Ik zie de formulemanager liever gaan dan komen!

De Stelling

Opmerkelijke eensgezindheid onder de franchisenemers: de formulemanagers of -coaches zijn bijna overal welkom. De één heeft met hen wel een nauwere band dan de ander, maar over het algemeen geldt dat de ondernemers de formulemanagers als een toegevoegde waarde beschouwen voor hun bedrijf.

Rots-Vast Delft

‘We willen weer krachtig naar buiten treden’

“Daar ben ik het niet mee eens. Ik ga er vanuit dat de formulemanager zijn werk goed doet en in het belang van ons allemaal werkt. We hebben net een nieuwe directeur en dat geeft weer hoop. De oude directeur liet het er een beetje bij zitten. Wij verzorgen woonruimte voor alle soorten mensen, expats bijvoorbeeld. Onze formule bestaat al 17 jaar en we hebben inmiddels 27 vestigingen. Nu zijn we een stel losse eilandjes en mijn verwachting van de formulecoach is dat die zorgt dat we weer gezamenlijk krachtig naar buiten kunnen treden. Op pr- en marketinggebied, op alle fronten eigenlijk. We hebben ook een nieuw service-/hoofdkantoor en dankzij deze nieuwe start hebben we wel weer vertrouwen in de toekomst.”

Richard Stam, franchisenemer Rots-Vast, Delft

Lampenier, Hoofddorp

‘Alles naar volle tevredenheid’

“Ik heb helemaal geen problemen met hem. Alles is altijd prima geregeld bij ons. Als er problemen zijn probeert de formulemanager, bij ons een intermediair naar het hoofdkantoor, die altijd op te lossen. En als dat niet lukt, gaan we wel buiten hem om maar dat komt eigenlijk niet voor. We hebben in het verleden wel verschillende formulemanagers gehad. Het was een komen en gaan. Die gingen vast ook niet voor niets weg. Maar met de nieuwe manager is alles naar volle tevredenheid.”

Pierre Ikking, franchisenemer Lampenier, Hoofddorp

Decorette, Rotterdam, Zwijndrecht, Barendrecht

‘Hij is de man van wie je wat kunt leren’

“Ik zie hem liever komen. Hij is de man van wie je wat kunt leren. Hij ziet alle winkels in Nederland en kan heel wat kennis overdragen en natuurlijk tips en trucs van andere collega’s doorgeven. De formulemanager komt hier minimaal vier keer per jaar en dan bespreken we klachten en problemen, de kwartaalgegevens, van jezelf en de verhouding tot de andere winkels en zaken als personeel en adverteren. Negatief is wel dat hij teveel koffie drinkt, hahaha! Nee hoor, ik kan er geen negatief element in ontdekken. Hij houdt de formule in strakke banen. Iedereen gaat altijd wel een beetje naar links of rechts maar hij houdt iedereen daarbij op het rechte spoor. Ik ga ook wel eens links of rechts en die ruimte is er ook binnen de formule, maar je moet wel op de hoofdlijnen blijven letten. Meer ruimte hoef ik ook niet, want ik heb hier bij de keuze van de formule al rekening mee gehouden. Kijk, de formule maakt wel eens fouten, maar ik maakte vroeger als zelfstandige ook fouten. En dan had ik ook geen commentaar op mezelf. Dus vind ik het onterecht om commentaar te leveren op de formule.”

