Verzuim = ziekte + gedrag

Derven is derving! Proletarisch winkelen van klanten en/of personeel, afschrijven van producten en collectie maar een hele belangrijke dervingfactor is verzuim. 

We missen niet alleen een collega maar iemand anders moet het werk doen, daarnaast verlies van productie, extra inzet van management en bovenal frustratie. We accepteren ziekmeldingen per SMS en per mail. Het zal wel bij het tijdbeeld horen maar voor mij blijft een persoonlijk contact een zeer heilzame oplossing. 

De afgelopen jaren is het verzuimpercentage in Nederland gezakt naar ongeveer vier procent en de gemiddelde verzuimduur is gedaald naar tien dagen. Een goede ontwikkeling die helaas niet terug te zien is binnen alle branches. 

Wat kost een zieke medewerker

De kosten van een zieke medewerker zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten. De directe kosten (= loondoorbetaling + arbo) worden eventueel vergoed door een verzuimverzekering. De indirecte kosten (= bijvoorbeeld werkgeverslasten, eigen risico, vervanging, uitval productie) echter niet. Deze indirecte kosten zijn volgens berekeningen van TNO anderhalf maal zo hoog als de directe kosten. Met andere woorden: een zieke medewerker die honderd euro per dag verdient kost in totaal tweehonderdvijftig per dag. 

Bespaar op loonkosten

Verzuim boven de drie procent is niet medisch en heeft veelal te maken met gedrag van werknemers en werkgevers. Dit gedrag is dus te beïnvloeden en levert voor u een enorme besparing op. Het mooie is dat u degene bent die de meeste invloed heeft op dit gedrag. 

U wilt preventie, ziekteverzuim en re-integratie de aandacht geven die ze verdienen zodat uw medewerkers plezierig en gezond werken en uw bedrijfsvoering niet stagneert. Ook werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor gezond werken. Van ziekmelding tot re-integratie moet een flink aantal stappen worden gezet. 

Voor het verzekeren van de loondoorbetalingverplichting en arbobegeleiding van uw medewerkers kunt u kiezen uit verschillende aanbieders. Kies voor een geïntegreerde oplossing van verzekering en arbodienst. Het liefst via één loket welke bekend is met uw branche. 

Uiteraard predikt een ieder vanuit zijn eigen parochie. Maar uit ervaring weten wij dat een integrale aanpak u geen windeieren zal leggen. Laat uw dag niet bederven, maar neem uw verzuim eens onder de loep om te bekijken hoeveel rendementsverbetering u kunt behalen door deze vorm van derving aan te pakken.

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl