Succes met bezwaar- en beroepsprocedures

Dat UWV na twee jaar of bij een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid een juiste en een zorgvuldige beslissing neemt is voor de werkgever van groot belang. Zo worden de WGA-uitkeringen tien jaar lang aan werkgevers toegerekend. Dit gebeurt of via de publieke premie van de belastingdienst of, indien de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, via de premie van de verzekeraar. Maar ook de werknemer heeft er belang bij dat UWV de juiste weg bewandelt.

Als een medewerker twee jaar ziek is geweest vraagt hij een WIA-uitkering aan bij UWV. Vervolgens volgt er een beslissing van UWV. UWV kan na twee jaar ziek zijn het volgende beslissen:

  • Geen uitkering - medewerker is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
  • WGA-uitkering - medewerker is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt of de medewerker is 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt maar er valt herstel te verwachten.
  • IVA-uitkering - medewerker is tussen de 80 en 100 procent blijvend arbeidsongeschikt.

Sinds 2014 hebben wij de deskundigheid in huis om bezwaar- en beroepszaken in eigen beheer op te pakken. De reden om dat te doen heeft te maken met de toename van beslissingen van UWV op onduidelijke of onjuiste gronden.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een zieke medewerker ontvangt van UWV na 2 jaar ziekte een WGA (35-80%) uitkering. In de periode daarna nemen de klachten toe en daarom wordt op 4 februari 2015 bij UWV een herbeoordeling aangevraagd. Het resultaat is een ophoging van de arbeidsongeschiktheid naar 80-100%. De WGA blijft gehandhaafd want de verzekeringsarts van UWV geeft in zijn rapportage aan dat hij een toename van de mogelijkheden verwacht. Maar dit blijkt echter niet uit de onderliggende stukken. Wij maken bezwaar op de volgende gronden:

  • Als de verzekeringsarts van UWV verbetering van de belastbaarheid verwacht moet hij dit deugdelijk motiveren, en dat heeft hij niet gedaan.
  • De verzekeringsarts van UWV die de beoordeling heeft uitgevoerd is een arts in opleiding tot specialist verzekeringsgeneeskundige. Hij is echter niet BIG geregistreerd. In dat geval moet de beoordeling mede ondertekend worden door een staf VA of een BIG geregistreerde VA. Dat is niet gebeurd wat betekent dat er onzorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden. 

De verzekeringsarts die het bezwaar behandeld rept met geen woord over de status van de arts die de herbeoordeling heeft uitgevoerd in de beslissing op bezwaar. Wel geeft de verzekeringsarts aan dat de primaire verzekeringsarts geen plausibele onderbouwing kan geven dat verbetering van de functionele mogelijkheden te verwachten is. De verzekeringsarts kan niet anders dan de werkgever te volgen in haar stelling dat er sprake is van duurzame beperkingen. En vanaf 4 februari 2015 is er dus recht op een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering.

Een IVA uitkering sluit ook beter aan bij de situatie van deze medewerker. De medewerker heeft geen re-integratie verplichtingen meer en ontvangt een hogere uitkering van UWV. 

Guus Mineur
SuperGarant Zorg & Verzekeringen

Guus Mineur