Franchise Definitie: Wat is franchising?

Met andere woorden je wilt weten: "Wat is franchise?" en wat betekent het nou als je aan franchising doet.

Leestijd:
4 minuten

Ik ga ervan uit dat je hier bent omdat je de definitie van franchise wilt weten. Met andere woorden, je wilt weten: "Wat is franchise?" en wat betekent het nou als je aan franchising doet. 

De meeste mensen zullen de vraag ‘wat is franchise’ beantwoorden met: “Nou, McDonald's is een franchise. En dat geldt ook voor Subways.”

En hoewel beide antwoorden waar zijn, definiëren ze niet wat een franchise is of doet.

Franchise Definitie: Wat is een franchise?

Heel simpel wordt franchise wel eens gedefinieerd als “het vermenigvuldigen van succes”. Een ondernemer heeft een succesvol bedrijf opgebouwd en stelt andere zelfstandig ondernemers (franchisenemers) in staat om volgens dezelfde formule hun eigen succesvolle bedrijf op te bouwen. In ruil hiervoor betalen ze de eerste ondernemer (de franchisegever) een vergoeding.

Korte definitie franchise

Hier is een korte franchisedefinitie in de stijl van een studieboek:

Franchising is een vorm van intensieve, commerciële samenwerking tussen twee zelfstandige marktpartijen voor de distributie van goederen en/of diensten, met gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en een uniforme werkwijze richting de klant.

Lange definitie franchise

In de Europese Erecode Franchising staat een andere, langere definitie van franchise:

Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers.

De franchisegever verleent daarbij aan zijn individuele franchisenemers het recht en legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever.

Gedurende de looptijd van een schriftelijke franchise-overeenkomst, die voor dit doel tussen partijen is gesloten, heeft de individuele franchisenemer het recht en de plicht om tegen directe of indirecte financiële vergoeding gebruik te maken van de handelsnaam en/of het handelsmerk en/of het dienst-merk van de franchisegever, de knowhow (*), de zakelijke en technische methoden, de werkwijze en andere zaken die industrieel en/of intellectueel eigendom zijn van de franchisegever, ondersteund door voortdurende commerciële en technische hulp door de franchisegever.

  • (*) “Knowhow” is een geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis, die voortvloeit uit ervaring van en onderzoek door de franchisegever en die geheim, wezenlijk en bepaald is
  • “geheim” betekent dat de knowhow als geheel of in de juiste samenstelling van de onderdelen, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; de term is niet bedoeld in de nauwe betekenis dat elke individuele component van de knowhow geheel onbekend of buiten het bedrijf van de franchisegever niet beschikbaar moet zijn
  • “wezenlijk” betekent dat de knowhow informatie omvat die onontbeerlijk is voor de franchisenemer voor het gebruik, de verkoop of doorverkoop van goederen of diensten, met name voor de presentatie van goederen voor de verkoop, de verwerking van goederen in verband met de verrichting van diensten, methoden van contact met klanten, administratie en financieel beheer;

de knowhow moet nuttig zijn voor de franchisenemer in die zin dat deze dankzij die knowhow zijn concurrentiepositie bij de sluiting van de overeenkomst kan versterken, met name doordat hij zijn prestaties kan verbeteren of gemakkelijker toegang kan verkrijgen tot een nieuwe markt

  • “bepaald” betekent dat de knowhow voldoende gedetailleerd moet zijn beschreven om te kunnen beoordelen of hij aan de criteria inzake het geheime en wezenlijke karakter voldoet; de beschrijving van de knowhow kan worden opgenomen in de franchiseovereenkomst, neergelegd in een afzonderlijk document of vastgesteld in een andere geschikte vorm

Intensieve commerciële samenwerking

Franchising is een intensieve vorm van commerciële samenwerking tussen twee zelfstandige partijen. Hiermee onderscheidt het zich van bijvoorbeeld een licentiemodel. Bij een licentiemodel wordt er ook samengewerkt, maar is het niveau van samenwerking veel beperkter. Waar een licentiemodel zich bijvoorbeeld vaak beperkt tot alleen een merknaam of een enkel systeem gaat het bij franchise om een volledige ondernemingsformule. Vrijwel alle aspecten van de onderneming zijn uitgedacht en in de praktijk getest. Binnen de franchise dupliceer je de geteste, bewezen formule op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Afhankelijk van hoe hard of soft de formule is,  mag je als franchisenemer hier nog in enige mate vanaf wijken. 

Efficiënte taakverdeling

Bij franchiseformules bestaat er een efficiënte taakverdeling tussen franchisenemer en franchisegever. Beide partijen doen vooral datgene, waar zij sterk in zijn. Voor de franchisenemer zijn dat vooral de operationele taken, zoals de verkoop en de dagelijkse gang van zaken binnen de eigen onderneming. Voor de franchisegever ligt het accent op aspecten als de marketing, backoffice ondersteuning, automatisering en de aansturing van de totale organisatie.

Minder ondernemersrisico als franchisenemer

Zoals genoemd is een goede franchiseformule een getest en bewezen concept. De franchisenemer loopt hierdoor als zelfstandig ondernemer beduidend minder risico dan een autonome starter. Je kan als franchisenemer een goed ondernemersinkomen verdienen met de juiste inzet als je je houdt aan de franchiseformule. Economisch gezien heeft de franchisenemer een stukje van zijn zelfstandigheid prijs gegeven bij het aangaan van de samenwerking in de vorm van franchising. In ruil daarvoor geniet hij vele voordelen. Beide partijen hebben als doel: het realiseren van een optimaal resultaat. Andere doelstellingen zijn daarvan afgeleid, zoals groei, continuïteit en efficiency.

Geschikt voor startende én bestaande ondernemers

Franchising is bijzonder geschikt voor de startende ondernemer, maar ook de reeds gevestigde ondernemer kan in franchiseverband een succesvolle doorstart maken. Steeds vaker sluiten reeds gevestigde ondernemers zich aan bij een franchiseformule om hun rendement te vergroten en daarmee de continuïteit van de eigen onderneming te waarborgen. Een bekend voorbeeld hiervan is Albert Heijn, die zelfstandige kruidenierswinkels heeft geconverteerd in succesvolle franchisevestigingen.

Lees hier verder bij Franchising groeit

Meer over franchising?
Ga direct naar onze kennisbank vol met alle informatie over franchisenemen!

Bekijk ook deze magazines