Interview met Steve Evers van Euretco

De grootste in haar tak van sport en bijna honderd jaar actief. Dat is retailserviceplatform Euretco. De naam doet bij de consument niet direct een bel rinkelen, maar wel bij de duizenden ondernemers die hun diensten en goederen bij het bedrijf in Hoevelaken afnemen. Directielid Steve Evers over de relevantie van franchise, ontwikkelingen in het retaillandschap, e-commerce, fusies en overnames.

De voorloper van Euretco, Inkoopvereniging Nederland, bestaat sinds 1916. Over twee jaar wordt het honderdjarig bestaan aangegrepen om een koninklijk stempel als hofleverancier aan te vragen. In 2012 maakte het bedrijf, dat toen in Breda was gevestigd, een belangrijke stap door te fuseren met concurrent Intres dat in Hoevelaken was gevestigd. De naam Euretco bleef en het personeel verhuisde naar het nieuwe hoofdkantoor in Hoevelaken.
Hier huist het grootste retailserviceplatform voor zelfstandig winkeliers van Nederland met meer dan 300 medewerkers. Franchise is een belangrijke pijler, naast service en merken. Steve Evers is sinds vijf jaar directielid en heeft onder meer franchise in zijn portefeuille. “Euretco verkoopt goederen en diensten in de non-food sector aan zelfstandig winkeliers”, zo omschrijft hij zijn werkgever op verjaardagsfeestjes. Want de naam zelf doet niet direct een bel rinkelen bij de gemiddelde Nederlander. “Dat is ook niet zo van belang”, vindt hij. “Onze formules en onze ondernemers die lokaal bij de consument een belangrijke rol hebben, daar gaat het om.” De branches waaraan die goederen en diensten worden geleverd liggen niet vast. “Dat maakt in onze systematiek niet uit. Toevallig is dat nu mode, wonen, sport en media. Maar het kan ook doe-het-zelf, optiek of fietsen zijn.” Euretco is geen branchespecialist, benadrukt hij. “Wij zijn wel bouwers van een retailserviceplatform voor zelfstandig ondernemers en we hebben verstand van retailprocessen. En daarin zijn wij de laatsten der Mohikanen.” Franchise noemt hij ‘een mooi concept’. Maar de afgelopen jaren - sinds de kredietcrisis in 2008 - signaleerde hij een toenemend spanningsveld tussen franchisegevers en franchisenemers. Dat ging vooral om geld. Ondernemers zagen hun inkomsten bedreigd worden door activiteiten van de franchisegever in hun marktgebieden. Zoals pick-up points, eigen shops en internetverkoop. Allemaal direct aan de consument. “En als het water laag staat, komen de wrakken bovendrijven.”

Internationale deals

Binnen Euretco was die spanning ook aanwezig, beaamt hij. Hoewel latent. “Wij hebben sluimerende conflicten wel goed beteugeld door heel nauw samen te werken met de ondernemers. En door hun taal te spreken.” Zo bestaat er bij de formule Intersport een groepsbestuur vanuit de ondernemers. “Wij zijn vrij ver in de samenwerking met hen. We hebben bijvoorbeeld afspraken over het verdienmodel voor Euretco als franchisegever. Daarbij hanteren we een maximumpercentage bedrijfsresultaat. Gaan we daar overheen dan staan we er voor open om het geld terug te stoppen in de formule.” Met 6000 vestigingen wereldwijd is Intersport de grootste mondiale sportwinkel. Euretco ziet als licentiehouder van deze formule in Nederland grote buitenlandse spelers de markt betreden en een bedreiging vormen voor de zelfstandig ondernemers. Zo is het Franse Decathlon druk om een flink marktaandeel te veroveren met megastores. Maar die ontwikkeling hoeft Intersport niet te bijten, redeneert hij. “Wij doen ons best om onze ondernemers te beschermen. En dat is mogelijk omdat zij voor circa 90 procent huismerken voeren en wij met Intersport een multibrandstore zijn. Dus eigenlijk vullen we elkaar goed aan.”
De twee formules kunnen dus prima naast elkaar bestaan, op bijvoorbeeld grote sportcentra, stelt Evers. Dankzij het grote aanbod aan merken waarmee Intersport zich onderscheidt. “Wij worden als een global player gezien en kunnen daarom internationale deals met grote merken maken. Zoals de primeur van de nieuwe voetbalschoen van Messi die een bepaalde periode alleen bij Intersport te koop is.”

Kaalslag

Het formulehuis groeit binnen Euretco. Van 500 franchisevestigingen drie jaar geleden naar pakweg 700 winkels aan het eind van dit jaar. Tenminste als de deal met DGN doorgaat en er zo’n 250 doe-het-zelfzaken bij komen. Ondertussen is het aantal los opererende zelfstandigen afgenomen. Evers heeft wat dat betreft een kaalslag gezien. “Een kleine ondernemer in consumentenelektronica heeft bijvoorbeeld geen bestaansrecht meer. Maar wel als hij zich aansluit bij een formule. Wij geloven in schaal. Zo kunnen onze ondernemers de kracht ervaren van het grootwinkelbedrijf. We zetten dus vol in op formules.” Retailers worstelen ook met de technologische ontwikkelingen. Via internet is vrijwel alles overal en altijd beschikbaar voor iedereen, dus waarom zou je nog naar de winkel gaan? Toch is het vijf jaar geleden voorspelde slagveld uitgebleven, stelt Evers vast. “De onstuimige groei vlakt af. Twaalf procent van de schoenen wordt online verkocht, de voorspelling was achttien procent. Ik blijf heilig geloven in fysieke aanwezigheid, maar wel in een goede combinatie met online.” Voor de zelfstandig sportwinkeliers is er sinds kort een uniek internetplatform. Een virtueel bedrijventerrein van sportzaken waar bij Euretco aangesloten ondernemers tegen een laag tarief een virtuele winkel kunnen huren. “Wij houden met de leveranciers en winkeliers een centrale voorraad en investeren dus samen.” Daarnaast faciliteert Euretco de lokale marketing door bijvoorbeeld lokale mailadressen ter beschikking te stellen aan grote leveranciers. Iets dat voor een zelfstandig ondernemer niet snel realiseerbaar is.

Eén gereedschapskist

Eenzelfde model staat op de rol voor franchiseformules. De ontwikkeling daarvan bevindt zich in een vergevorderd stadium. Maar tot de lancering moet er nog veel water door de Rijn stromen. Want eigenlijk is e-commerce wereldwijd nog niet goed geregeld in de franchisewereld, betoogt Steve Evers. “Dat heeft te maken met de samenwerkingsvorm. Een franchisenemer treft zijn franchisegever in zijn verzorgingsgebied. Je moet goede afspraken over de verdeling hebben. En als het niet goed gaat, heeft de franchisegever het altijd gedaan.” Eigenlijk zijn we ouderwets bezig, door te denken in online en offline werelden, merkt hij op. “Over een aantal jaren hebben we één gereedschapskist waarmee wij onze ondernemers servicen en zij op optimale wijze hun winkel drijven in hun fysieke en virtuele verzorgingsgebied.” Qua omzet voert sport samen met boeken de boventoon in het formulehuis. Naast Intersport heeft Euretco ook Runnersworld binnenboord. Een paradepaardje want deze formule werd dit jaar al voor de zesde keer gekozen tot beste winkelketen binnen de sportbranche. Het aantal vestigingen groeit ook gestaag, van 16 twee jaar geleden naar 29 op dit moment. Coach is een ander succesverhaal. En toch gaat de formule op in Athlete’s Foot, wereldwijd onderdeel van Intersport International, waarmee Euretco recent het master franchisecontract afsloot. Alle ondernemers stemden unaniem voor de conversie. “Dat is bijzonder want Coach doet het heel goed. Het belangrijkste argument voor de verandering is dat de ondernemers nu lid worden van een hele sterke internationale organisatie, met grote merken. Dat levert al snel schaalvoordelen terwijl het aanbod al is veiliggesteld.” In maart 2015 wordt er een week uitgetrokken om de vijftig winkels ‘om te katten’. Dat wordt een spannende onderneming, maar ook weer niet zo spannend. Want alleen de merkuitingen veranderen, qua beleving zijn de formules immers vergelijkbaar. De ombouw komt financieel geheel voor rekening van Euretco en Intersport International. Maar wanneer binnen vijf jaar het interieur ook aan de beurt is, zal de franchisenemer mee betalen. “Daar is niets vreemds aan omdat je als ondernemer toch in je winkel moet blijven investeren.”

Positie in de doe-het-zelfmarkt

Met Decorette wordt ook de woonmodebranche bediend, maar in de lingerie zit Euretco sinds kort niet meer. Het merk Livera werd verkocht aan het Franse Chantelle. “We willen met al onze formules een top-3 positie in Nederland en dat zat er met Livera niet in”, verklaart Evers de verkoop ten dele. Want ook een erfenis speelde mee. “De relatie tussen Intres en de ondernemers was al zeer gespannen. De ondernemers wilden al zelfstandig verder.” Toch investeerde Euretco na de fusie met Intres in Livera. “Maar we kwamen tot de conclusie dat het beter was een strategisch partner voor de ondernemers te vinden die bereid zou zijn nog meer te investeren in de formule. Chantelle Group is zo’n partner, die met de acquisitie overigens ook haar distributie in Nederland veiligstelt.”
De opbrengsten van de verkoop worden geïnvesteerd in e-commerce en in de positie in de doe-het-zelfmarkt. Met de aankoop van DGN zou Euretco de formules Multimate, Fixet en Hubo onder haar vleugels krijgen. Tweehonderdvijftig vestigingen, honderd inkoopleden en tien procent van de markt. Die positie moet de komende jaren overigens fors worden verstevigd. Andere pareltjes van de portefeuille zijn de boekhandels Blz. en Libris. De loyaliteit van klanten aan deze formules is ontzettend groot en het kwaliteitsimago zeer hoog, weet Evers. Wat betreft Libris komt dat mede door de Libris Literatuurprijs, denkt hij. Even stond dat evenement op de tocht. De investering, waaronder de 50.000 euro die aan de prijs is verbonden, legde een te groot beslag op het reclamebudget van de ondernemers. Daarop besloot Euretco een groot deel te sponsoren. “Want de literatuurprijs is zo ongelooflijk merkondersteunend. Niemand kan de waarde ervan schatten.”

+