Franchisenemers Netwerk Nederland opgericht

Tijdens een bijeenkomst van FANed en het Vakcentrum is de oprichting van een nieuwe krachtenbundeling van franchisenemers bekend gemaakt. Onder de naam Franchisenemers Netwerk Nederland gaan de Nederlandse franchisenemers en hun belangenbehartigers gezamenlijk optrekken.
 
Franchisenemers Netwerk Nederland is een platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de (belangen van) franchisenemers vertegenwoordigen. Dit netwerk ondersteunt de Nederlandse Franchise Code (NFC) en zet zich in om de implementatie van de NFC te bevorderen.

Tijdens de vergadering op 7 februari hebben vertegenwoordigers van de volgende organisaties zich gemeld om actief te participeren in Franchisenemers Netwerk Nederland: 

  • Franchisenemers Alliantie Nederland (FANed)
  • Fraudehelpdesk
  • Stichting Franchisewijzer
  • Stichting Franchisenemersbelangen
  • Vakcentrum

Voorwaarde voor partijen die zich willen aansluiten, is acceptatie van de NFC. Partners van het Franchisenemers Netwerk Nederland blijven hun eigen werkzaamheden voortzetten.

Uniforme stem in Brussel

“Met de oprichting van het Franchisenemers Netwerk Nederland wordt een antwoord gegeven op vragen uit het Europees Parlement. Daar constateerde men dat franchisenemers over het algemeen minder goed zijn georganiseerd dan franchisegevers. Een specifieke vertegenwoordiging van franchisenemers wordt op prijs gesteld. Een proces van oprichting is gestart. Het is van belang dat de Nederlandse franchisenemers uniform vertegenwoordigd zijn. Het Franchisenemers Netwerk Nederland gaat daarom samenwerken met vergelijkbare organisaties in onder meer België, Frankrijk en Spanje”, aldus een woordvoerder van het nieuwe platform.