Belangenorganisaties voor franchisenemers

De belangenorganisaties voor franchisenemers schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo wil FANed een organisatie worden die franchiseverenigingen samenbrengt, BVFN wil de krachten van franchisenemers bundelen en Franchise wijzer moet een beoordelingssite worden van franchiseformules.

Het lijkt erop dat de markt toe is aan belangenorganisaties voor franchisenemers. Er zijn steeds meer franchisenemers die een beroep moeten doen op bijstand, zo merkt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). “Andere bedrijven zien dezelfde trends”, vertelt IMK-directeur Han Dieperink. “Zo zijn er steeds meer rechtszaken namens franchisenemers die in de problemen zijn gekomen. De rode draad is vaak hetzelfde. De franchisenemers zijn onvoldoende geïnformeerd, ze realiseren zich niet welke risico’s ze nemen, ze worden onvoldoende begeleid en de prognoses zijn te rooskleurig.” Daarom nam Justion Advocaten het initiatief om de beoordelingssite Stichting  Franchise wijzer op te richten. Justion Advocaten doet dit samen met de partners IMK, WEA Zeeland Accountants & Adviseurs en Dilling & Stuiver p&o advies.

In februari van dit jaar is de Belangen Vereniging Franchisenemers Nederland (BVFN) opgericht. De BVFN is mede opgericht vanwege het steeds breder gevoelde gebrek aan vertegenwoordiging van belangen van franchisenemers en het horen van een franchisenemersgeluid, tegenover de veel beter georganiseerde franchisegevers. En dat tegen een achtergrond van toenemende maatschappelijke onrust rondom het verschijnsel franchising, maatschappelijke onrust die inmiddels ook in politiek Den Haag is doorgedrongen en op 12 juni jl. zelfs heeft geleid tot een debat in de Tweede Kamer betreffende franchising, waarbij tevens minister Kamp van Economische Zaken aanwezig was.

Hans van Well, franchisenemer bij C1000, merkt juist dat franchisenemers onvoldoende vertegenwoordigd worden in Den Haag. Hij is voorlopig voorzitter van de belangenorganisatie Franchise Alliantie Nederland (FANed). FANed is een initiatief van het Vakcentrum en vertegenwoordigt de belangen van franchiseverenigingen. “We lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan, bijvoorbeeld op het gebied van e-commerce”, zegt Van Well. “Voor franchiseverenigingen is het moeilijk om goede afspraken te maken met franchisegevers. We willen dat er meer wet- en regelgeving komt, zodat misstanden worden voorkomen.”

Koers

De drie belangenorganisaties bevinden zich in een beginstadium. BVFN is op 15 april formeel opricht. De organisatie heeft inmiddels 1500 leden, zowel individuele franchisenemers als collectieven. FANed is begin 2014 gestart en heeft dit najaar haar eerste ledenvergadering. Franchise wijzer heeft al een koerswijziging doorgemaakt. “Ons oorspronkelijke idee was om een platform te creëren waar franchisenemers informatie met elkaar delen”, vertelt Dieperink. “Maar we merkten dat Franchise wijzer juist meerwaarde kan bieden om transparante en betrouwbare informatie te verzamelen en te delen.  Zo ontstond het idee voor een beoordelingssite, vergelijkbaar met Zoover of Iens. We willen alle 700 franchiseformules vanuit onze eigen deskundigheid beoordelen. Ook willen we uit brede bronnen benchmarks gaan samenstellen, die gebruikt kunnen worden om franchiseformules te vergelijken en als onafhankelijke bron voor bedrijfsplannen. Dit vullen we dan aan met de beoordelingen van franchisenemers. Zo ontstaat er een ranglijst die gebaseerd is op verifieerbare objectieve criteria. Het is niet ons doel om formules aan de schandpaal te nagelen. We hopen dat de focus uitgaat naar de formules die goed scoren en die bovenaan staan. Zo willen we franchisenemers informeren over de kwaliteit van de verschillende formules. We hopen dat dit voor franchisegevers een stimulans is om beter te luisteren naar de wensen van hun franchisenemers.”

