Waarom is Sales Improvement Group uniek?

Sales Improvement Group is “gedreven door resultaat” en wil als thoughtleader gezien worden op het gebied van verkoopverbetering. Wij streven naar een team van
bedrijfseconomisch gezonde franchisenemers, die als ambitieuze ondernemers naar de markt als één groep willen acteren. Waarbij hun individuele ontwikkeling voorop staat en hun kwaliteiten en expertise maximaal worden benut. In een continu veranderende markt, bieden wij een integrale aanpak (SPACE Concept®), welke in iedere situatie wordt afgestemd op specifieke klant- en marktomstandigheden. Door aantoonbare verbetering van verkoopresultaten bij onze klanten en doorlopende kennisdeling zal onze thoughtleaderpositie verder worden versterkt.

Activiteiten van Sales Improvement Group

Sales Improvement Group zorgt voor het verhogen van het resultaat van de verkoopactiviteiten van een organisatie. Onze zeer bekwame Sales Improvers en Sales (Management) Trainers helpen (verkoop)directeuren, verkoopleiders, salesmanagers én hun salesmensen tot een aantoonbaar hogere performance. Wij kijken hierbij naar een samenspel van een vijftal Sales Domeinen, te weten Sales Strategie, Sales Structuur, Sales Cultuur, Sales Vaardigheden en Sales Tools.

Onze Sales Improvers en Sales Trainers zijn allemaal door de wol geverfde praktijkmensen. Zij hebben jarenlang succesvol in de verkoop en als manager van verkopers gewerkt. Zij zijn gewend om zelf de handen uit de mouwen te steken. Sales Improvers en Sales Trainers geven dus niet alleen een advies, maar helpen hun klanten juist met de implementatie van het advies in de dagelijkse praktijk. Samen met de salesmanager of directie brengen zij het salesteam naar een hoger niveau. Met als gevolg dat de omzet en marge daadwerkelijk sterk verbeteren.

Een Sales Improver doet dit door zichzelf voor kortere of langere tijd bij een bedrijf te detacheren als co-manager. Door het uitvoeren van coachingstrajecten voor directeuren, salesmanagers, buitendienst en/of binnendienst. Of door het uitvoeren van een aantal specifieke diensten die leiden tot een directe verbetering van de (verkoop)resultaten. 

Een Sales (Management) Trainer haalt meer uit salesmensen en hun managers door hun vaardigheden verder te ontwikkelen en te trainen naar het allerhoogste niveau in Europa. Sales (Management) Trainers spreken de taal van de klant en alle trainingen die zij geven zijn afgestemd op de hedendaagse verkooppraktijk.

Sales Improvement Group maakt gebruik van het SPACE Concept®. Dit model is zodanig opgebouwd dat er op een heldere en efficiënte wijze inzicht wordt
gegeven op welke Sales Domeinen verbetering haalbaar is. Daarnaast zorgt het SPACE Concept® voor oplossingen en implementaties die direct uitmonden in een verbetering van de verkoopprestaties van bedrijven.

Het SPACE Concept® bestaat uit 5 fasen:

  1. Sales Analyse
  2. Plan van Aanpak
  3. Acties
  4. Coaching
  5. Evaluatie

Tijdens de eerste fase van de Sales Analyse houden we interviews met (een deel van) het salesteam en salesmanagement. Daarnaast voeren we deskresearch uit richting de sales tools en de gebruikte ondersteunende materialen, klanten en concurrenten. 

De tweede fase van het Plan van Aanpak bestaat uit een presentatie van de geconstateerde verbeterpunten in de vorm van een concreet stappenplan met de te realiseren doelen, weggezet in de juiste volgorde en tijd.

Bij de Acties zijn er diverse zaken die aangepakt kunnen worden op het vlak van Sales Strategie, Sales Structuur, Sales Cultuur & Leiderschap, Sales en Managementvaardigheden en Sales Tools.

De Coaching kan bestaan uit co-management, coaching en sparring met als doel om de in gang gebrachte veranderingen binnen een organisatie en bij de mensen te laten beklijven richting de toekomst.

Ten slotte is de laatste fase van Evaluatie in de praktijk een continu proces van het mogelijk bijsturen om uiteindelijk samen met de klant een return on investment te kunnen bepalen van de investering in organisatie en mensen.

Doelstelling Sales Improvement Group

Sales Improvement Group is een organisatie die zich kenmerkt door de hoge mate van praktijkgerichtheid van Sales Improvers en Sales Trainers. De oprichters zijn ervaren franchiseondernemers die veel ervaring op het gebied van commerciële en management verbeteringstrajecten hebben. Dit brengt met zich mee dat wij in de business-to-business markt bekend staan om onze praktijkgerichte en resultaatgerichte aanpak. Na twee jaar voorbereiding, pilottrajecten en theoretische onderbouwing is de franchiseorganisatie in november 2004 officieel gestart. Wij streven naar een aantal van circa 45 franchisenemers. Daarbij merken we direct op, dat niet het aantal maar vooral het aanbod van kwalitatief goede franchisenemers bepalend is voor het tempo van de groei. Onze klanten verwachten en eisen dat ook van ons en wij willen graag iedere franchisenemer laten slagen in onze formule.

Vraag hier meer informatie aan en wij nemen contact met jou op!