Franchisen bij Sales Improvement Group?

Hoe ziet het traject eruit voordat je franchisenemer wordt?

Hierbij beschrijven wij het traject dat je doorloopt om als succesvolle franchisenemer van Sales Improvement Group te starten. Wij hechten veel waarde aan het feit dat de slaagkansen van franchisenemers hoog zijn. Daarom doorloop je een zorgvuldige procedure zodat je ook voldoende momenten hebt in het traject om de juiste afweging te maken of deze formule succesvol voor jou kan worden. De fasen dienen als leidraad voor de procedure en hiervan kan om moverende redenen worden afgeweken.

Stap 1

Om toegelaten te worden tot de procedure, ontvangen wij graag je uitgebreide C.V. met een begeleidende e-mail, met hierin de uitleg waarom je interesse hebt om Sales Improver of Sales (Management) Trainer te worden. Een inschrijfformulier tref je op www.salesimprovementgroup.com aan. Als het goed is heb je dit al gedaan op basis waarvan je deze informatie krijgt toegestuurd of uitgereikt.

Stap 2

Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met een van de directieleden. In dit gesprek vormen zowel de franchisegever als jij een beeld over elkaar. De franchisegever zal meer vertellen over de organisatie, de mensen die er werken, de activiteiten en de formule. Van jou verwachten we meer achtergrondinformatie over je functies, ervaringen en prestaties. Beiden trekken we een eerste conclusie uit dit gesprek. Als wij hebben aangegeven verder te willen en je wilt dit zelf ook graag, dan vragen wij je om een motivatiebrief te schrijven, waarin je aangeeft waarom je graag van ons team deel zou willen uit maken.

Stap 3

Je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je informatie over de omzetmogelijkheden, voorwaarden, condities en mogelijkheden van de franchiseformule. Wij vragen je hiervoor een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Je krijgt uitgebreid de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Als dit gesprek voor beide partijen een bevredigend karakter heeft, dan vragen wij jou om een businessplan te maken. Je kunt hiervoor een format krijgen. Na het tweede gesprek vragen wij jou ook om een online competentietest te doen. De uitkomst hiervan zullen we in het volgende gesprek met je doornemen. Daarnaast kunnen wij je vragen een acquisitietest te doen. 

Stap 4

Omdat Sales Improvement Group veel waarde hecht aan ondernemerschap van de franchisenemers, laten we je een eigen businessplan maken. In dit plan omschrijf je hoe je de markt ziet, hoe je die gaat benaderen, welke hulpmiddelen en methodieken je daarvoor gaat gebruiken en welke omzet je zelf verwacht te gaan realiseren. Je maakt dus je eigen analyse van de mogelijkheden en bedreigingen in de vorm van een businessplan. Vervolgens nodigen wij je uit om je businessplan te bespreken. Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan deze afspraak ontvangen wij graag je businessplan.

Stap 5

In dit gesprek wordt dus het gemaakte businessplan besproken. Omdat wij ons ervan bewust zijn dat de stap naar zelfstandig ondernemerschap een stap is die een belangrijke wending in je leven met zich meebrengt, willen we met dit plan bereiken dat je een realistische inschatting hebt gemaakt van je toekomst. Zowel qua uit te voeren werkzaamheden als de hoogte van je inkomen als ondernemer. Indien gewenst plannen wij hierna nog een aanvullend gesprek waarbij je eventuele partner aanwezig kan zijn. Als we gezamenlijk tot de conclusie komen dat een samenwerking tot een succes kan leiden krijg je de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek overhandigd. Je kunt deze thuis rustig doornemen.

Stap 6

De volgende stap is het plannen van een datum voor het tekenen van de overeenkomst. Na ondertekening hiervan ben je dus franchisenemer van Sales Improvement Group. Je ontvangt dan van ons een overzicht met je opleidingsschema en de stappen die de eerste weken gezet dienen te worden. Wij begeleiden je hierbij, met als doel uit te groeien tot een succesvolle franchisenemer bij Sales Improvement Group.

Welke eisen stellen wij aan een franchisenemer?

Om als franchisenemer te slagen in onze franchiseorganisatie, is het goed om bij een aantal zaken stil te staan. Graag geven wij je inzicht in de voorwaarden die het aansluiten bij een franchiseorganisatie met zich meebrengt. Het aansluiten als franchisenemer bij Sales Improvement Group kent een flink aantal voordelen:

  • een concept dat succesvol is in de markt
  • een professionele ondersteuning bij de organisatorische start van je bedrijf
  • een uitstekend opleidingsprogramma
  • legio praktische ondersteunende diensten

Deze zaken zorgen ervoor dat je je kunt richten op het verkopen en uitvoeren van onze diensten. Om de kwaliteit van de diensten, die door alle Sales Improvers en Sales Trainers uitgevoerd worden, te waarborgen, is het van belang dat iedereen (franchisenemers en franchisegever) zich aan een aantal afspraken houdt. Deze afspraken staan beschreven in het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst. 

