Met recht Meesters in Franchise: AG Hart Advocaten

De oorsprong van AG Hart Advocaten gaat terug tot 1901 toen advocatenkantoor Anema & Greve in Rotterdam van start ging. Het kantoor fuseerde met het gerenommeerde Hart Legal Franchise Advocaten. Onder de naam AG Hart Advocaten groeide het uit tot een gespecialiseerd en toonaangevend advocatenkantoor in Franchise- en verbintenissenrecht.

Sinds 2012 wordt dit niche-kantoor geleid door mr. Jeff ’t Hart. Hij is een begrip binnen de Franchise- en Retailwereld. De afgelopen 120 jaar garandeert AG Hart Advocaten haar cliënten en kwalitatief hoogstaande juridische en commerciële dienstverlening. Persoonlijk, laagdrempelig, adequaat en betrokken.

Terugblik op de coronaperiode

‘Thuiswerken’ is het afgelopen jaar een veelgebruikt begrip. Iedereen deed het. Kantorenstonden leeg en een groot deel van Nederland zat thuis. Ook wij probeerden zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Aanvankelijk was dit een beetje een gekkenhuis. Er werden aanpassingen gedaan waar iedereen aan moest wennen. Zo verliep al het werkoverleg en contact met cliënten online of telefonisch en hadden wij binnen AG Hart Advocaten een rechtbank aan huis, nu ook alle rechtbankzittingen online plaatsvonden. Evengoed bleven wij altijd klaarstaan voor onze cliënten, want ook zij werden genoodzaakt zich aan te passen aan het ‘nieuwe leven’. Dat leverde soms moeilijkheden op.

Gevolgen voor huurovereenkomsten

Het zal niemand zijn ontgaan dat het in de horeca, maar ook in andere branches zoals contactberoepen en niet essentiële winkels, een hectische periode is geweest. De uitbraak van het coronavirus heeft voor hen ingrijpende gevolgen gehad. De deuren moesten verplicht worden gesloten en ook na heropening werden deze branches ernstig beperkt door overheidsmaatregelen. Vervolgens kreeg Nederland ook nog te maken met een avondklok. Gelukkig is het oude normaal nu bijna volledig teruggekeerd en is veel weer mogelijk. Echter is de hectiek nog niet verdwenen. Veel ondernemers zien nu pas de gevolgen van het coronavirus. Veel van deze ondernemers, waaronder menig cliënt van ons, hebben te maken met de huur van hun bedrijfsruimte. Binnen de huursector rijst al enige tijd de vraag of huurders van een bedrijfsruimte in verband met de door de overheid opgelegde maatregelen (sluiting, placeren, anderhalve meter maatschappij etc.) aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering en hoe deze dan berekend zou moeten worden. Naar aanleiding van deze kwestie zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Inmiddels heeft de Procureur Generaal de Hoge Raad geadviseerd in deze kwestie. Volgens de Procureur Generaal kan ten aanzien van vóór de coronacrisis gesloten overeenkomsten voor de huur van bedrijfsruimten – waarbij de ondernemer afhankelijk is van de komst van publiek – als uitgangspunt worden aangenomen dat de coronapandemie en haar gevolgen een onvoorziene omstandigheid is die kan meebrengen dat de verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst mag verwachten. Bij de rechtbanken bestond een verdeeldheid over de vraag hoe deze huurkorting dan berekend moest worden en diverse methodes werden gebruikt. De Procureur Generaal stelt dat de berekeningsmethode waarbij de Tegemoetkoming Vaste Lasten met de totale vaste lasten wordt verrekend, als juist kan worden aanschouwd. De Hoge Raad zal later zelf een definitieve beslissing over deze kwestie geven. Tot die tijd wordt het advies van de Procureur Generaal doorgaans opgevolgd. Enige duidelijkheid is dus al gegeven.

In de rechtbanken is de rust inmiddels wedergekeerd. Online rechtszittingen zijn verleden tijd, want de rechtbanken zijn weer open. Zowel alle partijen als het publiek mogen weer fysiek aanwezig zijn bij een rechtszitting. Kortom, wij mogen dus weer. Hoewel fysiek procederen weer mogelijk is, geven wij toch de voorkeur aan een oplossing in overleg zonder dat daar een rechtszitting aan te pas komt. Nu wij naast franchisegevers ook veel franchiseondernemers en franchiseverenigingen begeleiden, weten wij als geen ander wat er aan beide kanten speelt en welke dynamiek daarbij hoort. Soms heeft een advocatenkantoor de neiging om alles op de spits te drijven en procedures te voeren. Uiteraard ontkom je daar niet aan, maar wij doen dit liever niet. Uit de praktijk blijkt dat het samen tot een oplossing komen vaak het beste werkt, ook voor de toekomst.

Kortom, de coronacrisis heeft niet alleen geleid tot veranderingen binnen de horeca en detailhandel, maar ook binnen de advocatuur. Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels grotendeels losgelaten en is het normale leven weer bijna teruggekeerd. Daarom heffen wij alvast ons glas en zeggen; ‘Op naar een coronavrij 2022!’.

Lees meer over:
Jeff 't Hart Jeff 't Hart
Partner bij AG Hart Advocaten

AG Hart Advocaten garandeert cliënten een kwalitatief hoogstaande juridische en commerciële dienstverlening. Wij staan voor persoonlijk, laagdrempelig, adequaat en betrokken. Ons team heeft één doel voor ogen: voor iedere cliënt een optimaal resultaat realiseren.
 

Stel je vraag aan Jeff 't Hart
CAPTCHA