SamenWerken als FranchiseWens

Bij de start van een nieuw jaar worden we overstelpt met ‘de beste wensen’. En voor ieder van ons zien die ‘beste wensen’ er waarschijnlijk anders uit.

Meestal doet de wenser ook geen navraag wat je zou willen en kan je jouw diepste wensen dus gewoon lekker voor jezelf houden en doorgaan met dat wat je al deed. Mijn wens is echter dat we onze wensen voor franchisend Nederland expliciet maken en deze met elkaar delen om er dan met elkaar een mooier gezamenlijk plan van te maken. De kern van franchise is samenwerken en laten we dat nu eens als uitgangspunt nemen.

De samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer op formuleniveau. En ook de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers op een overkoepelend niveau, en de samenwerking met de diverse ‘dienstverleners’ aan de franchiseorganisaties. Die samenwerking zou naar mijn idee dan heel wat positieve energie, budget en resultaten kunnen opleveren. Ik ben een sterke voorstander van transparantie en van het idee dat je met elkaar meer bereikt. Deze column sluit ik af met het NFV wensenlijstje dus leest u nog maar even door.

Zo heeft alle negatieve publiciteit van het afgelopen jaar er voor gezorgd dat franchise bij een breder publiek meer bekendheid heeft gekregen als ondernemingsvorm. De teneur van die berichtgeving heeft vooralsnog de praktijk helaas geschaad. Zo hoor ik van diverse formules en wervers dat het lastiger is om goede franchisenemers te interesseren. Er is wantrouwen ontstaan en daar zullen we met elkaar een antwoord op moeten vinden. Een antwoord dat meer recht doet aan alle goede aspecten voor zowel gevers als nemers. En een bereidheid in zich heeft te werken aan een verbetering van de praktijk waar deze te wensen overlaat. Het vraagt daarbij moed om begaande paden en het directe eigenbelang te verlaten en een echt contact aan te gaan waarbij het gezamenlijke voorop staat.

Gezamenlijk is ook het belang om een goed inzicht te hebben in de betekenis van franchise als ondernemingsmodel. NFV, Rabobank en EIM/Panteia organiseren daartoe jaarlijks een ‘Franchisestatistiek’. Alle formules ontvangen het verzoek op deze statistiek te reageren en de medewerking van alle formules is gewenst voor betrouwbare resultaten. De ontwikkelingen worden gebruikt in algemene (politieke) belangenbehartiging en worden veelvuldig gebruikt in publicaties en benchmarks van formules. 

Vanuit de NFV hebben we dus voor 2015 en volgend best een wensenlijstje. Onze inzet is thans op drie gebieden; belangenbehartiging, kennisplatform en het zijn van ‘keurmerk’ voor formules. Deze inzet komt voor het overgrote deel alle formules ten goede en we zien dan ook graag dat alle partijen/formules de verantwoordelijkheid in het ‘algemene belang’ nemen. In onze nieuwjaarsdromen zien we een ‘Franchise Platform Nederland’ ontstaan van Gevers, Nemers en Dienstverleners waar we met elkaar verantwoordelijkheid nemen zaken goed met elkaar te organiseren. Zoals er nu gewerkt wordt aan concepten voor een FranchiseCode en Geschillenbeslechting. Dat we dan ook werken aan een positiever imago en kennis en opleidingen met elkaar op een hoger plan brengen omdat er voldoende slagkracht ontstaat. En een toetsing die alle partijen de duidelijkheid en erkenning geeft die noodzakelijk is. We leven anno 2015 in een tijdperk van veranderingen en een ‘Deeleconomie’. Het is onze wens om met elkaar goed in te spelen op deze realiteit en resultaten te boeken. Doet u met ons mee dit jaar? Ik lees graag uw reacties op romana@nfv.nl.

Romana Engeman
Algemeen Directeur Nederlandse Franchise Vereniging
www.nfv.nl

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.