Jamin: aantrekkelijke verwenwinkels

Op 15 september ondertekende Kees Hermans namens Hermans Retail Europe de overname van de meerderheid van de aandelen van Jamin.  Hermans Retail Europe is daarmee de nieuwe eigenaar van het oer-Hollandse Jamin. Hermans Retail Europe is onder meer bekend van het woon- en belevingsmerk  LifeStyle. Jamin ziet de overname als versterking van het beleid om de komende jaren verder te groeien.

Directeur operations Minno Venema ziet veel groeikansen voor de formule: "Noem mij maar één andere formule waarbij je voor een relatief lage investering een verwenwinkel kunt realiseren", stelt hij enthousiast.

De landkaart van Nederland neemt een prominente plaats in in het sobere kantoor van Minno Venema op een bedrijventerrein in het Noord-Brabantse Oosterhout. Op de landkaart ruim honderd speldenknoppen op de plekken waar Jamin-winkels gevestigd zijn. De meeste knoppen staan voor franchisevestigingen, slechts een paar hebben betrekking op eigen vestigingen.

Minno Venema: "Jamin is een franchiseformule. Eigen vestigingen gebruiken we om tijdelijke wisselingen op te vangen, bijvoorbeeld als een franchisenemer ermee ophoudt en wij op dat moment nog geen geschikte overnamekandidaat hebben. Het afgelopen jaar hebben we het aantal eigen vestigingen teruggebracht van bijna 25 naar momenteel zes. Deels door ze om te zetten naar franchisevestigingen, deels doordat we vestigingen hebben gesloten. Het uitgangspunt is dat een vestiging rendabel is. Als dat niet het geval is, moet je niet weglopen voor de realiteit.

Het afgelopen jaar is daardoor het aantal vestigingen gedaald van 145 naar 134. Dat lijkt haaks te staan op onze groeistrategie, maar dat is het niet. Ik geloof dat we op termijn kunnen groeien naar zo'n driehonderd verkooppunten in Nederland. Naast fysieke winkels kunnen dat ook alternatieve kanalen zijn. Zo staan we nu al enige tijd ondermeer in een ziekenhuiswinkel en een vijftiental pompstations. Het groeicijfer is een eigen leven gaan leiden. De groei moet verantwoord zijn. Wij willen niet groeien om te groeien. Het gaat ons erom een aantrekkelijke formule neer te zetten voor franchisenemers."

Overname

Vorige maand werd de meerderheid van de aandelen overgenomen door Hermans Retail Europe. "Daar zijn intensieve gesprekken aan vooraf gegaan", stelt Minno Venema. "Wij verwachten dat de nieuwe aandeelhouder vanuit zijn kennis en ervaring een grote meerwaarde heeft voor onze aanpak. Dat zal geleidelijk gaan. Vergeet niet dat de overige aandeelhouders blijven."

Samen met Anita Wetterhahn vormt Minno Venema de directie van Jamin. "Ik richt mij met name op de operationele zaken, Anita meer op commerciële en algemene zaken waaronder marketing en communicatie, category management, logistiek en dergelijke. Alle belangrijke beslissingen nemen we samen. Ik probeer mijn werk zo in te delen dat ik twee tot drie dagen per week op het hoofdkantoor ben. De overige dagen wil ik het liefst de franchisenemers bezoeken, veelal samen met de fieldmanagers of verkoopbegeleider (deze stuurt de eigen vestigingen aan). Het is belangrijk dat er korte lijnen zijn zodat ik weet wat er in de verschillende winkels speelt en ondernemers kan ondersteunen in hun werk."

Herkenbaar

De restyling van de winkels ligt op koers. Jamin heeft ervoor gekozen om de vestigingen om te bouwen met een herkenbare, eigen uitstraling. "De afgelopen jaren waren de verschillen in uitstraling van de verschillende winkels groot. Stap voor stap voegen we nieuwe formule-elementen toe. Zo hebben we begin dit jaar alle vestigingen voorzien van de nieuwe hoofdsigning. Dit geheel op kosten van Jamin. Samen met onze franchisenemers hebben we een concept ontwikkeld waarbij Jamin zich positioneert als een speciaalzaak met veel eigen producten tegen een aantrekkelijke prijs.

Wij zijn constant bezig met ons assortiment. Onlangs hebben we kant-en-klare Jamin puntzakken met snoepgoed geïntroduceerd en we hebben Jamin bronwater op de markt gebracht. Aantrekkelijke producten voor de klanten. Maar ook producten met een aantrekkelijke marge voor onze franchisenemers."

Jamin Academy

Een andere recente activiteit is de start van de Jamin Academy. In Dordrecht worden de franchisenemers gedurende een aantal dagen geschoold in verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Minno Venema: "Wij maken daarbij onderscheid in verschillende niveaus. Wij zijn gestart met de professionalopleiding. Bij die opleiding wordt met name aandacht besteed  aan verschillende zaken van ondernemerschap, van winkelinrichting via promotie tot aan kostenbeheersing. In 2012 starten we met het expertniveau dat een verdere verdieping betekent. De top van de piramide is een masteropleiding. Die gaat zich richten op franchisenemers met bijvoorbeeld meerdere vestigingen. Het is de bedoeling dat we in 2014 met die masteropleiding starten.

De opleidingen zijn gratis voor franchisenemers. Als ze hun medewerkers de opleidingen willen laten volgen kan dat ook, tegen een geringe vergoeding."

