Checklist voor de startende franchisenemer

Je overweegt om als franchisenemer te gaan starten. Waar moet je allemaal op letten? Hieronder vind je diverse checklists met aandachtspunten voor de beoordeling van een franchiseformule. Handig om door te nemen!

Aandachtspunten ten aanzien van de franchiseformule

- Waaruit bestaat de franchiseformule c.q. het concept? 

 • markt waarin formule actief is
 • doelgroep
 • producten 
 • vestigingsbeleid
 • promotiebeleid
 • service
 • huisstijl
 • handelsnaam
 • merken

- Wat is uniek aan de formule?
- Hoe lang bestaat de franchiseformule?
- Hoeveel vestigingen zijn momenteel operationeel?
- Hoeveel vestigingen wil de franchisegever realiseren?
- Voor nieuwe franchise-activiteiten: zijn er ook pilot-vestigingen operationeel?
- Zijn er ook eigen vestigingen van de franchisegever operationeel?
- Zijn de bestaande vestigingen een succes?
- Welke diensten biedt de franchisegever (al dan niet tegen betaling) aan?    

 • verwerven van de locatie
 • inrichting van de vestiging
 • financieringsaanvraag (financieringsarrangement beschikbaar?)
 • opleiding en training
 • opening
 • inkoop
 • automatisering

- Welk standaardprofiel heeft franchisegever van de franchisenemer opgesteld?
- Wordt in het contract een exclusief rayon vastgelegd?
- Is dit rayon van voldoende omvang voor een rendabele exploitatie?
- Waar is de rayon-indeling op gebaseerd?
- Wordt er een vestigingsplaatsonderzoek verricht?

Aandachtspunten ten aanzien van de franchiseorganisatie

- Wie is de franchisegever?
- Is de franchiseorganisatie onderdeel van een groep of een groter geheel?
- Heeft de franchisegever een gezonde financiële positie?
- Wordt de kandidaat-franchisenemer in staat gesteld met een of meerdere franchisenemers contact op te nemen?
- Zijn prognoses van franchisenemers in het verleden redelijk uitgekomen?
- Komt franchisegever de gemaakte afspraken na?
- Hoe wordt de relatie tussen franchisegever en franchisenemer ervaren?
- Voor reeds langer bestaande franchiseorganisaties: is er een franchiseraad en/of franchisevereniging?
- Is het overleg tussen franchisegever en alle franchisenemers hierdoor gewaarborgd?
- Zijn de handelsnaam, handelsmerk en de overige rechten van de franchise goed beschermd?
- Beoordeling franchiseovereenkomst en overige reglementen. Staan de exclusieve rechten die verleend worden in het franchisecontract vermeld?

Aandachtspunten ten aanzien van investeringen en exploitatie

- Hoe ziet de standaard investeringsbegroting eruit? 

 • waarop is deze gebaseerd?
 • komt deze begroting doorgaans ook uit?

- Welke eigen inbreng is er standaard benodigd?
- Hoe ziet de standaard exploitatiebegroting eruit? 

 • waarop is deze gebaseerd? 
 • komt deze doorgaans ook uit?

- Welke kosten zijn eenmalig en welke zijn terugkerend?
- Zijn alle kosten inbegrepen in de franchisevergoedingen?
- Welke kosten van reclame en verkoopbevordering zijn voor franchisegever en welke voor franchisenemer?
- Hoe luiden de inkoopcondities?

Franchiseovereenkomst

Samenwerken betekent samen afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Als de franchisegever lid is van de Nederlandse Franchise Vereniging is de franchiseovereenkomst getoetst aan de Europese Erecode inzake franchising. Deze richtlijn is van toepassing op de relatie tussen franchisegever en franchisenemer. De Europese Erecode is niet bindend. 

Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.