Saamhorigheid juist nu

Wat kan de wereld, een leven en zo ook het Retail landschap ineens veranderen. Van de zorg om traffic, omzet, groei in cijfers naar puur de zorg om de mens. Zorg om de consument, de medewerkers, jezelf en dierbaren. Extra zorg voor ondernemers het bedrijf en de toekomst. Slechts in een paar weken tijd staat het leven totaal op zijn kop. Vanuit de ‘verre’ nieuwsberichten uit China naar Italië en nu dichtbij in onze directe omgeving. Van op het werk tot vrienden en nog bijzonderder in de familie en dan opeens blijkt het pas echt te landen. Het voelt onwerkelijk en wij raken uit balans. Want de belangrijkste pijler van ons geluksgevoel is onze gezondheid, die van jezelf en die van je dierbaren.  De basis van ons bestaan. 

Ernst van de situatie

De ernst van de situatie wordt in toenemende (eindelijk) mate ingezien. Zekerheden worden of blijken ineens onzekerheden. Heftige en drastische maatregelen worden wereldwijd terecht genomen met inmiddels nieuw maar alweer het bekende jargon als ‘flatten the curve’ en ‘we gaan op slot’. Noodscenario’s worden gemaakt en uitgevoerd vanuit de zorg om gezond- en veiligheid van het personeel en consument, de omzetderving en kostenbesparing. Dit ingegeven vanuit het bedrijf zelf die al aan de noodrem trok of nu door het kabinet, rigoureus. Ondernemerschap overruled door het besluit op slot te gaan. En dat is goed. Want de mensen die het nu nog niet doorhebben denken te veel aan zichzelf en niet aan anderen. Dat individualisme is sterk in onze maatschappij geworteld. En nu wordt een beroep gedaan aan eenieder om verantwoordelijk te zijn en deze op te pakken. Primair te denken aan de ander. Dat was nodig. En wat blijkt. 

Nieuwe koers inslaan

Het brengt ons ook wat anders. Noem het de nieuwe nostalgie ingegeven door een virus en daarmee wordt een nieuwe koers ingeslagen. Naar de waardering van ons zorgpersoneel, zeg nu eerlijk, dat was echt nodig. Naar intieme saamhorigheid, het samen willen en het soms nu ook moeten doen. Naar innovatie en omdenken. Naar denken in wat wel kan in plaats van niet. Naar creativiteit om de oplossingen te zoeken en deze ongetwijfeld te vinden. Daar heb ik geloof in. Een nieuwe tijd gaat aanbreken en sterker nog deze is al ingezet. Want tussen al dat negatieve geweld passeren al mooie berichten de revue. Teams die doordat ze nu verplicht niet kunnen werken zoals uit de Horeca en evenementenwereld bieden zichzelf aan als vrijwilliger om kinderen op te vangen van die ouders uit de cruciale beroepen. Boodschappen worden er voor elkaar gehaald. Bloemen worden geschonken. Mensen bieden zichzelf aan om te helpen. En zeg nu zelf, het raakt toch iedereen als je ziet hoe de Italianen elkaar een hart onder de riem steken door te dansen en te zingen op de rood, witte en groen gesierde balkons. Persoonlijke verbinding ‘op gepaste afstand’ met de buren waarbij hun nationale hart klopt, ongetwijfeld. Of in Spanje waar elke avond om 20.00 uur iedereen klapt uit respect voor de hulpverleners. Hoe bijzonder is het dat we nu meer stilstaan met hoe het met iemand daadwerkelijk is, waardering tonen. Inmiddels elkaar groeten met de “blijf gezond’ wensen die meer betekenis heeft dan ooit. 

Dat maakt het bijzonder en goed en belangrijk om hierbij stil te staan. Dit is de glans in heftige tijden.  

Saamhorigheid 

En laten we dat gevoel vasthouden als we straks weer volop koers kunnen zetten om te gaan  bouwen. Een gevoel met de ingrediënten als saamhorigheid, waardering en denken aan de ander, innovatie en creativiteit. Dat het de basis is van het ‘nieuwe’ ondernemen. Dat maakt het puur. Dat maakt het authentiek. En dat is nu en toekomstgericht harder dan ooit nodig. Het samen doen. 

Jaar 2020 staat in het teken van Saamhorigheid.

Ik wens iedereen veel succes en creatief ondernemerschap toe. 
Bovenal een goede gezondheid voor jezelf en je dierbaren. 

Marja Groen, 
Directeur oprichtster van La Differenza

Marja Groen Marja Groen
Directeur