Ludwig & Van Dam: Tips voor startende franchisenemers

Ons kantoor adviseert al sinds 1996 franchisenemers en franchisegevers. Zo begeleiden wij onder meer startende franchisegevers bij het opzetten van hun concept. Dergelijke trajecten begeleiden wij in Nederland maar ook internationaal. Anderzijds begeleiden wij ook franchisenemers die willen starten met franchise. Omdat wij deze trajecten vanuit beide perspectieven benaderen, hebben wij alle mogelijke vragen en uitdagingen door de jaren heen wel voorbij zien komen. In deze bijdrage ten behoeve van Franchiseplus beurseditie zetten wij de belangrijkste tips voor startende franchisenemers op een rij.

1. Zorg voor een match tussen de formule en u Aangezien er ruim 900 franchiseformules actief zijn kan het aanbod voor startende franchisenemers nogal overweldigend zijn. Bij de keuze voor een formule is het van belang dat u zich realiseert dat er enorme verschillen bestaan tussen de verschillende formules. Veelal wordt vooral gekeken naar het verdienmodel en dat is begrijpelijk. Desalniettemin is het in de oriënterende fase minstens net zo belangrijk om ook verder te kijken en het soort formule te kiezen dat bij u past als type ondernemer.

Kiest u bijvoorbeeld voor een ‘soft franchise’ formule dan heeft u doorgaans grotere ondernemersvrijheid. U kunt bijvoorbeeld, afhankelijk van de formule, zelf beslissen waar u uw producten inkoopt of in sommige gevallen bent u vrij om uw vestiging anders in te richten of wijzigingen door te voeren in uw assortiment. Daar staat tegenover dat het meer op u aankomt als ondernemer en dat u minder ondersteuning van de franchisegever kunt verwachten.

Bij ‘hard franchise’ formules zijn de zaken veel strakker geregeld. U heeft bijvoorbeeld veelal te maken met een samengesteld assortiment waarbij exact is vastgesteld hoeveel plakjes augurk een burger dient te bevatten. Daarbij is meestal ook sprake van een verplichte inkoop bij de franchisegever of aangewezen leveranciers. Er is dus minder ondernemersvrijheid, maar anderzijds mag u meer verwachten van de ondersteuning van de franchisegever.

2. Let op uw onderzoeksplicht Op grond van de Wet Franchise is een franchisegever verplicht om u te voorzien van alle mogelijkerwijs voor u relevante informatie. Veelal resulteert dit in een omvangrijk informatiepakket dat wordt vervat in een precontractueel informatiedocument (PID). Er wordt u dus veel informatie aangereikt, maar het is belangrijk om u te realiseren dat startende franchisenemers ook een eigen onderzoeksplicht hebben. Op grond van de Wet franchise bent u verplicht om zelf onderzoek te doen en te voorkomen dat u de franchiseovereenkomst aangaat op basis van onjuiste veronderstellingen.

Het is daarbij altijd verstandig om niet alleen de informatie van de franchisegever te bestuderen, maar ook zelfstandig onderzoek te doen. U kunt bijvoorbeeld eens contact zoeken met enkele bestaande franchisenemers en/of de franchisenemersvertegenwoordiging. Bij veel grotere formules is vaak sprake van een franchiseraad of franchisenemersvereniging die over veel informatie beschikt en u eventueel in contact kan brengen met andere franchisenemers. Daarnaast kan het, afhankelijk van de beschikbare en door de franchisegever aangereikte informatie, zinvol zijn om zelf een vestigingsplaatsonderzoek te laten verrichten. In een dergelijk onderzoek wordt de haalbaarheid van de exploitatie in kaart gebracht aan de hand van onder meer de bevolkingssamenstelling en een concurrentieanalyse.

3. Haastige spoed is zelden goed Neem de tijd voor een gedegen onderzoek. Op basis van de Wet franchise dient u minimaal vier weken de tijd te krijgen om u te beraden over alle door de franchisegever aangereikte informatie. Deze termijn gaat pas lopen nadat de franchisegever u heeft voorzien van alle relevante informatie, waaronder het ontwerp van de franchiseovereenkomst en eventuele andere te sluiten overeenkomsten, maar ook informatie omtrent door u te betalen vergoedingen en investeringen.

Maak goed gebruik van deze (minimale) termijn. Binnen deze termijn mag u niet worden verplicht om een overeenkomst aan te gaan of betalingen te verrichten. U dient aldus volledig vrij te zijn om van het franchisenemerschap af te zien. Wel mag u worden verplicht om een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan. Een franchisegever moet er immers op kunnen vertrouwen dat u voorzichtig met de verkregen vertrouwelijke informatie omgaat.

4. Denk ook na over stoppen Bij het oriënteren op franchise denkt u daar vermoedelijk niet direct aan, maar het is wel verstandig om ook te bekijken wat uw mogelijkheden zijn als u er over enige tijd voor kiest om te stoppen met de franchise. Immers, u investeert veel tijd en geld in uw franchiseonderneming. Zijn er mogelijkheden om deze waarde te verzilveren als u wenst te stoppen? Hoe zit het met eventuele concurrentiebeperkingen?

Veelal zijn er afspraken opgenomen over het verkopen van de onderneming, maar tevens kan sprake zijn van een non-concurrentiebeding dat geldt nadat de franchiseovereenkomst is geëindigd. Een dergelijk beding dient te voldoen aan de eisen van de Wet Franchise. Zo mag het niet langer dan een jaar duren en dient het beperkt te zijn tot het (voormalig) werkgebied van de franchisenemer.

Een franchiseovereenkomst biedt verder in de meeste gevallen een verplichting om uw vestiging aan de franchisegever aan te bieden als u deze wenst te verkopen. Meestal heeft de franchisegever een matchingsrecht voor het geval u een bod van een potentiële koper ontvangt. Daarnaast kan een franchisegever voorwaarden stellen een eventuele overnemende franchisenemer. Kijk goed of deze voorwaarden vooraf duidelijk zijn vastgelegd. Tevens is het sinds de invoering van de Wet Franchise verplicht om een goodwillregeling op te nemen voor de situatie waarbij u als franchisenemer stopt, maar geen koper heeft voor uw vestiging. Als in dat geval de franchisegever ervoor kiest om de exploitatie voort te zetten op uw voormalige locatie, dan kan er sprake zijn van een verplichte goodwillvergoeding (mits aanwezig). Het is dus raadzaam om u voor het sluiten van de franchiseovereenkomst in deze regeling te verdiepen.

5. Doe het niet alleen Vanwege de veelheid en verscheidenheid van alle op u afkomende informatie loopt u het risico dat u toch het avontuur aangaat zonder dat u alle gevolgen overziet. Raadpleeg daarom tijdig experts die u kunnen begeleiden en, zo nodig, kunnen behoeden. Veelal (in elk geval bij ons kantoor) kunt u terecht voor een vrijblijvende kennismaking.

Lees meer over:

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr R.C.W.L. Albers
CAPTCHA