Karel Hoogvorst, franchisenemer Decorette, Rotterdam, Zwijndrecht, Barendrecht

Simon Lévelt, Leiden

‘Hij is mijn sparringpartner’

‘Nee, daar ben ik het niet mee eens. Als het goed is, is de formulemanager er voor de sparring en om de zaken scherp te houden. Hij is voor mij een gesprekspartner. Hij komt een à twee keer per jaar en dan bespreken we de ontwikkeling van de formule, de veranderingen, de aanpassingen, de grote lijnen eigenlijk. We zijn op dit moment bezig met wijzigingen in de instore-zaken en in de communicatie. We kijken naar de meubels, de kassasystemen, of er een coffee-to-go-concept kan worden ingevoerd. Ook gaan we naar een nieuwe kleurstelling, we schuiven op van geel en groen naar een frisser en helderder beeld. Wit en houtkleuren en ook nog wel geel en groen, maar lichter. We hebben nu een pilotstore in Maastricht en Den Haag en van daaruit bekijken we de zwakke en sterke punten. Dat zijn zaken die ik met mijn formulemanager bespreek. Het is een wederzijds aftasten, kijken hoe wij in de markt staan en hoe de formule over dingen denkt, en dan zien hoe dat matcht. Wat is toe te passen in mijn winkel? Hoe kan ik het afstemmen op het lokale gebeuren? Overigens komt er hier ook eens in de twee, drie maanden een storemanager. Met hem bespreek ik de alledaagse dingen. Over beiden ben ik tevreden.”

Willem Joosten, franchisenemer Simon Lévelt, Leiden

HEMA, Echt

‘We hebben niets voor elkaar te verbergen’

“Nee, volmondig! De formulemanager zorgt goed voor ons waardoor wij het goed hebben en verder kunnen bouwen aan een betere en grotere HEMA. Dat is ook de filosofie van de HEMA: als zij zorgen dat de franchisenemers het goed hebben, heeft de Hema het ook goed. Mijn relatie met de HEMA is een puur zakelijke, maar soms lijkt het wel op een goed huwelijk; je hebt samen voor elkaar gekozen met alle voors en tegens. Ik zie de formulemanager zo’n tien keer per jaar. Dan bespreken we de dagelijkse gang van zaken, een stukje toekomst en een stukje evaluatie. Hij biedt hulp bij zaken die op dat moment spelen, bijvoorbeeld in de personele sfeer of bij investeringskwesties. Ik ben zeker niet ontevreden als hij komt, eigenlijk wel blij. We hebben niets voor elkaar te verbergen. Dat zou ook niet werken. De laatste jaren is er veel veranderd in positieve zin. Het was al goed, maar nu is het nóg beter. Er is sprake van openheid in de communicatie, in de omgang met elkaar. Het behouden en verbeteren van de relatie is moeilijker dan een nieuwe aangaan en ik moet zeggen: de HEMA slaagt daar erg goed in. Petje af!”

Michel Rieter, franchisenemer HEMA, Echt

SPORT2000, Rotterdam

‘Van mij mag hij gerust komen’

‘Hahaha, ken je hem?! Nee grapje, een formulemanager kan heel zinvol zijn en ik zie hem zeker niet liever gaan dan komen. Hij komt hier alleen als er wat te melden valt. Hij komt natuurlijk in veel winkels en ziet dingen die wij niet zien. Maar de relatie verschilt denk ik per ondernemer. De één heeft meer behoefte aan steun dan de ander. Als je net begint in de sportbranche is alles nieuw en heeft een formulemanager zeker toegevoegde waarde. Maar ik had al enige jaren ervaring in de sportbranche dus ik heb niet zoveel vragen. Ik lees natuurlijk wel de wekelijkse nieuwsbrief en verder komt de formulemanager minimaal één keer per jaar voor de omzetprognoses en de voorraadprognoses, die weer belangrijk zijn voor de inkoop. Van mij mag hij gerust komen. Zoals het nu gaat ben ik tevreden.”

