Franchiseformules nodigen kandidaten uit op locatie

Steeds meer franchiseorganisaties organiseren bijeenkomsten op locatie waar kandidaat-franchisenemers kunnen kennismaken met hun formule. Franchise+ vroeg vier formules iets te vertellen over het hoe en waarom van hun aanpak. Deel 1: Doppio Espresso. 

Michiel Plazier, operationeel directeur Doppio: ““De bijeenkomsten die wij organiseren zijn bedoeld om mensen die erover denken in de horeca aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer, het gevoel mee te geven wat een Doppio is, waar het voor staat en wat er van een ondernemer wordt gevergd. Onze strategie is een groeistrategie, maar wel gericht op kwaliteit. Wij willen kwalitatief goede Doppio’s openen en daarvoor hebben we goede ondernemers en goede locaties nodig. De kunst is beiden ongeveer tegelijk te vinden. Daar organiseren we evenementen in een Doppio-vestiging voor.

Er is geen vaste agenda voor de bijeenkomsten. De frequentie varieert. Het is afhankelijk van wanneer we over een pand beschikken. Als we een pand op het oog hebben, proberen we zo regionaal mogelijk bijeenkomsten te houden, om een regionale kandidaat te werven. Het is belangrijk dat de franchisenemer feeling met de plaats heeft en de mensen kent. In Venlo willen we iemand met wortels in Venlo.”

We hechten veel belang aan de bijeenkomsten. Een franchiseovereenkomst kun je vergelijken met een huwelijk. Je gaat een verbinding met elkaar aan van minimaal vijf jaar die niet zo makkelijk is op te zeggen. Dat betekent dat er vertrouwen om de hoek komt kijken. Vertrouwen kun je niet alleen vanaf papier regelen. Je moet elkaar in de ogen kijken.

Er heerst een soort van familiegevoel onder de 32 Doppio-franchisenemers. Als franchise-kandidaat moet je het gevoel hebben dat je bij die familie past en dat je binnen die familie kunt opereren en dat ook wilt. Het is belangrijk dat je dat gevoel krijgt bij zo’n bijeenkomst. 

In de face-to-facegesprekken die we bij de kennismaking voeren, is het vooral belangrijk om uit te leggen wat het ondernemerschap inhoudt. Dat jíj het moet doen. Je moet fysiek sterk zijn en een opgewekt en opgeruimd karakter hebben. Je wordt weliswaar ondersteund, maar je bent verantwoordelijk voor alles wat je doet. Je moet er staan voor je gasten. Daarom kijken we, als we een geschikte kandidaat hebben, ook hoe zijn privéleven eruitziet.”