FANed: De inperking van ruimte geeft verzet

Franchisenemers Alliantie Nederland, ofwel FANed bestaat nu ruim een jaar. Een jaar waarin de belangenbehartiger vooral druk is geweest met de lobby voor en aanpassing van specifieke regelgeving voor de franchisesector op nationaal en Europees niveau.

FANed is opgericht door het Vakcentrum, dat tevens het secretariaat van de vereniging voert. Voormalig Albert Heijn-franchisenemer Jan van Vliet, Jumbo-eigenaar Hans van Well en bouwmarktondernemer Derk Bos zijn de enige bestuursleden van de belangenbehartiger voor franchisenemers. "Dat verandert, er is uitbreiding van het bestuur op komst. Door de ontwikkelingen rondom franchise in Den Haag hebben we dat nog niet kunnen concretiseren", stelt voorzitter Van Well. Hij doelt op de totstandkoming van de Nederlandse Franchise Code (NFC), waar de afgelopen periode veel om te doen is geweest en waarover op hoog politiek niveau is gesproken. "Het franchisemodel is een fantastisch business format dat in Nederland erg succesvol is, maar dat neemt niet weg dat wij vinden dat de belangen van de franchisenemer en franchisegever in de samenwerking en in het contract niet altijd parallel lopen. Vandaar ook dat wij voorstander zijn van nieuwe regelgeving en van de komst van de NFC."

Gelijk speelveld

FANed is een vereniging die streeft naar tenminste een gelijk speelveld tussen franchisegever en franchisenemer in de precontractuele, contractuele en beïndigingfase van de samenwerking. "Wij willen dit bereiken onder meer door de lobby voor en aanpassing van franchise specifieke regelgeving op nationaal en Europees niveau. Om die reden zijn we de afgelopen periode dan ook veel in de weer geweest en hebben met de verschillende partijen gesproken over de nieuwe NFC. Dit heeft nu al onze aandacht, vanaf 2016 zullen we nadrukkelijker doorschakelen en FANed op de kaart zetten bij de verschillende franchisenemersverenigingen die Nederland rijk is", zegt Van Vliet. FANed richt zich op de besturen van franchisenemersverenigingen uit verschillende sectoren en branches. "Naar onze mening is dat de meest efficiënte manier om de belangen van franchisenemers te vertegenwoordigen. Immers, met de verenigingen heb je direct een krachtig en groot bereik", aldus Van Well. Hierin verschilt FANed van andere organisaties, zoals BVFN die zich (ook) richten op individuele franchisenemers. Ondanks de verschillen qua doelgroepen streven FANed en de BVFN wel hetzelfde doel na, namelijk een betere positie van de franchisenemers in de franchiserelatie. "Dat is voor ons ook de reden om binnenkort in overleg te treden met de BVFN. Immers, twee belangenverenigingen die beide hetzelfde beogen kunnen de krachten beter bundelen. Aan versplintering hebben we niets", aldus Van Vliet. FANed neemt samen met andere vertegenwoordigers van franchisenemers ook deel aan de denktank van de franchisenemers ter ondersteuning van de schrijfcommissie van NFC. Van Vliet: "Op die manier zijn wij gezamenlijk betrokken bij de totstandkoming van de code."

Met leden gesproken over NFC

Een aantal franchisenemersverenigingen heeft zich inmiddels aangesloten bij FANed. Over hoeveel dat er precies zijn laten Van Well en Van Vliet niets los. Wel zeggen ze met de leden gesproken te hebben over de nieuwe NFC, die er inmiddels in concept ligt. FANed is over het algemeen tevreden met dit concept. "Maar we vinden wel dat de definitieve versie van de code een dynamisch document moet zijn dat meebeweegt met de marktontwikkelingen. Vijf jaar geleden dacht ook nog niemand aan e-commerce, in veel franchisecontracten is dit dan ook niet benoemd. Dat leidt nu tot veel discussie", vertelt Van Well. Ook ziet FANed graag een verankering. "Wettelijk of anderszins, de vrijblijvendheid zoals die er nu is zou wat ons betreft in ieder geval moeten verdwijnen. En natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat niet alles kan worden vastgelegd en dat discussies ook gewoonweg onderdeel zijn van de overeenkomst tussen franchisegever en franchisenemer, maar je voorkomt er wel veel problemen mee", aldus Van Vliet. FANed vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat er een concretisering is van de verplichtingen van de franchisegever. Zo moet die in de ogen van FANed verplicht worden om correcte data, inclusief verdienmodel aan te leveren. Ook zou het een vereiste moeten zijn voor de franchisegever om tijdens de duur van de franchiseovereenkomst rekening te houden met gewijzigde omstandigheden en gerechtvaardigde belangen van franchisenemer. En een verplichte oprichting van een laagdrempelige toets- en klachtenregeling voor de franchisenemer is volgens FANed eveneens wenselijk. Van Well en Van Vliet vinden beiden dat de NFC daarom al een stap in de goede richting is, ondanks de verschillende meningen en discussies die er momenteel zijn. "De inperking van ruimte van de franchisegever geeft verzet, vanzelfsprekend. Toch moet je in een franchiserelatie geven en nemen en goed kijken of bepaalde nieuwe concepten, maatregelen en afspraken het gezamenlijke doel dienen. Is het antwoord ja, dan moet iedereen zich daaraan aanpassen." Volgens Van Vliet zijn er  veel discussies in een franchiserelatie, maar zijn ervaring leert dat je er vaak in alle redelijkheid wel uitkomt met elkaar. "Dat geldt ook voor de Franchise Code. Ik weet zeker dat er aan het eind van 2015 een werkbare code ligt."

+

Lees meer over:
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur