NFC is van tafel

De Nederlandse Franchise Code (NFC) is van tafel. De Code is echter wel een inspiratiebron voor wetgeving, die er zeker gaat komen. Dit zei Willem Spierenburg van de Commissie Wetgeving van de NFV tijdens de Algemene Ledenvergadering van de franchisevereniging.

De NFV is de afgelopen maanden druk in de weer geweest met het vraagstuk franchisewetgeving. De belangenvereniging heeft daarbij altijd ingezet voor een andere oplossing dan de NFC. Met de uitgestippelde richting als het gaat om wetgeving voor de precontractuele fase en zelfregulering in combinatie met gedragsafspraken voor de fase tijdens en na de franchiseovereenkomst, denkt de NFV dat het recht doet aan franchise in de breedste vorm, bleek uit de woorden van Spierenburg. “Zelfregulering heeft onze voorkeur, maar het is ons wel duidelijk geworden dat wetgeving onontkoombaar is. Op deze manier wordt toegezien op het gedrag en raken we zo min mogelijk echt de contractsfeer.”

Constructief

De NFV heeft sinds januari diverse gesprekken gevoerd met Kamerleden als ook met staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het kabinet-Rutte III. “Dat waren constructieve gesprekken, waarin duidelijk werd dat het ministerie ons heel serieus neemt en zich bewust is van de verschillen tussen grote en kleinere franchisegevers, de verschillen tussen grote en kleine franchisenemers, de verschillen tussen franchisegevers in onder meer de dienstensector en de foodsector en de gevolgen daarvan voor de wet”, aldus Spierenburg. “Toch werd ons ook duidelijk dat EZK een aantal belangrijke zaken wil regelen en een grens wil stellen aan de vrijheden die sommige partijen zich toemeten. Om die reden kwam de brief eind mei niet als een verrassing.” Spierenburg doelt op de brief waarin het ministerie de komst van een wettelijke regeling aankondigt. De wet zal gefocust zijn op vier deelgebieden. Dit zijn de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking. Zo wil men via de wet bijvoorbeeld verduidelijken welke essentiële informatie steeds als minimum moet worden verstrekt door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst, zodat de franchisenemer beter kan inschatten of en hoe hij een succes kan maken van zijn onderneming. “Deze richting met deze vier punten is in lijn met wat wij voor ogen hebben, we zijn dus best tevreden. Zeker ook omdat de nieuwe franchisewetgeving een andere opzet krijgt dan de door het vorige kabinet geconsulteerde regeling tot verankering van een gedragscode”, zegt Spierenburg. 

Uitnodiging

Voor hem en de andere leden van de Commissie Wetgeving & Zelfregulering van de NFV is dit overigens geen reden om nu stil te zitten en af te wachten. “Wij hebben een uitnodiging van EZK om nog voor het zomerreces bij elkaar te komen om inhoudelijk over het concept wetsvoorstel te sparren. Daar gaan we natuurlijk graag op in, uiteraard zonder ons daar meteen te binden.” Ook volgen er gesprekken met Kamerleden vanuit de NFV ter voorbereiding op Algemeen Overleg dat waarschijnlijk na de zomer plaatsvindt. Spierenburg: “Er is dus nog genoeg te doen.”

Bestuur NFV

Peter Huijsmans is afgetreden als bestuurslid. Zijn termijn van twee jaar is afgelopen en hij stelde zich niet opnieuw beschikbaar, zo werd medio mei bekend tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NFV in Maarssen. De termijn van Boris van der Ham, Willem Spierenburg, Bas Holshuijsen, Maarten van Hasselt, Theodoor Ludwig, Crijn Janssen en Hans den Arend (allen begonnen in 2017) loopt nog door voor één jaar. Voor Huijsmans wordt vervanging gezocht.
 

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.