Roze brillentijd

Wie er oog voor heeft ziet weer prachtige kansen. Eindelijk, eindelijk neemt het consumentenvertrouwen weer toe. Het laatste kwartaal van 2005 vertoonde een verrassende opleving van de economie. Zelfs de retail kan na een klein lustrum vol ellende en krimpende omzetten het loket ‘klachten’ laten voor wat het is.

Sites voor positiefdenkers als nederlandpositief.nl, unitedsmile.nl, goednieuws.com en rozebril.nu getuigen van een herstel van het positieve denken in onze ‘geteisterde’ maatschappij. Want ja, bezocht zijn we toch wel de laatste jaren, nietwaar? En dan ook nog die euro, die volgens een recent onderzoek nog steeds zondebok nummer één is voor veel, zo niet alles wat er aan onheil over ons land is neergedaald d afgelopen jaren. Inclusief het gebrek aan punctualiteit van de NS en de verloedering van de buurt om maar wat te noemen.

Voor starters breken dus nu weer mooie tijden aan. Zeker omdat zo langzamer-hand ook in Nederland zoiets als respect voor ondernemerschap ontstaat. Tot voor kort werd je als een ‘loser’ beschouwd als je een onderneming startte en vervolgens failliet ging. In de Verenigde Staten ben je dan een held. Of in elk geval worden je inspanningen op waarde geschat: “Kom op, begin maar weer eens opnieuw”. Je kan het ook anders zien: Nederlanders kijken iets realistischer naar wat kan en wat niet. Vanuit dat perspectief zou je kunnen stellen dat de Amerikanen lege-dopretoriek bedrijven (of is dat nu juist weer Nederlands steek-je-kop-niet-boven-het-maaiveldcynisme?). 

Wat mij wel ernstig verontrust, is het feit dat we in Nederland nog steeds menen dat we in een cocon leven door te denken dat we onze mede-Europeanen buiten de deur kunnen houden. “Laten we nog maar een paar jaar de grenzen semi-dicht houden”. Ongekend kortetermijngedoe is dat. Je ontneemt jezelf de mogelijkheid om snel in te spelen op ontwikkelingen die toch onvermijdelijk zijn. Bovendien leidt de dynamiek van nieuwe instroom (die op de hele werkende bevolking slechts kinderspel is en veelal functies betreft die we zelf ‘liever niet’ aanpakken) ook weer tot meer werk. Elke Let die hier komt werken, zorgt er immers voor dat bedrijven hun activiteiten langer in Nederland handhaven en ook niet naar slinkse wegen zoeken het werk via allerlei illegale constructies door buitenlanders te laten doen. Nog afgezien van de kans dat productieprocessen definitief worden uitbesteed aan lagere-lonenlanden. We zullen die extra krachten de komende jaren bovendien hard nodig hebben door de fikse pensioengolf die ons de komende jaren gaat overspoelen. Enfin, in april hakt het kabinet de knoop door. Ik ben benieuwd.

In maart 2005 was volgens een onderzoek van Netwerk, 36% van de Nederlanders tevreden over de samenleving. In februari was dat ‘maar liefst’ 43%. Een broos, maar onmiskenbaar stijgend lijntje. Dus starters, laat het maar weer zien!

Ward de Moor, Senior communicatieadviseur Communicatiebureau Synergie
Reacties? ward@communicatiebureau.nl