Franchise aantrekkelijke optie voor zorg

De gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. De druk op de zorg neemt toe. Doordat wij met z'n allen ouder worden en doordat de medische technologie mensen in staat stelt langer te leven of de kwaliteit van het leven te bevorderen. Om de keuzevrijheid voor cliënten te bevorderen en de kosten te beperken, komt er steeds meer marktwerking.

Een paar jaar geleden was franchise in de gezondheidszorg een onbekend fenomeen. Maar steeds meer wordt franchise als een aantrekkelijke optie gezien om de kwaliteit in de zorg te verbeteren en kosten te beperken. Franchise+ gaat in twee artikelen in op de stand van zaken.

Franchise in de zorg is globaal onder te verdelen in drie sectoren: instellingen op het gebied van gezondheidszorg die hun kennis en ervaring bundelen en delen. Voorbeelden van dergelijke formules zijn PsyQ, gericht op het ondersteunen van de geestelijke gezondheidszorg en het Oogzorgnetwerk. Meer daarover in de volgende uitgave van Franchise+.

De tweede sector bestaat uit organisaties die zich toeleggen op het leveren van hulpmiddelen, zoals Emcart en Ouderenwinkel. De derde sector bestaat uit organisaties die zich toeleggen op de thuiszorg door op kleinschalig niveau zorg in natura aan te bieden of door middel van het persoonsgebonden budget (PGB).

Thuiszorgmakelaar

Met tien franchisevestigingen is Thuiszorgmakelaar inmiddels uitgegroeid tot de grootste franchisegever op het gebied van het regelen van thuiszorg in Nederland.

Oprichter René Mijland heeft jarenlange ervaring als verpleegkundige in het Sint Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Hij begon in 2001 met een eerste eigen vestiging op het gebied van thuiszorg. De opgedane ervaringen verwerkte hij in de franchiseformule die in 2008 startte.

"Onze filosofie kun je terugvinden in het visiedocument ‘Wie helpt de consument?' van de Nederlandse Zorgautoriteit (het rapport kan gedownload worden via www.nza.nl - red.). Wij gaan uit van de gezinssituatie. Het is de taak van de zorgmakelaar om daaromheen de noodzakelijke zorg te organiseren. Wij leveren maatwerk. Dat kan ver gaan: het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat er naast thuiszorg ook behoefte is aan een pedicure, een schilder of een zinvolle invulling van de dagbesteding. Het voordeel van franchise is dat je als zelfstandig ondernemer gebruik kunt maken van de kennis en ervaring van het netwerk. De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is vaak complex en wijzigt regelmatig. Het is lastig om dat allemaal in je eentje bij te houden. Dat kun je beter in gezamenlijkheid doen. Wij hebben een eigen intranet waarop je vrijwel alles op gebied van (thuis)zorg kunt vinden. Wij begeleiden onze franchisenemers intensief. Het aanvragen van een zorgaanvraag bij een indicatie-instelling is soms ingewikkeld. Voor veel cliënten is dat lastig. Ik heb zelf een ruime ervaring met het opstellen van dergelijke aanvragen. Die expertise draagt ertoe bij dat meer dan negentig procent van onze aanvragen worden gehonoreerd.

Onze nieuwe franchisenemers moeten minimaal hbo-niveau hebben met een achtergrond op het gebied van de gezondheidszorg. Dat kan een verpleegkundige zijn, maar ook iemand met ervaring op het gebied van de psychiatrie, een ergotherapeut of een fysiotherapeut. Je moet klantgericht denken en werken en daaromheen de zorgverleners zoeken.

Als franchisegever zorgen wij voor de facturering op basis van de urendeclaraties. Wij nemen de administratieve rompslomp zoveel mogelijk over zodat de franchisenemers zich kunnen concentreren op de kerntaak, het organiseren van zorg.

Ik besef dat er in de gezondheidszorg nogal eens argwanend tegen franchise in de gezondheidzorg wordt aangekeken. In de thuiszorg zijn er in het verleden incidenten geweest met afrekeningen en grootschalige aanbieders. Door zaken kleinschalig op te zetten en te werken met een franchisenetwerk lever je absoluut een meerwaarde. Door het persoonlijke karakter kunnen wij maatwerk leveren. Door de onafhankelijkheid als Thuiszorgmakelaar kun je de zorg afstemmen op de specifieke behoefte. Daardoor kun je een optimale combinatie realiseren tussen de gewenste zorg en de prijs die je daarvoor betaalt. Doordat we met z'n allen ouder worden, neemt de behoefte aan zorg de komende jaren alleen maar toe. Met het bestaande aanbod op het gebied van gezondheidszorg kun je daar niet aan voldoen. Kijk maar eens naar de toenemende wachtlijsten voor aanleunwoningen of verpleeghuizen. Door het slim aan te pakken kun je de zorg bij de cliënt thuis leveren. Daarmee lever je niet alleen een bijdrage aan de levenskwaliteit van die cliënt, maar lever je ook een bijdrage aan het beperken van de kosten in de gezondheidszorg. Thuiszorgmakelaar is hiervoor de oplossing."

Joost Zorgt

Tijdens een langdurig verblijf op Curaçao, 20 jaar geleden, kwam Joost Nauta op het idee om een zorgaanbieder te starten voor toeristen met een beperking. Vanwege zijn handicap moest hij een zorgnetwerk in Curaçao opzetten om daar met vakantie te kunnen gaan. Als hij het voor zijn eigen zorgbehoefte kon verzorgen, moest dat ook voor anderen mogelijk zijn. In 2005 startte hij Joost Zorgt in Utrecht, daarmee was de kiem gelegd voor Joost Zorgt Nederland bv, een franchiseformule in de thuiszorg. Inmiddels heeft Joost Zorgt drie franchisevestigingen: in Utrecht, Amsterdam-Noord en Groningen. De intentieverklaringen voor de regio’s Almere en Zuid-Limburg zijn inmiddels getekend.

Joost Nauta: "In feite verschilt franchise in zorg niet zoveel van franchise in retail. Het uitgangsprincipe is: de klant staat centaal in het gehele denken en proces bij Joost Zorgt. Wij leveren hoogwaardige zorg, toegesneden op de wensen van de cliënt. Dat kan door middel van zorg in natura of via het persoonsgebonden budget. Wij stellen hoge eisen aan onszelf: we zijn HKZ-gecertificeerd, dat is een soort ISO+ certificering toegesneden op de zorg. Onze jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd en gedeponeerd bij het ministerie. We werken met een cliëntenraad en een Raad van Commissarissen. Tot slot vallen wij onder toezicht van de inspectie van de gezondheidszorg. Het imago van de thuiszorg heeft schade opgelopen door de handelswijze van enkele rotte appels in de mand. Gedoe met onjuiste afrekeningen en zo. Bij ons loopt bijvoorbeeld het gehele PGB-budget via de rekening van de klant. Het verschil tussen Joost Zorgt en andere zorgaanbieders is dat wij heel kleinschalig werken. Met vaste zorgverleners op het adres van onze vaste klanten, het is prettig voor de klant dat hij te maken heeft met een vertrouwd team van hulpverleners.

Wij zijn op zoek naar franchisenemers die ervaring hebben in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundigen van rond de veertig jaar die moeite hebben met de fysieke zware belasting van het beroep maar die wel in de sector willen blijven werken. Die hebben een schat aan ervaring. Daarnaast moet je in staat zijn je dienstverlening te verkopen. Daarbij kunnen ze rekenen op onze ondersteuning. Ze krijgen een starterpakket, ze kunnen rekenen op zorgdossiermappen, een gecertificeerd kwaliteitskeurmerk dat de bedrijfsprocessen grondig beschrijft, urendeclaratieformulieren en promotiemateriaal. We begeleiden onze franchisenemers intensief: iedere maand krijgen ze bezoek van iemand van ons kantoor om zaken door te spreken. Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact. Op dit moment werken we veelal met mond-tot-mondreclame. Tevreden klanten attenderen vrienden en bekenden op onze formule. Maar het is zeker de bedoeling dat we in de toekomst reclame gaan maken. Zelf ben ik het boegbeeld van de organisatie. Ik behoor tot de doelgroep, dat geeft mij inzicht en inlevingsvermogen. We hebben bijvoorbeeld ook een klant met een verstandelijke beperking. Die woont bij zijn moeder. Eerst werd er gezegd dat het beter was dat hij in een instituut zou worden opgenomen. Maar dat was gezien de specifieke problematiek heel lastig. Door 24-uurszorg te regelen, hebben we kunnen bereiken dat de klant gewoon thuis kan blijven wonen. Iedereen tevreden.

Wij hebben een lange termijnplanning die tot 2024 loopt. De groei kun je niet zo snel realiseren zoals bij een formule zoals Shoeby, om een voorbeeld te noemen. Wij willen stapsgewijs groeien van 9 via 24 naar 48 vestigingen. En we kijken ook naar het buitenland. Op de Nederlandse Antillen bijvoorbeeld, want ooit is het op Curaçao allemaal begonnen. Kwaliteit staat voorop. Ik teken met mijn naam eronder. Gelet op mijn achtergrond, is het logisch dat het belang van de klant daarbij op de eerste plaats staat.”

Thomashuizen

Een ander franchiseconcept binnen de gezondheidszorg is de formule Thomashuizen. Zo'n tien jaar geleden was oprichter Hans van Putten ontevreden over de zorg die geboden werd aan zijn gehandicapte zoon en op zoek naar een kleinschalige woonvoorziening waar zijn zoon zou kunnen wonen. Die voorziening was er niet. Daarom ontwikkelde hij het concept van een Thomashuis. Daarin wonen maximaal acht mensen met een verstandelijke beperking zo normaal mogelijk samen onder begeleiding van een franchisenemer. Inmiddels zijn er zeventig Thomashuizen in Nederland. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar zal doorgroeien naar honderd huizen.

Manager Clasien Schakenraad van de Thomashuizen: "Bij ons stond de zorgbehoefte van de klant aan de wieg van de formule. Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Een Thomashuis levert 24-uurszorg aan de maximaal acht bewoners. Het geheel wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget van de bewoners. Onze franchisenemers wonen in hetzelfde huis en zijn zelf verantwoordelijk voor het runnen van het Thomashuis. Het woongedeelte de van franchisenemer en zijn gezin is overigens strikt gescheiden van dat van de overige bewoners. Er is altijd sprake van een eigen ingang. Je kunt van een franchisenemer niet verwachten dat hij of zij 24 uur per dag 7 dagen per week zelf de begeleiding van de bewoners op zich neemt. Een franchisenemer heeft gemiddeld twee of drie medewerkers in dienst die ook voor het begeleiden van de bewoners zorgen.

Nieuwe franchisenemers dienen minimaal over vijf jaar ervaring te beschikken met de doelgroep en hebben een opleiding in de zorg. Wij zoeken naar een geschikte locatie, bieden een uitgebreide opleiding en wij ondersteunen hen bij het starten en beheren van een huis. De belangstelling bij mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders om in een Thomashuis te gaan wonen is groot. Het vinden van toekomstige bewoners is geen probleem. De grootste uitdaging is het vinden van geschikte franchisenemers en het vinden van de juiste locatie. Er zijn op dit moment wachtlijsten voor het openen van nieuwe vestigingen. Wij willen ook niet te hard groeien omdat we met een kleine organisatie de kwaliteit van de formule moeten bewaken.

In het begin merkten wij dat vanuit de grotere instituten nogal argwanend naar ons initiatief werd gekeken. Ik kan mij voorstellen dat het soms nog het geval is, want je richt je op dezelfde doelgroep. Maar zelfs met honderd Thomashuizen met maximaal acht bewoners, heb je het over maximaal 800 bewoners met een verstandelijke beperking. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal mensen uit deze doelgroep "

Zorg & Zo

Een andere aanbieder op het gebied van thuiszorg is Zorg & Zo. De franchiseformule werkt nu met een pilotvestiging in Voorburg. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar de eerste franchisevestigingen starten.

Oprichter Erik Jonkman: "Ons motto is: 'Groot in kleinschalige thuiszorg’. Er is een toenemende behoefte aan zorg afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Het voordeel van een franchiseformule is dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Wij ondersteunen de franchisenemer met het opstarten van een vestiging, het leveren van transparante zorg, administratieve zaken en een herkenbare professionele huisstijl. Op die manier kan een franchisenemer zich voor negentig procent toeleggen op het coördineren van de zorg. Het motto voor de franchisenemer is dan ook: 'Oude waarden, nieuwe normen'.

Toekomstige franchisenemers dienen een hbo werk- en denkniveau te hebben. Een franchisenemer dient minimaal een verzorgende (niveau 3) of verpleegkundige (niveau 4) achtergrond te hebben. Ervaring in de gezondheidszorg is een andere voorwaarde. Bij voorkeur met ervaring op het gebied van het aansturen of coördineren van mensen. Als franchisenemer is het handig als je zelf daadwerkelijk zorg kunt verlenen bij cliënten, zeker in de opstartfase. Maar het uiteindelijke doel is dat je als zorgmakelaar zorgt voor het aansturen van een team zorgverleners. Die zijn bij de franchisenemer in dienst of werken op freelancebasis. Wij gaan ervan uit dat je start met een kantoor aan huis en tussen de 20 tot 40 uur per week werkt."

Lees meer over:
Bert Jongen Bert Jongen
Redacteur
Bekijk ook