MKB Ondernemersloket helpt ondernemers kosteloos met personeelsvraagstukken

Sinds de uitbraak van de coronacrisis staat de wereld van veel ondernemers op zijn kop. Er ontstaat een nieuwe en onbekende situatie, waar zij vooraf nooit over hebben hoeven nadenken. Dit levert veel uitdagingen op. For the People wil deze ondernemers helpen.

Daarom heeft het bedrijf het initiatief genomen om het MKB Ondernemersloket te openen. Bij dit loket kan gratis aanspraak gemaakt worden op advies rondom alle personeelsvraagstukken.

Jolijn de Hoogh, directeur van For the People: “Bij een aantal van onze klanten lijkt het nu iedere dag op de kerstperiode. Zo druk is het. Denk hierbij aan de bakkers en de slagers. Dit brengt ook personele uitdagingen met zich mee. Maar aan de andere kant zien wij ook klanten waarbij de zaak dicht moet. Zoals bij onze kappers en een aantal hoteliers. Naast bedreiging van de continuïteit brengt dit ook veel menselijke vragen met zich mee. Hoe kun je dan het beste zorgen voor je personeel? Laat je ze gewoon hun eigen gang gaan, of besteed je nu juist aandacht aan zaken die zijn blijven liggen? Bij dat soort vraagstukken willen wij mensen een steuntje in de rug bieden.”

Het MKB Ondernemersloket

Als een aanvraag binnenkomt bij het loket wordt voor iedere ondernemer de tijd genomen om de situatie door te nemen. Na een inventarisatie volgt of volgen een of meerdere adviesgesprek(ken). Deze adviesdiensten worden gedurende de coronacrisis kosteloos aangeboden.

Dit kan gaan over een grote hoeveelheid thema’s. Om een paar voorbeelden te noemen: betaal je later dan normaal de vakantiegelden, of doe je dat juist op de normale datum? Ga je arbeidscontracten verlengen en zo ja, hoe? Daarnaast komen ook thema’s aan bod zoals het omgaan met (preventief) ziekteverzuim en mogelijke onenigheid die daaruit ontspringt. Maar ook voor de zachtere kant van de zaak is ruimte: bijvoorbeeld hoe het personeel gemotiveerd blijft tijdens het thuiswerken. Daarnaast helpt het loket ook met andere ondernemersvraagstukken, zoals het aanspraak maken op de NOW-regeling of het veilig inrichten van de werkplek. Opgesomd: iedere situatie is uniek en vergt een andere aanpak, die middels het MKB Ondernemersloket besproken kan worden.