Bestuurswisselingen bij Coop

Theo van Gameren, bestuursvoorzitter Coop Nederland U.A., neemt na 22 jaar afscheid. Hij draagt het stokje over aan bestuurslid Karin Jansen. Zij is op 20 november tot voorzitter van het bestuur van Coop Nederland U.A. benoemd voor een periode van 4 jaar.

Van 50 naar 300 winkels

Van Gameren werd in 1996 benoemd. Op het moment van aantreden telde Coop ongeveer 50 supermarkten, inmiddels zijn er bijna 300 Coop-winkels door het hele land.
 
“Mede dankzij de inzet en toewijding van Theo van Gameren heeft de coöperatie deze groei kunnen doormaken. Bovendien heeft Van Gameren een waardevolle bijdrage geleverd aan de coöperatieve vernieuwingsslag, die de pay-off ‘Samen maak je ’t verschil’ duiding en inhoud geeft”, aldus een woordvoerder van Coop.

Coöperatie

Coop Supermarkten is een coöperatie. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, toetst de gang van zaken en draagt zorg voor de realisatie van de doelstellingen. Het bestuur bestaat uit door de ledenraad gekozen vertegenwoordigers.
 
Tijdens de najaarsvergadering op 20 november zijn zelfstandig Coop-ondernemer Edwin Versluis en juriste Marike Boersen als bestuursleden benoemd, waardoor het bestuur van Coop Nederland U.A. op volle sterkte is.

Bekijk ook