Supermarkt-franchisenemers presteren beter dan eigen vestigingen

Supermarkt-franchisenemers hebben de eigen vestigingen van supermarkten weer verslagen, dit in tegenstelling tot 2018. Dit betekent dat franchisenemerswinkels een hogere omzetindex hebben genoteerd dan de filiaal-supermarkten. Dit blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Supermarkten van Financieel Retailspecialist Marshoek. Eén van de belangrijkste conclusies: globaal geldt dat hoe hoger de omzet van de supermarkt is, hoe hoger de omzetgroei die men heeft behaald over 2019 ten opzichte van 2018. Kortom, de grotere supermarkten worden steeds groter qua marktaandeel. 

Supermarkt-franchisenemers vs. de markt

Supermarkt-franchisenemers hebben vorig jaar hun omzet met 5,1% zien groeien. Dat supermarkt-franchisenemers beter presteerden dan de markt heeft een aantal verklaringen volgens Joeri van Rens, Senior Retailconsultant bij Marshoek. “Allereerst is de btw verhoogd en is de inflatie hoog geweest. Daardoor komt de grootste groei voort uit de gestegen gemiddelde besteding per kassabon. Het aantal klantbezoeken is met 2,1% toegenomen. Het e-commerce aandeel is gestegen naar een omzetaandeel van 3,5%. Door corona stijgt het e-commerce aandeel de afgelopen weken zelfs al naar ruim 5%.”

Loon- en energiekosten stijgen fors

“De loonkosten in euro’s zijn met 5,6% gestegen in 2019. Gedreven door het personeelstekort in de branche zijn supermarkt-franchisenemers genoodzaakt de relatief duurdere medewerkers meer in te zetten”, aldus Retailconsultant Patrick Wesselo. 

Tevens is het aantal gewerkte uren toegenomen en door de cao-loonstijgingen is het gemiddelde uurloon ook toegenomen. Daarnaast is ook het ziekteverzuim gestegen naar 2,3% van de loonkosten. 

Ook de energiekosten van de supermarkten zijn fors gestegen. De groei in kosten bedraagt circa 12%. Dit is een opvallende ontwikkeling aangezien het investeringsniveau bij supermarkten erg hoog ligt en de afgelopen jaren volop is geïnvesteerd in bijvoorbeeld energiezuinige koelingen. 

Volgens Retailconsultant Richard Kievit is vooral de vraag of de besparingen die worden beloofd ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarnaast groeit wellicht de totale vraag naar energie door onder andere de toename aan foodservice in de supermarkten, groei van het aantal zelfscankassa’s en het aantal actiekoelingen.

Verdienmodel supermarkt-franchisenemers

Het verdienmodel van supermarkt-franchisenemers laat een positieve ontwikkeling zien. Door een hogere omzet en brutowinst blijft een hoger resultaat in euro’s over. Opvallend is dat omzetcategorie A (omzet < 50.000 euro)  de cashflow in euro’s ziet dalen. Omzetcategorie D (omzet > 250.000 euro) laat een relatief hoge groei zien van de cashflow in euro’s. Er kan volgens Joeri van Rens geconcludeerd worden dat de spreiding in prestaties tussen de diverse categorieën steeds groter wordt. Overall gaan de steeds verder uiteenlopende prestaties ervoor zorgen dat verdienmodellen voor een deel van de supermarkten op termijn onder druk kan komen te staan. Anderzijds zullen er ook zijn die juist gaan profiteren en hun verdienmodel gaan zien verbeteren.

Afsluitend laat de Benchmark Supermarkten 2019 overall een beeld zien van een goede ontwikkeling voor de gemiddelde supermarkt-franchisenemer. Echter zullen supermarkt-franchisenemers moeten werken aan een toekomstbestendig lange termijn plan gebaseerd op de juiste informatie.

Download hier het rapport 'Benchmark supermarkten 2019'.

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.