Franchisewet: Yes! Nog wat meer regels en regulatie!

Vrijdag 12 juli jl werd in de Volkskrant aangekondigd dat staatssecretaris Mona Keizer het wetsvoorstel Franchise naar de Raad van State heeft gestuurd. Mona Keizer geeft hierbij aan dat “Middenstanders moeten worden beschermd tegen de grote ketens. ” 

Niet alle Kamerleden lijken dezelfde mening te hebben als Mona Keizer. Zo reageert VVD-kamerlid Martin Wörsdörfer op Twitter: “Echt waar, deze franchiseketens zó wegzetten? Regelgeving is goed maar moet wel op feiten gebaseerd zijn.”

Franchisegever Ralph Markwat van FHC Formulebeheer reageert cynisch op de aankondiging: “Yes! Nog wat meer regels en regulatie! Heerlijk om naast huur-/kooprecht, acquisitiefraudewet, Wet Poortwachter, de AVG, alle branchespecifieke wetten en regels nu ook de franchisewet te mogen implementeren. Gelukkig want ik had bijna tijd om weer te ondernemen.”

Het Vakcentrum laat een reactie weten dat ze blij zijn dat de ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Franchise zodat het wetsvoorstel door het kabinet naar de Raad van State gezonden kan worden voor advies.

De Nederlandse Franchise Vereniging reageert:  “Als franchisegevers ondersteunen wij het wetgevingstraject, vooral waar het de precontractuele fase betreft. Het is immers belangrijk dat contractpartijen zo goed en volledig mogelijk geïnformeerd een langdurige samenwerkingsrelatie aangaan. De wereld verandert echter snel en vraagt om snelle aanpassingen en om ondubbelzinnige duidelijkheid wie, welke verantwoordelijkheden waarvoor heeft. Daarom maken wij ons als franchisegevers zorgen over het volledig dwingendrechtelijke karakter van de conceptwet en de open normen die het wetsvoorstel bevat.”