Wie is partij bij uw franchiseovereenkomst?

Als franchisenemer bent u druk met uw onderneming. Met het personeel, de leveranciers en uw klanten zijn een hele stapel contracten gesloten. Maar wat staat er eigenlijk in uw eigen contract met de franchisegever? Wie is die U eigenlijk in uw franchiseovereenkomst? Bent u dat in persoon? Is dat uw besloten vennootschap? Of misschien beiden? 

Het antwoord op die vraag is zeer van belang, zo bleek recent weer uit diverse uitspraken. De rechtbank Noord-Holland en de rechtbank Rotterdam mochten zich buigen over een zaak waarin de franchisenemer aansprakelijk werd gesteld door de franchisegever. Er ontstond echter discussie over de vraag wie nu eigenlijk partij was bij de franchiseovereenkomst en dus aansprakelijk kon worden gesteld.

Niet hoofdelijk aansprakelijk

In de ene franchiseovereenkomst stond dat de heer (X), handelend in privé, dan wel via de besloten vennootschap de franchisenemer was. Toen de franchisenemer zowel in privé als via zijn besloten vennootschap hoofdelijk aansprakelijk werd gesteld, kwam hij in het verweer. Hij zei dat uitsluitend zijn B.V. verantwoordelijk was voor de financiën. De rechtbank volgde de franchisenemer niet. Wel kreeg franchisegever een veeg uit de pan. Franchisegever had hier namelijk een vage beschrijving gebruikt. Daaruit bleek niet dat de franchisenemer zowel in privé als via zijn B.V. hoofdelijk aansprakelijk was. Had de franchisegever dat gewild, dan had hij dat maar duidelijk moeten vastleggen. Gevolg was dat de franchisegever slechts voor 50% van de schade kon aankloppen bij de franchisenemer in privé en voor 50% bij de B.V. De franchisenemer was in privé dus niet voor 100% aansprakelijk.

Van eenmanszaak naar B.V.

In de andere zaak bij de rechtbank Noord-Holland had de franchisenemer eerst een eenmanszaak, maar was deze tijdens de duur van de franchiseovereenkomst omgezet in een B.V.. In een lange zin in de franchiseovereenkomst stond dat in dat geval “de statutair directeur respectievelijk de franchisenemer-privé-persoon hoofdelijk aansprakelijk zijn en blijven voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst voor de vennootschap”. 

Er ontstond een geschil over betaling van de franchisefee. De franchisegever sprak vervolgens zowel de franchisenemer in privé, de B.V. en de statutair directeur van de B.V. aan. De rechtbank maakte echter korte metten met de aansprakelijkstelling van de statutair-directeur. Uit voornoemde lange zin in de franchiseovereenkomst bleek volgens de rechter niet dat daarmee de statutair-directeur en de franchisenemer-privé-persoon bedoeld zijn. Met het begrip ‘respectievelijk’ kan immers ook bedoeld zijn als ‘dan wel’. De onduidelijkheid over deze bepaling komt dan ook voor rekening en risico van de franchisegever. De statutair-directeur van de B.V. was dus niet aansprakelijk. 

Deze uitspraken leren dat het erg van belang is scherp te zijn namens wie u als franchisenemer een (franchise)overeenkomst aangaat of bent aangegaan. U kunt immers in verschillende hoedanigheden optreden.

Mr. E (Erhard) Koekoek 
BVD advocaten

Mr. E. Koekoek

BVD advocaten is al vele jaren actief in de retail. Wij geloven in franchising. Het is een prachtige manier van ondernemen en samenwerken. Mits alles goed is opgezet, biedt franchise grote voordelen.  

Stel je vraag aan Mr Erhard Koekoek