Goedkeuring Franchise wet door Eerste Kamer

Nadat al was besloten door de Eerste Kamer de Wet Franchise als hamerstuk te behandelen, is deze wet op 30 juni nu officieel aangenomen door de leden van de Eerste Kamer. De verwachting is nu dat deze Wet in werking treedt op 1 januari 2021, dit past in het tijdsschema dat Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, is opgesteld.