Lagerehuur.nl: huurverlaging voor franchisenemers realiseren

Het tij keert. De tijd van huurverlagingen is aangebroken. Veel ondernemers betalen te veel, stelt Peter Stevens van Lagerehuur.nl. Deze juridisch deskundige bemiddelaar zet zich ook voor franchisenemers in om huurverlagingen te realiseren. Een kennismaking. “We willen de vaak arrogante houding van veel verhuurders doorbreken.”

Peter Stevens was al zelfstandig juridisch dienstverlener en had daarnaast interesse in de vastgoedmarkt. Hij merkte dat er in de detailhandel en horeca te hoge huren worden betaald in een economisch klimaat dat die huurprijzen niet meer rechtvaardigt. Winkeliers en franchisenemers hebben vaak moeite de huur op te hoesten. Samen met twee andere juristen maakt hij serieus werk van zijn drijfveer om winkeliers juridisch te helpen met hun huurperikelen. Want er is meer mogelijk dan de argeloze winkelier beseft, benadrukt hij. “Wij kunnen op basis van de wet de rechter verzoeken om de huurprijs te verlagen. Tot een paar jaar geleden gebruikte de verhuurder deze mogelijkheid om de huurprijs sterk te verhogen. Maar nu is dat omgedraaid. Het is daarom de beurt aan de huurder om de huurprijs aan te laten passen.” Indien een ondernemer interesse heeft, vraagt hij de huurovereenkomst op en bepaalt zij puur op  juridische basis of  de zaak aan de rechter voorgelegd kan worden. Wanneer dit mogelijk blijkt, dan doet hij onderzoek naar de hoogte van de huurprijs. “De markthuur speelt daarbij geen doorslaggevende rol. De nieuwe huurprijs wordt volgens een vaste wettelijke methodiek bepaald.”

Minnelijk overleg

Tijdens de eerste huurperiode mag er wettelijk niets gedaan worden. Maar na het verstrijken van het vijf- of tienjarige contract vaak wel. De verhuurders zijn niet blij met zijn initiatief, merkt Stevens. “Wij zitten natuurlijk keihard aan hun portemonnee. Zij verzetten zich daar vaak tegen met hand en tand. Maar wij hebben de wet achter ons. Want winkeliers en horecaondernemers hebben het recht om de huur opnieuw vast te laten stellen.” Een schikking in de minne is altijd het doel. “We proberen eerst tot een oplossing te komen. De reacties daarop van de verhuurders zijn divers. Van ‘natuurlijk’ tot ‘bekijk het maar’. Soms boek je door het minnelijk overleg een minder resultaat dan voor de rechter. Maar je houdt er wel de goede relatie tussen huurder en verhuurder mee in stand. Uiteindelijk komt tien procent van de zaken voor de rechter.” Voor de rechter of niet, in de gevallen dat Stevens contact heeft opgenomen met de verhuurder draait dat in het merendeel van de gevallen uit op een huurverlaging. De huurprijs daalt dan tien tot 35 procent.

Keiharde opstelling

Hij heeft gemerkt dat individuele huurders- winkeliers en franchisenemers- doorgaans afwachtend zijn om de huurprijs aan de kaak te stellen. “Maar als een belangenorganisatie of branchevereniging ook hun vertrouwen in ons uitspreekt, zijn ze wel benaderbaar.”
Daarom zoekt Stevens nu meer en meer samenwerking met belangenorganisaties. Ook op franchisegebied. “De uitdaging is hier heel groot voor ons want franchisenemers haken vaak af omdat ze bang zijn voor de franchisegever. De keiharde opstelling van veel franchisegevers is eigenlijk een uitholling van het wettelijk recht. Het is een uitdaging om hier iets aan te doen. Wij laten de franchisenemer weten dat we er zijn en dat ze niet bang hoeven te zijn voor de druk van de franchisegever.” Stevens wendt zich vaak tot de franchisegever aangezien die als hoofdhuurder het contract met de franchisenemer heeft afgesloten. Meerdere meldingen binnen een formule vergemakkelijken de onderhandelingen. “Het wordt dan minder persoonlijk. En bij een individuele zaak stellen ze zich vaak star op om geen precedent te scheppen.” Zo’n procedure zet de relatie tussen franchisenemer en franchisegever even onder druk maar zal op de lange termijn voor beide partijen vruchtbaar zijn, betoogt Stevens. “Als de oplossing er eenmaal is, verdwijnt de spanning naar de achtergrond. Het is voor de franchisegever natuurlijk vervelend omdat het hem tijd en geld kost. Maar hij krijgt er uiteindelijk wel een beter presterende franchisenemer voor terug.” En voor de franchisenemer acht hij het voordeel evident. “Het is een unieke kans om te besparen op de kosten en te overleven.”

Idealistische motieven

De juridische scan om te bepalen of het juridisch mogelijk is om de huurprijs te verlagen en een plan van aanpak voor het vervolgtraject, kosten de huurder 375 euro. Het vervolgtraject gaat op basis van no cure no pay. Bij een positief resultaat draagt de winkelier of franchisenemer 15 procent van de besparing over vijf jaar af aan Lagerehuur.nl.  Bij een gespreide betaling in 2,5 jaar komt dit op 20 procent.  Daarbij zijn alle inspanningen en kosten van A tot Z inbegrepen, ook de eventuele advocaatkosten en griffierechten.  “Het kan voor ons een kostbare zaak worden. Wij hebben dus hetzelfde belang als de huurders.” Stevens en zijn collega’s zouden hun dienstverlening natuurlijk ook aan de andere kant kunnen inzetten, om verhuurders te helpen een hogere huur af te dwingen. Maar nee, dat doen zij pertinent niet. “Wij zijn er alleen voor de huurders. Dat is deels uit zakelijk oogpunt maar ook vanuit idealistische motieven. Wij vinden het namelijk leuk om de winkeliers te helpen. We willen de vaak arrogante houding van veel verhuurders doorbreken.”

+