikkelassessments in gesprek te gaan met 22 aangesloten franchisenemers. De recruitment consultant heeft een beoordelende rol, en kan adviezen uitbrengen over bijvoorbeeld mogelijke ontwikkelbare en trainbare competenties.

Het gekozen plan van aanpak

Voor de opdracht is het volgende pad uitgestippeld:

  • Het huidige franchisenemersprofiel herformuleren en een definitieve, toekomstbestendige, versie creëren. Daarnaast is er met elkaar een profiel samengesteld op basis van een multi-unit franchisenemer-profiel, met daarin competenties verwerkt waar een franchisenemer aan moet voldoen om de stap naar multi-unit franchise te kunnen zetten.
  • Dit nieuwe profiel, goed onderbouwd, is gedeeld binnen de franchiseorganisatie om draagvlak te creëren.
  • Er is met elkaar afgestemd hoe het tussentijdse ontwikkelassessment eruit komt te zien. Dit is een op maat samengesteld traject. Voor specifiek deze franchiseorganisatie én opdracht is ervoor gekozen om bij elke franchisenemer een drietal online testen (persoonlijkheidstest, competentietest en werkwaardentest) af te nemen. Dit is gecombineerd met een verdiepend gesprek met de recruitment consultant van Franchise+, waarin de bevindingen zijn doorgesproken. Hiermee is een goed beeld verkregen van de ontwikkeling en behoeftes van de desbetreffende franchisenemer.
  • Van elke aangesloten franchisenemer stelt de recruitment consultant een persoonlijke rapportage op, waarin de bevindingen van de online testen en het verdiepende gesprek worden vermeld.

De werkwijze van de recruitment consultant van Franchise+

De recruitment consultant werkt nauw samen met franchiseorganisaties. Samen wordt een plan van aanpak besproken, die passend is, en aansluit bij de fase waarin de franchiseorganisatie zich bevindt. Het is essentieel om te komen tot een uniforme afspraak in methodiek, werkwijze en aanpak van de tussentijdse ontwikkelassessments voor de aangesloten franchisenemers.

De ontwikkelassessments kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, samen met de franchiseorganisatie wordt bepaald welke onderdelen passend en logisch zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de organisatie zelf en het type franchisenemer dat is aangesloten.

De resultaten

In een periode van 8 maanden zijn er tal van ontwikkelassessments afgenomen, en gesprekken gevoerd met de 22 aangesloten franchisenemers van ANWB Rijopleiding. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten;

  • ANWB Rijopleiding heeft de juiste inzichten gekregen in de ontwikkeling en potentie van elke aangesloten franchisenemer. Hoe kunnen de franchisenemers doorgroeien naar multi-unit franchise?
  • De ontvangen rapportages en informatie kan door ANWB Rijopleiding worden gebruikt voor het behalen van toekomstige strategische doelstellingen, voor het doorvoeren van veranderingen en voor het maken van plannen om toekomstbestendig te blijven.
  • De algehele feedback geeft ANWB Rijopleiding inzicht in wat er speelt bij de aangesloten franchisenemers. Deze informatie kan vervolgens, vertrouwelijk, worden gebruikt om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over specifieke onderwerpen.
  • Franchisenemers van ANWB Rijopleiding zijn dankzij het project meer betrokken bij de franchiseorganisatie. Met andere woorden; het afnemen van de tussentijdse ontwikkelassessments heeft veel teweeg gebracht in de organisatie. Hierdoor zijn franchisegever en franchisenemers opnieuw met elkaar in gesprek geraakt over de toekomst en is er een vernieuwde verbinding ontstaan.

Wil jij als franchisegever, vrijblijvend, sparren over de ontwikkeling van jouw aangesloten franchisenemers? Je kan altijd contact opnemen met één van de recruitment consultants van Franchise+. Wij denken graag met jullie mee en delen graag onze kennis en ervaringen.


Professionele en persoonlijke ontwikkeling van aangesloten franchisenemers ontstaat niet zomaar. Het is een resultaat van in gesprek zijn en blijven met elkaar, naar elkaar luisteren en de onvoorwaardelijke keuze voor de kracht van samenwerken.

ANWB rijopleidingen recruitment
Lees meer over:
Herma van Hienen Herma van Hienen
Recruitment Consultant Franchise+
Bekijk ook

Media- en Marketingbedrijf Franchise+ dé aangewezen partner in franchisegroei. Onze missie is om mensen die iets met franchising hebben of willen bij elkaar te brengen. Hiervoor zetten wij diverse online en offline mediakanalen in. Afgestemd op jouw formule.

Stel je vraag aan Herma van Hienen
CAPTCHA