Bruna op de weg omhoog

Franchiseformule Bruna heeft haar resultaten bekend gemaakt. Uit de Jaarrekening 2017 blijkt dat de winkelketen verlieslatend is, maar ten opzichte van 2016 is er sprake van een sterke verbetering in het bedrijfsresultaat. Onder invloed van de overname door de Shared Stories Group zijn met name de liquiditeit en het eigen vermogen toegenomen. Daardoor is Bruna in de positie te kunnen investeren in de toekomst.

Het EBITDA over 2017 komt uit op -€5,6 miljoen, waaraan een aantal incidentele posten in negatieve zin heeft bijgedragen. Daaronder winkelsluitingen, afboeking van voorraden, kosten voor consultancy en interim-personeel, organisatorische aanpassingen en verlieslatende contracten. Zonder deze posten bedraagt het EBITDA in 2017 -€2,1 miljoen, een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere jaren.

Het verlies wordt gedekt vanuit het eigen vermogen. Is dat eind 2016 nog fors negatief, bij sluiting van de boeken over 2017 staat een positief vermogen van €18,4 miljoen genoteerd. De liquide middelen van de organisatie zijn gegroeid van €7,2 miljoen (2016) naar €21,1 miljoen (2017). Aan het eind van 2017 had Bruna geen schuld meer aan de aandeelhouders, waar in 2016 nog sprake was van een kasgeldlening van €17 miljoen. 

Na de moeilijke jaren 2015 en 2016 is Bruna een veranderingsproces gestart om de formule beter en efficiënter te positioneren en weer winstgevend te maken. De maatregelen die daarop getroffen zijn, waaronder kostenreductie en het schrappen van niet-rendabele projecten, beginnen nu effect te sorteren. 

Optimisme

Algemeen Directeur van Bruna George Steur is optimistisch: “Het is een kwestie van lange adem, maar we kijken met vertrouwen naar de toekomst. Eind vorig jaar heeft de Shared Stories Group ons overgenomen. Met steun van de nieuwe aandeelhouder kunnen we op korte termijn de resultaten verder verbeteren en voor de lange termijn de continuïteit van Bruna zekerstellen. Daarvoor is een extra inspanning van alle betrokkenen bij Bruna nodig, maar gelukkig is iedereen erg gedreven om weer in de zwarte cijfers te belanden. Dat voorzien we nog niet voor dit jaar, maar we gaan wel uit van een sterke verbetering van de resultaten in 2018. We zijn zeker op de goede weg.”

Bekijk ook