Franchise+: marktmeester van de franchisewereld

Franchise+ bestaat 25 jaar. Wat ooit begon met alleen een vakblad is inmiddels onder de vleugels van directeur Albert Koelewijn en uitgever Guido van der Horst uitgegroeid tot een mediaplatform dat fungeert als de marktmeester van de franchisewereld.

“Ken je deze formule nog?”, vraagt Albert aan Guido, terwijl hij wijst op een foto van een vestiging van Music Store in een oude uitgave van Franchise+. Guido lacht. “Tuurlijk, maar de formule heeft de tand des tijds niet doorstaan. Nu hebben we The Music Marketeers. De oude economie maakt plaats voor de nieuwe economie. Ook Franchise+ heeft zich van vakblad moeten doorontwikkelen naar een mediaplatform om mee te gaan met de tijd. Meest recente toevoeging is het Franchise+ Event dat in  november is gehouden. “Al vanaf de start geloofde ik sterk in de marktplaatsgedachte, een platform dat de spil is in de markt. Waar alles samenkomt, waar vragen worden gesteld, waar informatie wordt gedeeld en waar franchisegevers en (aspirant)franchisenemers elkaar vinden”, vertelt Albert enthousiast. 

Kansen

Hij was het die in juli 2000 het vakblad Franchise+ overnam van Argo Intermedia. “Het blad was op sterven na dood”, blikt Albert terug. “Maar toch lagen er kansen. Wij kregen hiermee een medium in handen waarmee we met de markt konden communiceren. Heel belangrijk.” Toch was de idealistische gedachte achter de overname van het vakblad minstens zo belangrijk, erkent Albert. “Franchise is een succesvol samenwerkingsmodel. Al jaren. In Nederland en in het buitenland. Het was echter ook een branche die destijds verder kon worden geprofessionaliseerd. Een voorbeeld? Iedereen speurde naar franchisenemers, vaak via advertenties in landelijke dagbladen. Dat kan anders, beter, dacht ik. Wij hebben dat voor de franchisegevers opgepakt. Eerst door advertenties te bundelen en in een apart franchise speurdersrubriek in onder meer De Telegraaf te presenteren, later creëerden wij hiervoor ruimte binnen ons eigen  platform.” 

Mediaplatform

Met die stap groeide Franchise+ als blad voor de franchisesector meer en meer toe naar de marktmeesterfunctie. “Op de markt wijst de marktmeester de weg, hij bepaalt hoeveel groentekramen er komen te staan en waar deze komen te staan. Maar hij geeft geen oordeel of de groenten goed van kwaliteit zijn. Onze functie is vergelijkbaar, Franchise+ is het mediaplatform dat verbindt. Dat kennis presenteert. Dat kennis deelt. En dat ook nauw samenwerkt met de markt, samen bouwt aan franchise, aan de verdere professionalisering van de branche”, zegt Guido. De missie van het huidige Franchise+ is volgens hem ook niet het uitbrengen van een blad. Franchise+ is een mediaplatform dat via het magazine, de nieuwsbrieven, site, beurs, social media en diverse themabijeenkomsten inspireert. “Het blad kwam begin deze eeuw in de handen van Albert, de insteek van de artikelen was toen vooral negatief. Wij hebben dat meteen omgegooid, wij brengen inspiratie op een positief kritische manier. En delen kennis door middel van onder meer goede praktijkvoorbeelden van samenwerkingen in de franchisesector.

Ook geen snelle nieuwsverhalen, dat is lastig voor een blad dat slechts vijf keer per jaar verschijnt. Wij brengen geen kleur in een discussie, zoals de landelijke media dat wel doen. Ook geen eenzijdige berichtgeving. Wij willen geen Story of Privé van de franchisesector zijn. Franchise+ doet aan degelijke berichtgeving, artikelen die aanzetten tot denken.” 

Kennis opdoen

Het magazine bereikt alle franchisegevers maar niet alle franchisenemers. Volgens Guido is dat heel goed verklaarbaar. “De franchisegever voelt zich verbonden met franchise en de franchisesector. Hij verdiept zich erin, leest er graag over en bezoekt onze evenementen om kennis op te doen en te delen. Bij de franchisenemer is dat minder het geval, die is aan het ondernemen. Die is bezig met de dagelijkse zaken, met het runnen van zijn bakkerij, brillenzaak of met zorgverlening. En hij of zij is ook moeilijker uit zijn winkel te krijgen, ze zijn vaak al druk genoeg. Die zitten niet altijd te wachten op een event van Franchise+.” In de toekomst blijft het geprinte blad zijn functie behouden, verzekert Albert. Toch ziet hij ook dat het online aandeel toeneemt. “Wij zijn inmiddels een internetbedrijf”, zegt hij daarover, doelend op het feit dat de meeste omzet van Franchise+ online wordt gerealiseerd. “Maar dat neemt niet weg dat er ruimte genoeg blijft voor print. Samen met de andere activiteiten als events en de beurs blijft Franchise+ nog jaren de leidende marktmeester van de franchisesector.”

‘Franchise+ Event was een plezierige ervaring’

De activiteiten van Franchise+ zijn divers en uitgebreid. Zo werd eind vorig jaar voor het eerst het Franchise+ Event georganiseerd. Deze inspiratiedag voor franchisegevers uit alle branches startte met een presentatie van Bart van den Nieuwenhof, CEO van La Place. Vervolgens vonden er drie keer drie sessies plaats, tijdens elke sessie deelde een expert een prikkelende visie, baanbrekende innovatie of inspirerende case. “Ik vond het een plezierige ervaring, veel afwisseling en er zat snelheid in het programma”, zegt André Heidstra, Manager Formule bij De Hypotheker. Hij zegt te zijn geïnspireerd. “Ook  ik heb nieuwe ideeën opgedaan en collega’s ontmoet.” Zo heeft hij met Brand New Day en Visionplanner, die in samenwerking met een formule een inspiratiesessie hielden waar Heidstra bij aanwezig was, nog steeds contact. “We zoeken nu naar een mogelijke samenwerking. Alleen al daarom was het event waardevol. En als er dit jaar weer een Franchise+ Event is, dan ben ik er zeker weer bij.” 

‘Franchise+ is een goed bezocht platform’

Bakker Bart  zet het platform Franchise+ al jaren in voor het werven van franchisenemers. Met plezier, blijkt uit de woorden van Rob Nibbeling van Bart’s Retail. “De service van Franchise+ is goed, bij vragen word ik altijd goed en snel geholpen. Bovendien wordt er goed meegedacht.” Net als de service ervaart Nibbeling de samenwerking als prettig. “We gebruiken Franchise+ al geruime tijd naast andere kanalen voor het werven van franchisenemers. Het is een platform wat door kandidaten goed wordt bezocht. We ontvangen goede leads.” Het dienstenaanbod van Franchise+ is verder heel breed, stelt Nibbeling. “Wij maken gebruik van verschillende opties. En dat bevalt. Het is een professioneel bedrijf met korte lijnen, net als Bakker Bart.”