Paul de Jong, franchisenemer SPORT2000, Rotterdam-Keizerswaard

The Soap Story, Sittard

‘Een franchiseformule kan niet zonder managers’

Ik heb nu acht maanden ervaring met franchisemanagers en kan zeggen dat ik het tot nu toe niet eens ben met deze stelling. Onze franchisemanagers steunen en begeleiden ons daar waar het kan. Nu moet ik er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat wij op dit moment met veertien zaken in Nederland zijn, waarvan het grootste gedeelte nog geen jaar open is en waarvan de meeste franchisenemers geen ondernemerservaring hebben. Dus er valt nog heel wat te begeleiden voor onze managers. Dit is uiteraard niet altijd even gemakkelijk en kan soms als 'bemoeien' overkomen. Neemt niet weg dat, als je voor een franchiseformule kiest, je kiest voor een bepaalde vorm van begeleiding, rechten en plichten van beide partijen.

Omdat wij nog 'jong' zijn op de Nederlandse markt en onze plek en bekendheid moeten veroveren, is er veel begeleiding van The Soap Story Nederland nodig. Er worden uiteraard wel eens ad hoc beslissingen genomen waar wij franchisenemers liever eerst even over hadden willen nadenken, maar waar op dat moment geen tijd genoeg voor was. Ik zie dat zelf ook niet als bemoeien, maar meer als aansturen, begeleiden, een zetje in de goede richting. Onze franchisemanagers staan altijd open voor suggesties en proberen daar ook wat mee te doen. Ze zijn het niet altijd met ons eens maar we proberen dan wel een gulden middenweg te vinden. Sinds kort hebben wij een franchiseraad waardoor wij als franchisenemers in ieder geval 'officieel' meer kunnen meedenken en beslissen over bijvoorbeeld acties, toekomstplannen, et cetera. Zo'n franchiseraad kan ook het gevoel van 'bemoeien' een stuk wegnemen en is alleen maar positief voor beide partijen.

Als franchiseformule kun je naar mijn idee niet zonder managers. Het is wel zaak dat deze managers de ondernemers zoveel mogelijk zelf aan de weg laten timmeren en alleen daar waar het nodig en gewenst is begeleiding te bieden. Zo kunnen we jaren samen door een deur en er alle positieve zaken uithalen om een succesformule te maken.

Loekie Tans, franchisenemer The Soap Story, Sittard

Bruna, Uden

‘Als ze alleen voor de koffie komen kunnen ze thuisblijven’

Sinds oktober 2005 ben ik franchisenemer van Bruna in Uden. Uiteraard is de franchise- of retailmanager zoals ze dat bij Bruna noemen meerdere malen bij mij op bezoek geweest. Ik vind de rol van franchisemanager heel belangrijk. Ik heb zeker niet het gevoel gecontroleerd te worden. Zo begeleidt de franchisemanager mij met bij winkel en andere aspecten zoals de beleidsvoering, cijfers analyseren en eventueel bijsturen, indeling en formulematige opbouw en uitstraling van de winkel. Bruna werkt met een thermometer/winkelwedstrijd, dus gecontroleerd wordt er ook en dat zorgt ervoor dat de winkel er volgens formule uitziet. Maar als je bij een franchiseorganisatie aangesloten bent, kun je dat verwachten en moet je daar ook geen bezwaar tegen maken. Doe je dat wel, dan moet je zelfstandig ondernemer worden of je bij een andere, minder georganiseerde club aansluiten.

Dus ik ben voor de franchisemanager, mits hij/zij iets te vertellen heeft. Als ze alleen voor de koffie langskomen kunnen ze thuisblijven.

Bas Rosier, Bruna Uden

Keurslager, centrale organisatie

‘Houd je ogen open’

De Keurslager franchisenemers zijn zeer enthousiast over bezoeken van de franchisemanager. Dit komt omdat de bezoeken 'op maat' zijn. Wij bezoeken de deelnemers één maal per maand, op afspraak. Er wordt dan ook bepaald waar we het de volgende maand over gaan hebben. Bijvoorbeeld vaktechniek, personeelsplanning, time management, functioneringsgesprekken voeren, met de computer werken et cetera. Probeer niet te controlerend over te komen en houd je ogen open!

Marcel van der Putten, Keurslager Franchise Organisatie

Lees meer over: