“Franchisegevers niet aan NFC gebonden”

Mr. Martine de Koning, advocaat bij Kennedy Van der Laan, is van mening dat gebondenheid aan de Nederlandse Franchise Code (NFC) niet vanzelfsprekend is: "Franchisegevers die geen deel uitmaakten van de onderhandelingen en het schrijfproces van de NFC, of degenen die zich van de uitkomst daarvan, de NFC, hebben gedistantieerd, kunnen zich op het standpunt stellen dat zij niet aan de NFC zijn gebonden." 

Mr. Martine de Koning stelt dit in haar recente artikel ‘Het wetsvoorstel franchise: Broodnodig of de wereld op zijn kop?’ geschreven voor het tijdschrift 'Franchise & Recht informatiebron'. Zij schrijft verder dat de franchisenemers de NFC met open armen hebben ontvangen, maar dat veel franchisegevers zich echter niet gehoord voelden in het proces. Dus wat nu? Is het wetsvoorstel broodnodig of werkt het averechts? Martine de Koning beantwoordt de vraag in haar artikel

De redactie van F&R informatiebron wordt gevormd door mr. H.G.A.J. (Jeroen) Janssen, franchisejurist/consultant,  Franchise Consultancy Services, mr. J.J.G. (Jan-Joris) Heling, manager juridische zaken Bart’s Retail B.V. en mr. Th.R. (Theodoor) Ludwig, franchise-advocaat Ludwig & Van Dam Advocaten. De redactie-juristen signaleren en becommentariëren relevante ontwikkelingen op franchisegebied en de daarmee samenhangende rechtsgebieden en nodigen juristen met specialistische kennis uit een bijdrage te leveren aan het tijdschrift. 

Franchise & Recht informatiebron verschijnt ongeveer vier keer per jaar in een handzaam formaat in een prettig leesbare stijl. Een jaarabonnement kost € 86,- incl. btw en verzendkosten. Een online abonnement kost € 48,- incl. btw. Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar redactiefr@franchise.nl. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip worden aangegaan voor de periode van 1 jaar, te rekenen vanaf het moment van eerste levering.