Geslaagde bijeenkomst ‘Conflicten en oplossingen binnen franchiserelaties’

Franchise is gebaseerd op duurzaam samenwerken, maar soms ontstaan er ongewild toch conflictsituaties tussen de betrokkenen. Hoe kunnen dergelijke conflicten het beste opgelost worden? Welke middelen heeft een franchisegever tot haar beschikking om problemen te voorkomen, maar ook om ze uiteindelijk op te lossen?

Bovenstaande onderwerpen werden besproken tijdens de Franchise+ themabijeenkomst ‘Conflicten en oplossingen binnen franchiserelaties’, die afgelopen woensdag plaatsvond. 

“Het was duidelijk uit de reacties uit de zaal dat geschillenbeslechting een onderwerp is dat franchisegevers bezighoudt. Deze bijeenkomst heeft inzicht en alternatieven geboden, dus de deelnemers konden daar zeker hun voordeel mee doen", blikt Jan-Willem Kolenbrander, franchiseadvocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat, terug. 
 
In de presentatie van Jan-Willem Kolenbrander werd toegelicht welke juridische middelen een franchisegever ter beschikking heeft om conflicten te voorkomen en op te lossen. In de presentatie van Corine de Jong en Sabine Schroeder, allebei professionele mediators, kwam aan de orde wat de meest voorkomende oorzaken van conflicten zijn en hoe mediation kan bijdragen aan een duurzame oplossing met behoud van de franchiserelatie.