Verkoop EMTÉ stimuleert winst Sligro Food Group

De nettowinst over het boekjaar bedroeg € 276 miljoen, een absolute recordwinst voor Sligro Food Group. Het jaar 2018 werd gekenmerkt door relatief veel buitengewone en eenmalige baten en lasten. Hiervoor gecorrigeerd kwam de Ebit van de 'voort te zetten bedrijfsactiviteiten' uit op € 82 miljoen bij een omzet die met 9,5% toenam tot € 2.346 miljoen.

Koen Slippens, CEO: "Het jaarthema van 2018 was 'Focus' en dat betekende zeker niet dat we ons wilden beperken in het aantal zaken die we gingen oppakken. Focus betekende dat alles dat we aanpakken gericht is op het waarmaken van onze ambitie om een toonaangevende internationale foodservicespeler te worden.”

Verkoop EMTÉ

“Met de verkoop en carve out van EMTÉ, het succesvolle eerste jaar van de samenwerking met Heineken, de opzet van ons nieuwe organisatie- en aansturingsmodel, de integratie en expansie van onze activiteiten in België en alle voorbereidingen op ons nieuwe internationale ERP-landschap, is er ongelofelijk hard gewerkt en hebben we de grenzen van wat we als organisatie aankonden opgezocht”, vertelt Slippens. 

Met een groei van bijna 9% in Nederland en ruim 14% in België is er in beide landen fors marktaandeel gewonnen. “De marktomstandigheden waren gunstig en blijven dat naar verwachting ook komend jaar. Dat gaat gepaard met een stevige kosteninflatie die ons dwingt de balans tussen groei en kostenbeheersing te blijven bewaken. Dat is een omgeving waarin wij ons als marktleider prima thuis voelen en wij kijken dan ook vol energie terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2019”, aldus Slippens.