Buro Leerlingenhulp

Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. De formule behandelt en diagnosticeert kinderen, leerlingen, jongeren en studenten en biedt ondersteuning en advies aan ouders, docenten en schoolleiders. Voor vragen omtrent onderwijs, ontwikkeling en/of opvoeding staat een team van enthousiaste orthopedagogen en psychologen klaar.

Buro Leerlingenhulp ziet mogelijkheden in plaats van beperkingen. De deskundige aanpak is altijd persoonlijk, creatief en oplossingsgericht. Men gaat ervan uit dat iedereen uniek is en over bijzondere capaciteiten en talenten beschikt. Buro Leerlingenhulp hanteert geen standaardprogramma's, maar passen hun diensten aan op de specifieke behoeften van het individu. Zij vinden het belangrijk dat de hulpverlening zoveel mogelijk binnen de praktijk blijft. Door het diverse en professionele team van psychologen en orthopedagogen gespecialiseerd op het gebied van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling wordt dit grotendeels gewaarborgd.

Ook de samenwerking met scholen, ouders, dan wel andere hulpverleners is essentieel om een goed multidisciplinair traject aan te kunnen bieden.

Buro Leerlingenhulp heeft aangegeven momenteel geen aanvragen in behandeling te nemen.

Kerncijfers

Franchise sinds
2006
Aantal vestigingen
32
Waarvan franchise
32
Entreegeld
€1.950
Franchise fee
13% excl. BTW
Totale investering
€1.750
Benodigd eigen vermogen
€0