NFV aan het woord: Internetverkoop

Het fenomeen ‘internetverkoop’ is niet meer weg te denken in ondernemend Nederland. Menig ondernemer tuigt een website op teneinde zijn verkopen een impuls te geven.

De verwachtingen zijn vaak hoog gespannen en zeker in deze tijden van recessie is men bang de bus te missen. Naast de vele kleinschalige initiatieven zijn vanzelfsprekend ook de grote formules actief. Ahold is een mooi voorbeeld van de retailer die niet alleen al jaren actief is met Albert.nl maar recentelijk ook bol.com heeft gekocht. Deze stap oogstte alom bewondering maar zal zeker ook de directe concurrenten aan het denken hebben gezet.

Hoe succesvol is eigenlijk het internet als verkoopkanaal, welke haken en ogen kleven eraan en wat is wel en niet geoorloofd? Internetverkoop kan een succesvol verhaal zijn waarbij de retailer op zoek is naar een goede mix met zijn fysieke winkel(s). Echter, succes is niet verzekerd. Allereerst zijn er de investeringen die vaak worden onderschat, waarbij de te behalen winsten weer worden overschat. Vervolgens is er de opzet en organisatie van dit verkoopkanaal. Met alleen een goede website kom je er niet. Dan begint het eigenlijk pas. Zijn de logistieke processen, de administratieve afhandeling, de betaalmethoden en bijvoorbeeld de retourprocedures goed geregeld?

Dan gaan we aan  de slag en kunnen zich de volgende problemen voordoen. Probleem nummer één: is er wel voldoende voorraad? Zo niet, dan heb je een probleem want de besteller verwacht de bestelde artikelen wel binnen één tot twee dagen in huis. Daarnaast levert een ‘nee-verkoop’ de nodige rompslomp op. De klant moet bericht krijgen en wil natuurlijk zijn geld terug. Eventueel kan een vervangend artikel worden aangeboden. Dat moet er dan wel zijn, want een tweede nee-verkoop kan desastreus uitpakken.

Te veel voorraad is natuurlijk ook niet wenselijk, een normale brutowinstmarge komt al snel onder druk te staan. Kortom, de goederenstroombeheersing moet zodanig zijn, dat deze gewoon klopt. Ik noemde hier al de retourproblematiek. Deze dient goed te zijn georganiseerd, een snelle afhandeling is vereist, dat verwacht de klant namelijk. Onderschat dit probleem niet. Er zijn branches waar wel dertig procent wordt geretourneerd!

Tenslotte is er nog de vraag hoe een en ander juridisch in het vat dient te worden gegoten. Naast nationale wetgeving (bijvoorbeeld over de retouren) is er Europese regelgeving. De Europese Commissie vindt internetverkoop namelijk uiterst belangrijk, dit ter bevordering van de intracommunautaire handel (= de handel tussen de lidstaten). Zij heeft daarom in dit verband regels en richtlijnen opgesteld, echter deze geven maar deels antwoord op de vele vragen die ontstaan bij het opzetten van een verkoop website.

Het gevolg hiervan is dat menig franchiseformule bij het opzetten van de verkoop via het internet enigszins stuurloos is. Allerlei vragen komen op hoe iets moet worden geregeld en of dat op een bepaalde manier mag worden geregeld. De NFV inventariseert nu bij haar leden de vragen en mogelijke oplossing. Voor geïnteresseerden organiseert de Europese Franchise Federatie onder andere over dit onderwerp een congres op 29 november aanstaande in Brussel. Meer informatie is terug te vinden op www.nfv.nl.

EFF Congres op 29 november in Brussel

Op 29 november wordt van 9.30 uur tot 17.00 uur de European Franchise Conference gehouden in Brussel in Hotel Thon EU (vlakbij het Europees Parlement). Er worden drie thema’s behandeld door sprekers van grote internationale franchiseformules zoals Yves Rocher, Accor, Goodyear Dunlop, Pirtek en Mail Boxes, te weten: - Innovatie ter bevordering van groei in franchise - Franchise en internet en internetverkoop - Import en export van franchiseformules binnen Europa

Het eerste thema geeft het belang aan van innovatie door franchiseformules in combinatie met mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies. Het tweede thema verschaft meer duidelijkheid op het gebied van internet en internetverkoop: wat mag nu wel en wat mag niet. Het derde thema gaat in op de (on)mogelijkheden van het exporteren van franchiseformules.

De kosten bedragen voor NFV-leden 290 euro en voor niet-leden 390 euro, dit naast eventuele hotelkosten. Vanuit NFV-kring zijn er inmiddels al meer dan 25 aanmeldingen. We zullen evenals enige jaren geleden in het hotel de avond ervoor een ‘Nederland Borrel’ organiseren, die mede mogelijk wordt gemaakt door AON. Uitgebreide informatie vindt u op www.nfv.nl.

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie