Financiële problemen: let goed op!

Er zijn verschillende situaties denkbaar, als gevolg waarvan je als organisatie in de financiële problemen terecht kunt komen. Om direct een voorbeeld te noemen: de uitbraak van de pandemie heeft veel ondernemers financieel gezien hard geraakt. Waar de inkomsten naar nul daalden, bleven contracten met verhuurders en leveranciers doorlopen. Wanneer je merkt dat je organisatie in financieel zwaar weer terechtkomt en serieuze schulden op de loer liggen is het belangrijk tijdig stappen te zetten. Het voorkomt dat je na verloop van tijd wordt opgeschrikt door een deurwaarder aan de deur.

Andersom is het voor organisaties belangrijk de liquiditeit van afnemers periodiek te controleren. Zijn er signalen dat afnemers hun rekeningen de komende maanden minder makkelijk kunnen betalen? Zeker bij grote afnemers kan dit invloed hebben op de liquiditeit en financiële stabiliteit van je eigen organisatie. Er moeten immers ook door jou leveranciers en medewerkers betaald worden. Een vastgelopen cashflow leidt mogelijk tot problemen.

Win waar nodig juridisch advies in via je verzekeraar

Veel ondernemers sluiten een rechtsbijstandverzekering af, om verzekerd te zijn van juridisch advies bij geschillen met leveranciers, afnemers of bijvoorbeeld medewerkers. Een conflict met een leverancier kan, net als de pandemie, een oorzaak zijn van financiële problemen binnen de organisatie. Bij conflicten is het zaak de rekening zo lang mogelijk te blijven betalen, om parallel uit te zoeken welke rechten en plichten je hebt. Er zijn verschillende organisaties die rechtsbijstand aanbieden aan ondernemers. In sommige gevallen is een eerste kennismaking hierbij kosteloos. Ga het gesprek met een juridisch adviseur aan om te kijken hoe je een conflictsituatie aanpakt en zo snel mogelijk oplost om verdere escalatie hiervan te voorkomen.

Tref regelingen bij serieuze financiële problemen

Hulp van een juridisch adviseur kan ook wenselijk zijn, wanneer je rekeningen niet meer kunt betalen door een sterk teruggelopen omzet. De adviseur ondersteunt je bij het treffen van betalingsregelingen met leveranciers en bijvoorbeeld de verhuurder van het bedrijfspand. Hoe pak je dit aan? Waarmee dien je hierbij rekening te houden? Op welke manier leg je betalingsregelingen op correcte wijze vast om hier nadien geen discussies over te krijgen? Door tijdig te starten met het treffen van dergelijke regelingen kan mogelijk voorkomen worden, dat een partij overgaat tot het inschakelen van een deurwaarder en het opstarten van een incassotraject. Belangrijk bij het treffen van betalingsregelingen is dat deze uitvoerbaar zijn en worden nagekomen; je wilt het vertrouwen van een leverancier niet schaden.

Lees meer over: