Coronacrisis doorstaan: Zo doet HouseHunting dat

De komst van het coronavirus zet de wereld op zijn kop, ook de huizenmarkt heeft hiermee te maken. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en soms enige creativiteit van onze makelaars. Makelaars Okko Veen (HouseHunting Zwolle) en Denise van de Ven (HouseHunting Breda) vertellen hoe zij omgaan met de corona-situatie. De een vanuit het Noorden en de ander vanuit het Zuiden. 

Denise van de Ven, HouseHunting Breda, kiest een persoonlijke  benadering: ‘Ik probeer toch erg persoonlijk te blijven, door de kandidaten en verhuurders vaker te bellen. De bezichtigingen worden nu iets anders ingevuld dan voorheen,” vertelt van de Ven. Van iedere woning wordt een uitgebreid verslag opgesteld, inclusief videotour, zodat kandidaten extra goed van informatie worden voorzien.

Kandidaten kunnen vervolgens de (extra ontsmette en gereinigde) sleutel ophalen op kantoor of we gaan mee naar de locatie en blijven buiten wachten tot de kandidaten klaar zijn met bezichtigen. Wanneer een woning nog wordt bewoond, kiezen we ervoor om de kandidaten zelfstandig te laten gaan, zodat we de hoeveelheid personen in een ruimte niet overschrijden.

De mensen zijn super positief en vooral erg blij, dat er nog mogelijkheden zijn om een woning te bezichtigen!

Volledig corona-proof

Ook na de keuze voor de woning werkt HouseHunting zoveel mogelijk conform de richtlijnen van het RIVM. Het tekenen van documenten gaat volledig corona-proof. Alles wordt digitaal ondertekend en verstuurd. “De nieuwe bewoner mag de sleutel bij ons op kantoor ophalen waarnaar ze direct het inspectierapport tekenen. We merken wel dat er complexere vragen worden gesteld nu mensen meer tijd hebben. Dit betekent meer uitzoekwerk wat leidt tot een intensievere en persoonlijkere band met de klant,” vertelt van de Ven.

Dit betekent meer onderzoek wat leidt tot een intensievere en persoonlijkere band met de klant!

Makelaar Okko Veen doet het op een soortgelijke manier, al worden er bij hem ook bezichtigingen gedaan middels videobellen. Wanneer er fysieke bezichtigingen plaatsvinden gaat dat uiteraard conform de richtlijnen van het RIVM. Alleen bezichtigingen 1 op 1 en altijd die 1,5 meter afstand houden. “We hebben daarnaast ook altijd handschoenen en flesjes desinfecterende alcohol bij, op die manier blijven de bezichtigingen zo veilig mogelijk,” vertelt Veen.

Ik merk wel dat de conditie met sprongen vooruitgaat, aangezien we door de 1,5 meter afstand geen liften meer mogen gebruiken!

Ook zijn er andere maatregelen getroffen. “We informeren de huurder voor de bezichtiging zo mogelijk nog beter dan voorheen over de voorwaarden van de huurwoning om onnodige bezichtigingen te voorkomen. Daarnaast nemen we een corona clausule op in de huurovereenkomst. Hierin staat dat de huurovereenkomst eventueel wordt opgeschort nadat alles weer is toegestaan en mogelijk is. De reacties van de kandidaten zijn positief en iedereen begrijpt de situatie en houd afstand,” vertelt Veen.

Het is zoals het is en je moet er maar het beste van maken. Gezondheid staat te allen tijde voorop!