Hoe ziet de toekomst van de drogist en apotheker eruit?

Recente studie op de Universiteit van Pittsburgh laat zien dat we aan de vooravond staanvan gepersonaliseerde medicijnen die geprint worden door een 3D-printer en vervolgens worden verzonden met een drone. Wie print er? De apotheker? En wie geeft er het juiste advies bij? Welke keuzesmaken we hierin als het medicatie betreft voor onze geestelijke gezondheid? En wat heeft een drogisterij of een supermarkt daar mee van doen? Het zijn vragen die allemaal de toekomst van de apotheker beïnvloeden. Is het een kwestie van links of rechts kiezen, gaat het tussen de rol van dokter of die van coach? We zien een paar interessante trends.

De rol van de apotheker

In veel gevallen is de verder gaande digitalisering de oplossing voor de oplopende zorgkosten. Het vergt nogal wat investeringen van de kant van de apotheker die een mix vanlogistiek, productie, automatisering en retail moet bestieren. Met wat pick-up points of medicijnboxen en een stelling gevuld met zelfzorggeneesmiddelen zijn we er echt niet. De klant wil in hoog tempo meer en vaker digitale informatie over de zorg die hij of zij nodig heeft, of denkt te hebben. En daarmee raakt het de kern van het bestaan van de apotheker. Kan de huidige, meer op een wetenschapper of arts lijkende, apotheker die mensgerichte zorg met coaching en advies geven? Of is de kennis in huis maar vindt deze haar weg niet makkelijk naar de consument?

Alles onder één dak

In de Verenigde Staten zien we al decennialang deze trends omgezet worden in nieuwe vormen van zorg en retail. De uitholling van de zorg, de verontrustende ontwikkelingen van obesitas en andere welvaartsziekten, werden gecombineerd met nieuwe communitygerichte retailconcepten. Ander gezegd: ondernemingen als CVS ontlenen nu haar bestaansrecht aan het feit dat ze de arts, apotheker, drogist en supermarkt ineenschoven. Deze ketenintegratie biedt naast talloze synergetische voordelen niet alleen commercieel voordeel, maar ze volgt ook de zorgbehoeften van de grillige consument in onzekere tijden. Van zogenaamde Minute Clinics, waar desgewenst een arts, verpleegkundige, apotheker of drogist adviezen geeft en gezondheidstesten doet, tot het gemak van al deze diensten onder één dak, achter één kassa.

DA is klaar voor de volgende stap

Terug in Europa zien we dat de online apotheek in België tot aan de hoogste rechter werd gedwarsboomd en nu een feit is. In Nederland luidt de noodklok voor het toekomstig tekort aan medicijnen. En met Prinsjesdag hoorde ook elke apotheker dat er extra geld wordt uitgegeven aan digitalisering in de zorg. Het tijd om ideeën om te zetten in daden. Bij de drogisten van DA hebben ze dit jaar al alle voorbereidingen voor getroffen en zien we de eerste positieve resultaten daarvan. Van de gezondheidstesten in de winkels tot de combinatiewinkels met de supermarkten. Van de combinatie apotheek/drogisterij tot de automatisering van adviezen via het kassasysteem. Is de drogist daarmee de voorbode van de nieuwe combinatie supermarkt-drogist-apotheek?

De tijd is nu om een keuze te maken

Samenvattend staat de apotheker van de toekomst dus nu feitelijk op een kruispunt. Interessant is wat de keuzes zijn. Gaat de huidige apotheker de vraag van de consument kunnen beantwoorden, sterker: is er überhaupt wel de wil en noodzaak ervoor? Of is het de apothekersassistent en de drogist die het voortouw nemen en in de meer modernere tijd naast het zorgbelang, economisch belang ook de meerwaarde zien in hun directe gemeenschap? Als we zien dat de huidige combinaties van apotheek/drogist en supermarkt/drogist met de vernieuwde formule van DA succesvoller dan de markt opereren, dan lijkt een keuze makkelijk gemaakt.

 

Bekijk ook