Onbegrenst talent

Mensen met een handicap aan het werk helpen of... bedrijven helpen een vergeten potentieel aan arbeidskrachten aan te boren: voor bureau Onbegrensd Talent ligt de nadruk vooral op dat laatste. Erik Nanninga legt uit waarom en vertelt over het bijzondere kenmerk van de - bijna afgestudeerde -franchisenemers van Onbegrensd Talent.

Arbeidsgehandicapten vallen eerder uit, zijn minder gemotiveerd, zijn minder productief. Erik Nanninga, samen met partners Glenn van der Burg, Pieter Heiliegers en Theo Dijt eigenaar van arbeidsbemiddelingsbureau Onbegrensd Talent, schudt de vooroordelen moeiteloos uit zijn mouw. Het is de eerste drempel die hij tegenkomt in zijn gesprekken met werkgevers over het in dienst nemen van mensen met een beperking. "Die kan ik allemaal weerleggen, daar hebben we diverse wetenschappelijke onderzoeken voor. Het is eerder tegenovergesteld en moet je mensen met een handicap tegen zichzelf beschermen. Ze hebben vaak lang niet gewerkt en zijn daarom juist extra gemotiveerd. Ze zullen de laatste zijn die zeggen dat ze ziek zijn of dat het niet meer gaat. Die vooroordelen zijn echter hardnekkig en de gesprekken lijken soms echt op zendingswerk."

Onbegrensd Talent ondersteunt bedrijven bij het wegnemen van eventuele hobbels bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. "We wenden alle regelingen aan die er zijn om het voor de werkgever zo gunstig mogelijk te maken", aldus Erik. "Vanuit de overheid zijn er enkele regelingen die het plaatsen van gehandicapten in een bedrijf gemakkelijker moeten maken. Zo is er de 'proefplaatsing', waarbij iemand drie maanden in dienst kan komen met behoud van uitkering en er is de no-risk-regeling, waarbij de overheid de eerste vijf jaar van het ziektegeld betaalt als iemand met een beperking ziek wordt. Overigens haken wij af als wij denken dat een werkgever alleen geïnteresseerd is in de financiële regelingen voor het in dienst nemen van een gehandicapte en denkt goedkoop uit te zijn."

Praktisch

Het idee voor Onbegrensd Talent ontstond toen Erik samen met Glenn van der Burg bij hun toenmalige communicatiebureau overheidscampagnes in hun portfolio kregen, die waren gericht op het betrekken van mensen met een handicap bij de samenleving. "Zo kwamen we in die wereld terecht en dat vonden we gelijk heel erg leuk vanwege de maatschappelijke component die erbij zat", vertelt Erik. "Naar aanleiding van die campagnes kregen we de behoefte om ook iets praktisch te doen voor mensen met een beperking. Uit ons netwerk in de ICT-branche kwam toen het idee om te kijken of daar mensen te plaatsen zouden zijn. Al snel bleek dat sommige mensen met bijvoorbeeld een autistische stoornis prima inzetbaar zijn als softwaretester. Zo is het balletje gaan rollen en in 2007 zijn we gestart met Onbegrensd Talent."

Vraagkant

Vanaf het begin was het duidelijk dat Onbegrensd Talent de zaken onconventioneel wilde aanpakken. De re-integratiemarkt is in Nederland erg gestuurd vanuit de aanbodkant, vertelt Erik. "Bureaus bieden arbeidsgehandicapten aan bedrijven aan. Maar om succesvol te zijn, moet je aan de vraagkant beginnen. Als je mensen aan een baan wilt helpen, begint dat immers bij die baan. We praten met heel veel bedrijven, kijken welke werkgevers bereid zijn een gehandicapte in dienst te nemen, inventariseren waar zij behoefte aan hebben en vervolgens zoeken we via diverse kanalen serieuze kandidaten met de juiste kwaliteiten. Dat zijn over het algemeen mensen met een sociale, lichamelijke of verstandelijke handicap die gemiddeld wat hoger zijn opgeleid: mbo-plus, hbo of wo. Ze worden door ons getest op werk- en denkniveau. Als een kandidaat aan de slag gaat, werken we met een 'detavast-constructie' van zes maanden, waarin wij de mensen nog intensief begeleiden. Als alles goed gaat, volgt na de detachering een vaste aanstelling. Wij raken onze kandidaten uiteindelijk ook weer kwijt. We hebben dan ook geen databank: we zoeken actuele kandidaten bij actuele vacatures."

Franchise

Het idee voor een franchiseformule ontstond toen er aanvragen kwamen naar de diensten van Onbegrensd Talent van buiten de Randstad, het aanvankelijke werkgebied. Erik: "Toen we vragen kregen uit onder andere Groningen en Venlo zijn we ondernemers met een beperking gaan zoeken die een vestiging van Onbegrensd Talent kunnen opzetten. Die zes mensen zijn we nu in anderhalf jaar tijd - waarin ze hun uitkering behouden - aan het opleiden tot het zelfstandig ondernemerschap. Voorjaar 2011 ronden we dit traject af. Op termijn zullen zij onder de vlag van Onbegrensd Talent een regionale vestiging runnen voor eigen risico en rekening." Tijdens de opleiding wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden. "Er zit iemand bij die manisch depressief is bijvoorbeeld. Dan moet je kijken naar de geestelijke belastbaarheid. Ook zit er iemand bij die zich alleen per taxi kan verplaatsen en die soms uren onderweg is. Het zijn zaken die zo´n traject wel bemoeilijken maar niet onmogelijk maken. Datzelfde geldt voor de situatie bij een werkgever. Mensen met een arbeidsbeperking passen vaak kwalitatief prima binnen een bedrijf, maar als werkgever moet je wel bereid zijn om wat extra´s te doen. Soms zit het in extra voorzieningen, in extra reiskosten of in begeleiding."

Het opleidingsproject wordt financieel ondersteund door het UWV, het Nationaal Revalidatiefonds, het VSBfonds, de Rabobank Foundation, het Skanfonds en Stichting Doen. "Vooral de aanvangskosten zijn hoog", vertelt Erik. "Om ondernemers - ook met een arbeidsbeperking - te laten starten, heb je startkapitaal nodig. Je moet eerst over een dood punt heen. Je moet met heel veel werkgevers en instanties in de omgeving gaan praten. Die kosten worden gedekt door de fondsen. In combinatie met het doorbetalen van de uitkering door het UWV krijgen deze ondernemers anderhalf jaar de gelegenheid om te groeien naar een franchisesituatie."

 In het najaar start er een nieuw opleidingstraject. "We gaan in de toekomst dus uitbreiden naar meer regio's maar ook naar meer branches", zegt Erik. "We zijn begonnen in de ICT. Nu zijn we bezig met andere, niet-conjunctuurgevoelige branches, zoals zorg, onderwijs en overheid."

Lees meer over:
Pras Weijers Pras Weijers
Redacteur