Aan de slag met een ondernemingsplan voor jouw franchisevestiging

Wanneer je een franchisenemer wordt van een franchiseformule, is een belangrijke eerste stap het uitwerken van je plannen. Voordat je franchisenemer werd, zal je al een aantal ideeën gedeeld hebben met de franchiseformule waarbij je jezelf aansluit. Het is immers belangrijk dat het concept achter een franchiseformule behouden blijft. Als ondernemer kun je er vaak persoonlijke accenten aan toevoegen, passend bij de omgeving waarbinnen je de franchisevestiging opent. Het uitwerken van een ondernemingsplan biedt handvaten richting de komende maanden. Welke stappen ben je voornemens te zetten? Wat is er aan (financiële) middelen nodig om dit te kunnen realiseren? Enzovoorts. Kijk eens naar het ondernemingsplan voorbeeld van Qredits om een goede basis te hebben voor de uitwerking van je ideeën.

Overzicht van de benodigde (financiële) middelen

Zoals reeds aangehaald werd, biedt een uitgewerkt ondernemingsplan inzage in de benodigde (financiële) middelen voor jouw franchisevestiging. Zeker als starter op de markt zal het beschikbare eigen vermogen te beperkt zijn om alle te zetten stappen te kunnen financieren. Met een zakelijk krediet van een partij als Qredits maak je de bekostiging hiervan reëel. Om in aanmerking te komen voor zo’n krediet is een doordacht ondernemingsplan een must. Je bespreekt het plan met een financieel adviseur van de kredietverstrekker. Het helpt de kredietverstrekker een inschatting te maken van het risico dat zij loopt bij het verstrekken van een zakelijk krediet aan jouw franchisevestiging.

Onderdelen van een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan bestaat uit meer dan een inschatting van de benodigde middelen. Zo wordt ook ingegaan op jou als ondernemer. Wie ben je? Wat zijn je sterke en zwakke punten? Een dergelijke analyse, vaak ook SWOT analyse genoemd, is niet alleen toepasbaar op jou als ondernemer. Kijk ook eens of je zo’n analyse kunt maken voor de franchiseformule waarbij je aangesloten bent. Een SWOT-analyse helpt je inzichtelijk te maken welke kansen je kunt pakken in de komende tijd.

Daarbij is het belangrijk om de markt te analyseren. Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen de sector. Wat is na de opening van je franchisevestiging de belangrijkste doelgroep van je bedrijf en op welke manier bereik je hen? Een zakelijke doelgroep vergt een andere vorm van marketing dan bijvoorbeeld studenten of jongvolwassenen. Het vormgeven van je marketingplan doe je aan de hand van de vier P’s, weergegeven in de marketingmix. Het analyseren van de markt gaat gepaard met een analyse van je belangrijkste concurrenten.

Lees meer over: