De MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Profiteer jij al van de voordelen?

Heb je werknemers in dienst, dan heb je waarschijnlijk ook een verzuimverzekering met arbodienst om de kosten en bijkomende verplichtingen bij eventuele ziekte op te vangen. Maar de ene verzuimverzekering is de andere niet. Vraag jij je weleens af waarom de administratie bij een zieke werknemer zoveel tijd kost of ben je weleens verrast door onverwachte kosten? Grote kans dat je geen MKB Verzuim-ontzorgverzekering hebt.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe afspraken gemaakt om werkgevers te ontzorgen. Een onderdeel van deze afspraken is de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Sinds 1 januari 2020 kunnen ondernemers zich verzekeren van een deskundige ondersteuning en een effectieve aanpak op dit gebied.

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers. Vaak hebben ondernemers niet de tijd of de kennis om aan alle wettelijke verplichtingen rondom ziekteverzuim en re-integratie te voldoen. Bovendien kunnen de kosten van een langdurig zieke werknemer behoorlijk oplopen. Deze verzekering helpt ondernemers om deze consequenties te dragen.

Ontzorgen

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten. De verzekeraar stelt hiervoor een casemanager aan, die de regie voert over het (1e en 2e spoor) re-integratieproces. Bovendien hoeven ondernemers zich geen zorgen meer te maken over de loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen, omdat de verzekeraar deze overneemt.

De keuze is aan de ondernemer

Verschillende verzekeraars bieden per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering aan, naast de bestaande verzuimverzekeringen. Overstappen is mogelijk, maar het hoeft niet. Werkgevers blijven wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers, dus het is belangrijk dat ondernemers zich voorbereiden op langdurige zieke werknemers op een manier die bij hun situatie past.

Tot slot!

Ondernemen is risico nemen en risico's kun je verzekeren! Een goed en gedegen verzekeringsarrangement dat niet alleen gebaseerd is op premies maar juist ook op specifieke bedrijfsrisico's en periodieke controle zal voor zowel de franchisegever als de franchisenemer een 'zinnige' en 'waardevolle' oplossing zijn.

Frank Smits Frank Smits
Adviseur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.

Stel je vraag aan Frank Smits