NFV franchisestatistiek brengt dit jaar ook zorg in kaart

NFV franchisestatistiek brengt dit jaar voor het eerst ook de zorgmarkt in kaart. Deze veronderstelde groeisector binnen franchise wordt apart toegelicht in het onderzoek, naast de gebruikelijke sectoren retail food, retail non-food, horeca, dienstverlening en overige.

De franchisesector is een sector van formaat, zo blijkt uit de cijfers uit de NFV franchisestatistiek. “Met 750 formules, 30.000 franchisevestigingen en een omzet van zo’n 30 miljard euro, vermeerderd met 15 miljard euro omzet van de eigen vestigingen is franchise goed voor vijf procent van het bruto binnenlands product. Dat vind ik nogal wat”, zegt Jos Burgers, die het onderzoek binnen de NFV coördineert. Hij spreekt over een monnikenwerk. “Allereerst schrijven we alle franchiseformules aan. Per e-mail en per brief. We vragen om input over het aantal vestigingen, het aantal personeelsleden en de omzet. Als we die gegevens binnen hebben, gaan we dit vergelijken met de gegevens uit andere jaren.” Als dat alles is geverifieerd, worden de cijfers nog vergeleken met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statiek en de gegevens die bekend zijn bij brancheorganisaties, vertelt Burgers. “Dit vergroot de betrouwbaarheid.”

Branches

Zoals ieder jaar brengt de NFV franchisestatistiek de totale franchisesector in kaart, maar ook de ontwikkeling in individuele branches worden uiteengezet: retail food, retail non-food, horeca, dienstverlening en overige sectoren. Burgers: “Dit jaar hebben we voor het eerst de zorgmarkt uit de dienstverlening gelicht. Deze sector is binnen franchise volop in ontwikkeling, zo wordt verondersteld. De cijfers zullen uitwijzen of dit klopt.” Het onderzoek vorig jaar maakte duidelijk dat het aantal franchiseformules in Nederland in 2014 stabiel is gebleven. Wel was er een krimp van 3,4 procent in het aantal franchisevestigingen en een toename van 2,5 procent in het aantal medewerkers. De omzet daalde met 0,08 procent.

Presentatie

“Inmiddels zijn alle franchiseformules aangeschreven”, zegt Burgers. Hij roept iedereen op tot medewerking. “Het is belangrijk dat we de markt in kaart brengen en ook aan politiek Den Haag kunnen laten zien dat franchise een sector is van formaat, een betekenisvolle sector voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.” Het doel van de NFV is om de eerste resultaten van de franchisestatistiek op de beurs Onderneem’t! op 7 en 8 april te presenteren. Een meer uitgebreide toelichting volgt op de algemene ledenvergadering van de NFV eind mei.

NFV activiteiten

29 februari: Financieel Economisch Platform
14 maart: Workshop Franchise & Finance
21 maart: Masterclass Franchise
7 en 8 april: deelname franchisebeurs Onderneem ‘t!
14 april: themabijeenkomst ‘Gezond in franchise’

De inhoud van de NFV bijdrage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Franchise+ redactie.

Lees meer over:
NFV
NFV

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.