Right at Home: wereldspeler in thuiszorg komt naar Nederland

De Amerikaanse franchiseformule Right at Home is buiten de Verenigde Staten al actief in China, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Nu is Nederland aan de beurt.

De markt is er klaar voor met 2,7 miljoen 65-plussers. Een bevolkingsgroep die alleen maar sterker zal groeien. Daarnaast bespoedigt het overheidsbeleid de komst van deze thuiszorgformule. Right at Home wil in Nederland met een master-franchisepartner een netwerk van franchisevestigingen opzetten. Allen Hager kreeg als ervaren bestuurder in een Amerikaans ziekenhuis complimenten voor de goede medische behandelingen van ouderen. De technologie was prima in orde. Maar tegelijkertijd vroegen de kinderen van de patiënten zich af waar hun vader en moeder nu naartoe moesten na de behandeling. Want zij hadden meer hulp nodig en de kinderen hadden daar geen tijd voor. “Omdat we steeds langer gaan leven is er grote behoefte aan een professionele structuur om mensen in staat te stellen onafhankelijk thuis te blijven wonen”, legt Hager uit. Hij stapte in dat ‘grote gat’ en begon zelf als gezondheidswerker in 1995 met een thuiszorgbedrijf in Omaha, Nebraska. De thuiszorg van Right at Home bestaat uit begeleiding en huishoudelijke hulp. Maar ook persoonlijke verzorging en verpleging behoren tot het dienstenpakket. Inmiddels is Right at Home met meer dan driehonderd locaties wereldwijd één van de grotere aanbieders van thuiszorg. Sinds het jaar 2000 wordt de formule ook door zelfstandig ondernemers op franchisebasis geëxploiteerd. Na het bereiken van een omzet van 1 miljard dollar (meer dan vijftig miljoen zorguren en ruim 75.000 cliënten) in thuisbasis de Verenigde Staten besloot de formule in het jaar 2010 de vleugels over de grens uit te slaan. Dat gebeurde eerst in grote marktgebieden met een steeds sterker vergrijzende bevolking. In achtereenvolgens het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, China en Canada. Nu volgt het kleine Nederland.

Klein, maar wel een interessante markt, legt Blake Martin, vicepresident van Right at Home International, uit. “Wij zien de groeiende populatie van ouderen in Nederland en de service van Right at Home sluit daar perfect bij aan.”

Groeipotentie

De wereldpopulatie van 60-plussers is de afgelopen twintig jaar enorm gegroeid en zal de komende jaren naar verwachting explosief verder stijgen. Het aantal ouderen en de levensverwachting nemen immers fors toe. Zeker ook in Nederland. Momenteel leven hier 2,7 miljoen senioren van 65 jaar en ouder. Vanwege de vergrijzing stijgt dat aantal naar 4,7 miljoen in 2040. Terwijl in datzelfde jaar de bevolkingsgroep van tachtig jaar en ouder zal zijn verdubbeld tot 1,5 miljoen mensen. Circa 8,5 procent van de totale bevolking. Gezien deze omstandigheden spreekt Allen Hager van ‘ongelooflijke mogelijkheden’ voor thuiszorgondernemers in Nederland. “Internationale groei is altijd al onderdeel van onze strategische groeiplannen geweest en we weten dat ons bewezen model niet alleen de seniorenpopulatie in Nederland zal ondersteunen, maar ook ondersteuning biedt aan familie en naasten”, stelt hij. Daarnaast wijst hij op de dienstverlening van Right at Home aan zorgprofessionals zoals huisartsen. De duidelijke groeipotentie in de Nederlandse markt ziet hij niet alleen vanwege de vergrijzende bevolking maar ook omdat ‘de regering een commitment heeft voor de zorg op de lange termijn’.
In Nederland heeft het kabinet besloten dat er drastisch wordt bezuinigd op de onbetaalbaar wordende langdurige zorg en vooral op de niet-medische thuiszorg. Deze zorg zal deels worden opgevangen door mantelzorgers vanuit de familie, maar deze zullen lang niet alle zorg op zich kunnen nemen. Grote verzorgingshuizen zullen in toenemende mate vervangen worden door kleinschalige alternatieven en thuiszorg.
De verantwoordelijkheid voor begeleidende zorgtaken verschuift van de landelijke overheid (AWBZ) naar gemeenten (Wmo), die daarvoor minder geld beschikbaar krijgen. De rekening voor veel niet-medische thuiszorg die nu nog door de overheid wordt vergoed zal in de toekomst daardoor op het bordje van de cliënt terechtkomen. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling dat steeds meer senioren zelf de keuze willen maken welke zorg zij wensen te ontvangen. Het liefst brengen zij hun laatste levensjaren comfortabel in hun eigen huis door.

