NFV: Als je informatie verstrekt, dan heeft dat consequenties

Biedt de Europese Erecode Inzake Franchising voldoende handvatten om de relatie tussen franchisegever en franchisenemer in goede banen te leiden? Deze vraag stond centraal tijdens het onlangs gehouden Juridisch Platform bij Van Diepen Van der Kroef advocaten in Utrecht. Naast juristen van NFV-leden bestond het deelnemersveld uit geassocieerde advocaten van NFV. Leuke bijkomstigheid voor advocaten was dat voor het bijwonen van deze bijeenkomst opleidingspunten werden toegekend.

De NFV-leden hanteren de Europese Erecode Inzake Franchising. Deze is in samenwerking met de Europese Commissie in 1972 door de Europese Franchise Federatie opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. De Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet. Dit werkt volgens de NFV prima, al gaan er vanuit franchisenemers ook stemmen op om duidelijkere regels vast te stellen. Zo wordt er door sommige partijen in de franchisewereld na de recente discussies bij onder meer Bakker Bart, HEMA en Albert Heijn voor gepleit om de franchisegever altijd verplicht te stellen een (financiële) prognose te verstrekken. Tijdens het Juridisch Platform leidde deze stelling tot de nodige discussie. Want is het geheel van mededelingen van de franchisegever over onder meer de formule, de investeringen en het exploitatiemodel al niet een prognose? En ligt de verantwoordelijkheid tot gedegen onderzoek ook niet op het bord van de ondernemer? Toch werd wel duidelijk dat, als de franchisegever informatie verstrekt, deze volledig en correct moet zijn. “Als je informatie verstrekt, heeft dat consequenties”, waarschuwt gastheer Eelco Keuvelaar van Van Diepen Van der Kroef advocaten. Daarbij moet de franchisegever volgens hem ook duidelijk zijn in wat een prognose precies is. “Wat heb je gedaan en hoe zijn de cijfers tot stand gekomen? Leg dat duidelijk uit.” Vanuit de aanwezige leden werd opgemerkt dat een prognose gewoonweg niet altijd haalbaar is. “Zeker voor kleine franchisegevers niet, die beschikken niet over uitgebreide data.” Vanuit de rechtspraak, die tijdens het Juridisch Platform ook aan bod kwam, is wel duidelijk dat er een bijzondere zorgplicht is voor de franchisegevers. De exploitatieprognoses die worden verstrekt aan de potentiële franchisenemer moeten zijn gedaan op basis van zorgvuldig onderzoek.

Prangende slotvraag

Ook goodwill-regelingen, het wijzigen van het franchisecontract en het afnamebeding werden bediscussieerd tijdens het Juridisch Platform. Prangende slotvraag was of de Erecode voldoende regelt, of dat de normen in de code moeten worden aangescherpt? “Zou er niet een extra paragraaf moeten bijkomen? Of moet de Erecode volledig worden herschreven?”, prikkelde Keuvelaar de zaal. Algemene mening was dat deskundigen naar de Erecode zouden moeten kijken en dan vooral naar de zaken die leiden tot discussie of waarvan de normen niet helder zijn. De opmerkingen zouden vervolgens toegevoegd kunnen worden aan de Erecode. Algemeen Directeur Romana Engeman van de NFV deed overigens een stevig beroep op de (geassocieerde) leden: denk mee. “Geef ons handvatten die wij als input kunnen inbrengen in de politieke discussie die momenteel woedt over franchise.”  

Je steekt er altijd wat van op

Henk Harkema van Multicopy vindt de bijeenkomst van het Juridisch Platform bij Van Diepen Van der Kroef advocaten in Utrecht zinvol. “Je hoort veel en spreekt diverse relevante personen.” De discussie tussen franchisegever en franchisenemer die nu bij sommige partijen speelt, gaat aan Multicopy voorbij, zo laat Harkema weten. “Wij steken het ook heel anders in. Als mensen geïnteresseerd zijn in onze formule, dan zeggen we altijd, ga eerst maar eens praten met andere franchisenemers. Dan krijgen ze een eerlijk, objectief verhaal te horen.” Deze aanloop voorkomt veel ellende, zo laat Harkema weten. “Wij hebben bijna nooit discussies met franchisenemers, maar dat komt ook omdat wij hen heel vrij laten. Ze hebben bijvoorbeeld geen afnameverplichting bij ons, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen inkoop.” Ondanks dat de discussie aan Multicopy grotendeels voorbij gaat, denkt Harkema dat het goed is dat er over wordt gesproken in deze setting, onder aanvoering van de NFV. “Het is goed om dit open en bloot te bediscussiëren en je steekt er altijd wat van op.”

Goed voor het netwerk

“Dergelijke bijeenkomsten zijn goed voor het netwerk. Je spreekt de juiste personen, mensen die je in de toekomst, wanneer het nodig mocht zijn, altijd nog eens kunt bellen voor advies”, zegt Ralph Markwat, directeur van FHC Formulebeheer. Hij is als NFV-lid deelnemer aan het Juridisch Platform en noemt de bijeenkomst zeer zinvol. “Er is toch een toenemende discussie tussen franchisegever en franchisenemer bij bepaalde partijen en je merkt dat een erecode niet altijd de gewenste duidelijkheid geeft. Het is daarom goed dat er over wordt gesproken en dat er gezamenlijk wordt gekeken waar zaken kunnen worden aangescherpt.” Markwat zelf heeft binnen FHC Formulebeheer weinig discussies met de franchisenemers van ‘zijn’ cafetaria- en cateringformules Family, Foodmaster en Vital4Skool. “Wij lossen het altijd op. Hoe? Gewoon, door met elkaar te praten.”

+

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.