Onafhankelijk

Alle drie de organisaties benadrukken dat ze onafhankelijk zijn. FANed is een initiatief van franchisenemersverenigingen. “Het Vakcentrum voert voor ons het secretariaat en ondersteunt ons bij de lobby”, vertelt Van Well. Hij geeft aan dat alle franchisenemersverenigingen welkom zijn. “We merken dat vooral de grote franchisenemersverenigingen zich aansluiten. Franchisenemersverenigingen van kleine organisaties worstelen waarschijnlijk met andere problemen en we willen ook hun belangen goed vertegenwoordigen.” De BVFN is een onafhankelijke vereniging, met in het bestuur franchisenemers en van wie uitsluitend franchisenemers lid kunnen zijn. Ook is bestuurslid mr D.L. van Dam van advocatenkantoor Ludwig en Van Dam franchiseadvocaten te Rotterdam. Dat is hij op verzoek van het bestuur. Hij vervult een faciliterende rol ten behoeve van de vereniging, de franchisenemers bepalen de koers. Ook Stichting Franchise wijzer is onafhankelijk, ook al is hun werkwijze totaal anders. “We willen franchiseformules zo veel mogelijk beoordelen op basis van onafhankelijke cijfers, waarbij de herkomst voor iedereen duidelijk en daarmee betrouwbaar is. Nu zijn de gegevens die franchisegevers vooraf verstrekken niet goed verifieerbaar en blijken soms op niets gebaseerd. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met banken om te kijken of zij ons kunnen helpen aan onafhankelijke benchmarkgegevens. Daarnaast is het een uitdaging om objectieve reviews te krijgen van franchisenemers. Zij zijn misschien niet echt kritisch als zij met naam en toenaam op de site genoemd worden. Maar anonieme reacties zijn minder betrouwbaar. We zijn op zoek naar een goede oplossing daarvoor. We denken aan een community van franchisenemers die regelmatig beoordelingen geven. En misschien is het een oplossing dat franchisenemers ons mailen met een beoordeling en dat we het anoniem op de site plaatsen.”

Gratis

Franchise wijzer kent als stichting geen lidmaatschap. Het lidmaatschap van de overige organisaties is vooralsnog gratis. “Tijdens onze eerste ledenvergadering willen we de koers bespreken. We willen dan ook bepalen of het nodig is om contributie te heffen”, vertelt Van Well van FANed. Het lidmaatschap van de BVFN is gratis. De BVFN biedt diverse ledenvoordelen, zoals twee keer per jaar een gratis consult bij onder andere een advocatenkantoor, een accountant of een consultant. Voorts ontvangen de leden gratis een exemplaar van het tijdschrift Franchiseplus. Een en ander neemt inmiddels een hoge vlucht. De BVFN beperkt zich tenslotte niet tot probleemsituaties, maar ook betreffende vraagstukken als rayonindeling, e-commerce en contractsherzieningen weten franchisenemers in toenemende mate de weg naar de BVFN te vinden. Tussen FANed en de Franchise wijzer bestaan goede contacten. Franchise wijzer kent geen leden. “De initiatiefnemers financieren dit initiatief vooralsnog zelf”, vertelt Dieperink. “We willen in dit stadium niet met sponsors werken, juist vanwege onze onafhankelijkheid. Daarom hebben we bij het Ministerie van Economische Zaken een subsidie aangevraagd. We willen ons eerst bewijzen en een goede ranglijst samenstellen. Daarna is sponsoring misschien wel een optie. In de toekomst willen we met een login gaan werken. De algemene ranglijst is voor iedereen zichtbaar. Abonnees kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot verdiepende informatie.”

Alle drie de organisaties hebben als belangrijk doel om franchisenemers of –verenigingen te informeren. Ze hebben alle drie een website, een nieuwsbrief en ze willen bijeenkomsten gaan organiseren. FANed en BVFN zien voor zichzelf ook een rol weggelegd in de politieke discussie.

+

belangenorganisaties voor franchisenemers