NFV: Qredits is meer dan alleen geldverstrekker

Qredits helpt franchisenemers met financiering tot 250.000 euro. Maar Qredits begeleidt daarnaast ook ondernemers. Hoe? Met een combinatie van begeleidingstools en coaching. "We zitten zelfs aan de keukentafel."

Maar liefst 30 tot 35 kredietaanvragen komen er dagelijks binnen. De gemiddelde waarde van de gevraagde financiering bedraagt voor de mkb-kredieten zo'n 180.000 euro. "Het aantal aanvragen is stabiel", vertelt commercieel directeur Roy Spit. Hij heeft het idee dat hier verschillende oorzaken voor zijn aan te wijzen. "Onze naamsbekendheid is bijvoorbeeld nog steeds beperkt, maar je ziet ook een toename van aanbieders in dit segment. De starter of de ondernemer die wil uitbreiden heeft tegenwoordig tal van mogelijkheden om de financiering te regelen. Ofwel op de traditionele manier bij de bank, of wel via crowdfunding of een kredietunie." Volgens Spit zijn ze met 120 tot 130 uitboekingen per maand wel een van de grootste kredietverstrekkers als het gaat om alternatieve financieringsvormen. "We hebben inmiddels 6.500 ondernemers geholpen met hun financiering. Deze ondernemers hebben vaak geen toegang tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit. We zien bijvoorbeeld dat banken met name terughoudend zijn als het gaat om microkredieten tot 50.000 euro", aldus Spit.

Kritisch beoordeeld

De aanvragen die binnenkomen worden kritisch beoordeeld. Een bedrijfsadviseur gaat naar de ondernemer toe en bespreekt het ondernemingsplan. Hij schrijft een advies voor de riskafdeling die uiteindelijk de aanvraag honoreert of niet. "Dat wij bij de ondernemers aan de keukentafel zitten, ook als het gaat om een financiering van 'slechts' 10.000 euro, is uniek en wezenlijk anders en onderscheidend dan de aanpak van reguliere banken met een winstoogmerk. Die kunnen voor kleinere financieringen tot 50.000 euro helemaal niet langskomen, dat kan bij ons wel. We zijn een onafhankelijke en private kredietverstrekker en werken als een stichting met een ANBI-status. We hebben geen winstoogmerk." Ongeveer 40 procent van de aanvragen gaat volgens de commercieel directeur na de beoordeling terug, gewoonweg omdat die niet voldoende zijn onderbouwd. Deze ondernemers worden volgens hem vaak verwezen naar de website waar een ondernemingsplan sjabloon en e-learnings beschikbaar zijn voor een goed ondernemers- en financieringsplan. "Maar ook de andere 60 procent, de ondernemers waarmee we wel verder gaan hebben huiswerk te doen. We koppelen namelijk vaak een coach aan de aanvraag. Die coach, die op vrijwillige basis voor ons werkt, bezoekt de ondernemer en doorloopt alle onderdelen van het ingediende plan. Hierbij geeft hij adviezen en verbeterpunten, waarmee de aanvrager aan de slag moet." De coach is een ervaringsdeskundige, vaak afkomstig van een van de betrouwbare partners zoals onder andere ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Zo'n 60 tot 70 procent van de kredietaanvragers maakt gebruik van het coaching traject. "Het toevoegen van de coach na de aanvraag is overigens geen verplichting. Veel van de aanvragen zijn afkomstig van ondernemers die aan de slag willen met een franchiseconcept, en daar is de begeleiding op de verschillende onderdelen meestal al dik in orde", vertelt Spit.

Snel geregeld

Spit: "Iedere aanvraag wordt binnen een dag in behandeling genomen en beoordeeld. Is de eerste beoordeling positief, dan gaat een adviseur van ons langs bij de aanvrager. En is die na dat gesprek nog steeds overtuigd van de slagingskans van het concept en de ondernemer, dan wordt de aanvraag ingediend en beoordeeld door onze afdeling Risk. Die bepaalt uiteindelijk of de aanvraag definitief wordt gehonoreerd." Bij die aanvragen zitten overigens veel starters. "70 tot 75 procent van de kredietaanvragen tot 50.000 euro worden gedaan door mensen die een eigen onderneming willen starten. Bij de grotere mkb-kredieten gaat het in 70 tot 75 procent van de gevallen om bestaande ondernemingen die willen doorgroeien maar bijvoorbeeld onvoldoende solvabiliteit hebben om via de bank een lening te krijgen.

Ondernemerschap bevorderen

Qredits wil met de aanpak, met de combinatie van begeleidingstools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers het ondernemerschap bevorderen. "Ondernemers moeten een weloverwogen keuze maken voor het ondernemerschap en door ze te begeleiden en te coachen heeft men een betere start- en overlevingskans."

NFV partner van de Nationale Financieringswijzer

NFV is partner in de Nationale Financieringswijzer. De Financieringswijzer is een vervanger van de Ondernemerskredietdesk en helpt mkb-ondernemers op weg bij de voorbereiding op een financiering en het bepalen van de meest passende financieringsvorm.
NFV is partner in het initiatief omdat het zelfstandig ondernemerschap in franchiseverband bevordert. Ook vindt de NFV het belangrijk dat er kennis wordt gedeeld om de meest passende financieringsvorm te vinden. Nieuw aan de Financieringswijzer ten opzichte van de oude situatie is dat, naast het private financieringsaanbod, ook de overheidsinstrumenten ter ondersteuning van de kredietverlening worden ontsloten. MKB-Nederland, VNO-NCW, diverse brancheorganisaties, financiers en overheid zijn  initiatiefnemers voor deze site en app. "Zeker nu de economische groei doorzet, is het voor ondernemers van cruciaal belang dat zij financiering kunnen krijgen voor hun investeringen. Door de website Nationale Financieringswijzer worden ondernemers beter wegwijs gemaakt naar de meest geschikte financiering voor hun investeringsplannen", aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken bij de lancering van het platform.

Opvolger Ondernemerskredietdesk

De Nationale Financieringswijzer is eigenlijk de opvolger van de Ondernemerskredietdesk. Doel was en blijft om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering. De banken zijn de afgelopen jaren terughoudender met het verstrekken van krediet aan het mkb. En het financieringsaanbod is sindsdien aanzienlijk verbreed. Op de website van de Nationale Financieringswijzer (of via de smartphone-app) vinden ondernemers het volledige aanbod, inclusief de regelingen van de overheid.

Agenda

  • 26 oktober: workshop jonge formules
  • 7 november: startersdag KvK
  • 16 november: startersseminar ?voldoende voorbereid aan de start?

De inhoud van de NFV bijdrage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Franchise+ redactie.

+

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.