Fort Advocaten maakt schematisch overzicht van Wet Franchise

De nieuwe wet Franchise is op dinsdag 30 juni jl. definitief aangenomen en de planning is dat de nieuwe wet ingaat per 1 januari 2021. De nieuwe spelregels hebben aanzienlijke gevolgen voor de franchiserelatie.Franchisegevers en franchisenemers doen er verstandig aan om daarover in gesprek te gaan. Fort Advocaten heeft een overzichtelijk schema gemaakt van de inhoud van de wet op hoofdlijnen dat daarbij behulpzaam kan zijn.

Vanaf 1 januari 2021 zal een aantal onderdelen van de wet Franchise onmiddellijke werking hebben voor lopende franchiseovereenkomsten. Andere onderdelen worden later van kracht. Alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten vallen direct in volle omvang onder de nieuwe wet Franchise.
De wet legt de nadruk op vier onderwerpen:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

act Fort Advocaten (“act FORT”) is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoedrecht en ondernemingsrecht met een leidende positie in de retail, vastgoed en hotels & leisure branche.