Decennia aan ervaring

Het moment lijkt dus ideaal voor Right at Home om de Nederlandse markt te betreden. De formule zoekt in eerste instantie naar een partner die de Nederlandse organisatie van franchisenemers gaat opzetten. Deze master-franchisepartner moet allereerst een ervaren en succesvol ondernemer op Nederlandse bodem zijn. Zoals Ken Deary van Right at Home UK dat is in Engeland. Tijdens de tien jaar dat hij franchisenemer was bij McDonald’s won hij diverse prijzen waaronder de McDonald’s Golden Arches Award voor het uitzonderlijk internationaal franchisenemerschap. Ook was hij Brits ‘franchisenemer van het jaar’. De master-franchisepartner in Brazilië, Eduardo Chvaicer, was het grootste deel van zijn carrière senior executive bij Abbott Laboratories in Brazilië. Nu runt hij Right at Home vanuit metropool São Paulo. Yao Li van Right at Home China is de oprichter en voormalig directeur van Beijing Yinda Property management Co. Ltd. Ook de franchisepartner in Canada, Michael Martino, is een ervaren rot in het vak. Hij is voormalig directeur van Mailboxes Etc. en was tevens bestuurslid van de Canadese franchiseorganisatie. Allen Hager: “Wat zij allemaal gemeen hebben, is persoonlijke ervaring als leidinggevende in de top van het bedrijfsleven en begrip voor de noodzaak van hoogwaardige kwaliteit in de thuiszorg van hun land.” Zo iemand zoekt hij ook in Nederland. “Om in Nederland succesvol te kunnen groeien is onze ideale master-franchisepartner een ervaren ondernemer met passie voor ouderenzorg en thuiszorg.”

Lokale gemeenschap

De thuiszorgondernemers (franchisenemers) die de master-franchisepartner onder zijn hoede krijgt, moeten in de eerste plaats een sterke band hebben met de lokale gemeenschap. “Dat is de basis van het succes. Zij moeten de behoeften van de ouderen in hun gebied begrijpen en hen de mogelijkheid bieden zo lang en comfortabel mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Wij bieden een wereldwijde structuur en support voor die lokale business.” Ondernemers wacht na een trainingsprogramma een efficiënt en rendabel businessmodel. Ervaring in de gezondheidszorg is niet noodzakelijk voor franchisenemers, benadrukt Hager. “Onze missie is om de kwaliteit van leven te verbeteren van diegenen die wij verzorgen. Dat is in deze thuiszorgindustrie onmogelijk zonder uitgebreide kennis van de gezondheidszorg. Maar onze franchisenemers hebben dat niet persé nodig. Want dat is wat het managementteam van Right at Home al verschaft. Wij brengen decennia aan ervaring in de gezondheidszorg naar onze cliënten en onze franchisenemers. Daarbij mikken wij in de eerste plaats op een goed zorgmodel, goede business komt daarna vanzelf.”

Right at Home International

De thuisbasis van Right at Home ligt in Omaha, in de Amerikaanse staat Nebraska. In het jaar 2000 werd met franchise gestart en inmiddels is Right at Home International een wereldwijde franchiseorganisatie met meer dan driehonderd vestigingen verspreid over vier continenten. Right at Home was de eerste thuiszorgorganisatie uit de VS die de Braziliaanse en Chinese markt betrad.
De franchisenemers van Right at Home bieden thuiszorg en hulp aan ouderen en aan invalide volwassenen die zelfstandig willen blijven wonen. Het gekwalificeerde personeel van de franchisenemers wordt zorgvuldig gescreend en getraind voordat zij cliënten thuis bezoeken. Bezoek de website www.rahglobal.com voor meer informatie.

+