Nieuwe kanalen

Naast de bestaande winkels kijkt Jamin ook naar andere verkoopkanalen. Minno Venema: "Voorbeelden daarvan zijn een vestiging in de Keukenhof, in een ziekenhuis of bij tankstations. Uitgangspunt is dat deze locaties te allen tijde buiten het exclusiviteitgebied van de franchisenemers vallen. Daarbij is het uitgangspunt synergie, de activiteiten dienen versterkend te werken en niet kannibaliserend op de omzet van de franchisenemers. Geen concurrentie voor onze franchisenemers dus. Op de eerste plaats omdat het assortiment op die plekken beperkt is en ten tweede omdat ik als klant van bijvoorbeeld een tankstation op dat moment een versnapering wil. Indirect helpt het onze franchisenemers want het draagt bij aan de naamsbekendheid van Jamin. Een heel ander kanaal is onze webshop. Via onze webshop kun je heel gemakkelijk iemand een lekker cadeautje sturen. We merken dat er steeds meer klanten gebruik van maken. Ook dat kanaal draagt bij aan de vergroting van onze naamsbekendheid. Het assortiment van de webshop is daarnaast heel anders dan het reguliere assortiment in de winkel. Een klant bestelt natuurlijk geen zak schepsnoep via internet."

Marge

Om de winstmarge van de franchisenemers te verbeteren zet Jamin verschillende instrumenten  in. Minno Venema daarover: "Op de eerste plaats hebben we gekeken naar het terugbrengen van de kosten. Zo hebben we in januari 2009 gekozen voor distributie via Lekkerland waardoor we onze transportkosten beter kunnen beheersen dan voorheen toen we een eigen distributiecentrum hadden. Maar wij profiteren daarnaast ook van de grootschalige inkoopvoordelen. Een tweede punt is de introductie van eigen, exclusieve producten met een herkenbare vormgeving en een aantrekkelijke marge voor de franchisenemer. Een derde punt is de promotie. Voorbeelden daarvan zijn de restyling van de vestigingen maar ook vijftien Lekkerland-bestelbusjes die sinds kort met Jamin-belettering rijden. Verder ondersteunen we onze franchisenemers door benchmarking. Onderling kunnen ze hun cijfers vergelijken, qua omzet, wat personeelskosten betreft of welke producten goed lopen. Dan weet je als franchisenemer hoe je het doet ten opzichte van je collega's. Daar kun je alleen maar van leren. Een goed hulpmiddel daarbij is het (online) elektronische kassasysteem. Daar maken inmiddels een twintigtal vestigingen gebruik van. De uitrol willen we versnellen omdat op die manier de gegevens sneller beschikbaar zijn. Hoe sneller je de data hebt, hoe sneller je kunt reageren op bepaalde ontwikkelingen."

Investering

De investering voor een nieuwe franchisenemer bedraagt gemiddeld zo'n ton. "Maar dat is een betrekkelijk cijfer", relativeert de directeur operations meteen. "Er is een enorm verschil of je een nieuwe winkel opent op een A1-lokatie in een grote stad of dat je een bestaande vestiging overneemt in een kleinere gemeente. Als je de investering vergelijkt met bijvoorbeeld het openen van een drogisterij, is dat beduidend lager. Maar ik besef dat het tegenwoordig niet gemakkelijk is om de financiering bij de bank rond te krijgen. Die zijn erg terughoudend. Vanzelfsprekend kunnen toekomstige franchisenemers op onze steun rekenen als het gaat om zaken als een vestigingsplaatsonderzoek, het opstellen van een businessplan en dergelijke. We zijn kritisch en openen alleen een nieuwe vestiging als we alle vertrouwen hebben in de franchisenemer en ervan overtuigd zijn dat er een goed rendement te halen is. We hebben ook een lijstje van plaatsen waarvan we overtuigd zijn dat Jamin er een succes kan worden (zie kader). Franchisenemers profiteren van onze grote naamsbekendheid. Jamin is een begrip. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst", besluit Minno Venema. 

Vijf modules 

Jamin werkt met vijf modules van het nieuwe concept. Nieuwe winkels worden volgens module 1 gebouwd. Bestaande franchisevestigingen worden in overleg met de franchisenemer volgens één van de vijf modules omgebouwd. De verschillende modules zijn:

  1. Een nieuwe ‘Lekker Jamin’-vestiging, inclusief winkelvoorraad circa € 130.000
  2. Een volledige restyling van een bestaande Jamin-vestiging (circa € 70.000)
  3. Een aanpassing van het eerdere ‘Rijswijk’-concept in de nieuwe huisstijl (circa € 45.000)
  4. Een commerciële aanpassing op maat (circa € 20.000)
  5. Look & feel nieuwe stijl: nieuwe lichtbak, signing en schilderwerk (circa € 7.500)

 

Toplocaties

De plaatsen waar nog geen Jamin-winkel is gevestigd maar waarvan Jamin verwacht dat het aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn: Breda, Groningen, Apeldoorn, Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden, Delft, Vlaardingen, Zaandam, Deventer, Nieuwegein, Tiel, Zutphen, Gorinchem en Noordwijk.

Minno Venema (45) heeft ruime ervaring op retailgebied. Hij werkte jarenlang voor de Free Record Shop, als areamanager Zuid-Nederland bij A. S. Watson als areamanager voor de Kruidvat-formule, bij Claires UK. Ltd als countrymanager en 13 jaar bij AHOLD, onder meer als regiomanager bij Etos. Sinds 2 januari 2008 werkt hij bij Jamin.

Geschiedenis

Jamin werd in 1873 opgericht door Cornelis Jamin in Rotterdam. Jamin verhuisde naar het Brabantse Oosterhout waar het concern aan het kanaal een eigen snoepfabriek bouwde. Op het hoogtepunt in de jaren zeventig had Jamin zeshonderd winkels in Nederland. Nu heeft Jamin 134 vestigingen waarvan zes eigen vestigingen. Bij het hoofdkantoor in Oosterhout werken 35 medewerkers.

 

Bert Jongen Bert Jongen
Redacteur
Bekijk ook