De start van je eigen onderneming is een intensieve periode. In het begin is het wennen aan een aantal nieuwe zaken. Je gaat werken vanuit een kantoor aan huis. Je leert hoe je het SPACE Concept® kunt verkopen. Je krijgt nieuwe kennis en vaardigheden aangereikt door de franchiseorganisatie. Deze vaardigheden ga je later weer bij jouw klanten toepassen. En als je werk hebt uitgevoerd voor jouw klanten, dan ga je hiervoor een factuur opmaken. Jouw klanten gaan je dus betalen voor wat je voor ze uitvoert. Dán komen de verdiensten. Mocht je twijfelen of je in staat bent om bovengenoemde zaken te realiseren? Wij helpen je hierbij. Ook wij kijken kritisch naar je. Want wij willen net zo graag als jij dat je als zelfstandig ondernemer succesvol wordt.

Sales Improvement Group biedt u een succesvolle franchiseformule met uitstekende ondersteuning en toekomstperspectieven. Om op de juiste manier invulling te geven aan de verwachtingen van onze klanten, zijn wij op zoek naar commerciële verkoopleiders, salesmanagers, of (verkoop)directeuren oftewel commerciële toppers. Wij zoeken mensen met een ruime verkoopervaring, bij voorkeur in verschillende branches, met aantoonbare prestaties en successen. Momenteel ben je actief als leidinggevende van een verkoopteam, of heb je hieraan leidinggegeven. Je beschikt over een startkapitaal van €20.000 voor investeringen, vermeerderd met de kosten van levensonderhoud voor de eerste maanden. Financieringsmogelijkheden voor het startkapitaal zijn aanwezig.

Als je in staat bent om zelfstandig te werken en toe bent aan het opzetten van een uitdagende (franchise)praktijk met een aantrekkelijk verdienmodel, dan willen wij je graag uitnodigen om aan te sluiten bij een professioneel team. Financieringsmogelijkheden voor het startkapitaal zijn aanwezig. 

Waarom franchise?

Franchise is een verzamelnaam voor veel initiatieven wereldwijd met als doel het gezamenlijk ondernemen in formuleverband. Je bent dus ondernemer met alle lusten en lasten. Omdat wij streven naar een team van commerciële toppers -dat verwachten tenslotte onze klanten van onze werkzaamheden- hebben wij gekozen voor een franchiseformule. Een franchiseformule biedt namelijk onbeperkte groeimogelijkheden, waarbij je zelf bepaalt hoeveel tijd je wilt besteden aan het verkopen van de diensten en hoeveel tijd aan het zelf uitvoeren hiervan.
 
Goede commerciële mensen willen graag geld verdienen en bezig zijn met werkzaamheden die ze aanspreken. Dat is een van de belangrijkste voordelen van franchise. Jij bepaalt hoeveel van de verkochte diensten je zelf uitvoert bij jouw klanten. En hoe vaak je een collega inhuurt of dat je zelf werkzaamheden voor een collega uitvoert. Dat bepaal jij, omdat je zelfstandig ondernemer bent.

Daarnaast biedt een franchiseformule je de mogelijkheid om veel zaken centraal te laten regelen. Hierdoor kun je je bezighouden met je corebusiness. Centraal geregeld wordt bijvoorbeeld: automatisering, software, reclame, marketing, vergaderfaciliteiten, telefoon, secretariaatsservice, opleiding en coaching.

Wat kan Sales Improvement Group je bieden? 

Sales Improvement Group is een franchiseorganisatie, opgezet door ervaren ondernemers, die zelf ook franchisenemer zijn geweest. Secretariaat, inkoop, opleiding, marketing, automatisering en productontwikkeling vormen de faciliterende diensten van het hoofdkantoor van Sales Improvement Group.

Alle franchisenemers van Sales Improvement Group werken als zelfstandig ondernemer op franchisebasis. Je krijgt een uitstekende ondersteuning van de franchiseorganisatie op het gebied van het ondernemerschap, de eigen acquisitie en de uit te voeren diensten. Na een praktijkgerichte opleiding en onder persoonlijke begeleiding, heb je onbeperkte groeimogelijkheden en bepaal je als zelfstandig ondernemer zelf de hoogte van jouw eigen inkomen.

In een persoonlijk gesprek kunnen we je nader informeren over de mogelijkheden.

Vraag hier meer informatie aan en wij nemen contact met jou op!