Nieuwe brandregresregeling voor bedrijven

Sinds januari dit jaar is er een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2014) van kracht. Dit betekent dat u vanaf begin dit jaar aansprakelijk kan worden gesteld door een brandverzekeraar voor brandschade die u veroorzaakt heeft aan derden. Voorheen betaalde de brandverzekering van deze partij de schade en werd het bedrag niet op u of uw aansprakelijkheidsverzekering (AVB) verhaald. Dit ligt nu anders, we geven een voorbeeld.

In maart dit jaar is er brand ontstaan door het droogkoken van een kookketel bij Peter in zijn slagerij. Daardoor is zijn hele onderneming in rook opgegaan. De bakkerij naast Peter is ook totaal verwoest. De totale schade bedraagt € 1.750.000, waarvan € 800.000 schade aan de bakkerij van de buurman. Tot 31 december 2013 werd de schade van de bakkerij betaald door de brandverzekering van de bakkerij, maar vanaf 1 januari 2014 kan deze schade op Peter worden verhaald. De aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Peter kent slechts een verzekerd bedrag van € 500.000 hierdoor moet Peter de overgebleven € 300.000 zelf betalen.

Controleer het verzekerd bedrag/voorwaarden
Een te laag verzekerd bedrag kan grote gevolgen hebben voor u en uw onderneming. Vraag daarom aan uw verzekeringsadviseur of er dekking is en wat het verzekerde bedrag is. Maar vraag ook of er in de voorwaarden specifieke voorschriften zijn opgenomen waaraan voldaan moet worden. Zo hebben veel verzekeraars onder andere opgenomen dat elektrische installaties periodiek geïnspecteerd moeten worden. Want brandoorzaak nummer één zijn elektrische installaties. Kortsluiting, te hoge vermogens, beschadigde kabel etc.

De NEN3140 inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen, beproevingen en een thermografisch onderzoek. Aansluitend ontvangt u een rapportage met conclusies en een overzicht van de verbeterpunten. Deze verbeterpunten dienen te worden uitgevoerd zodat de installatie aan de NEN1010 voldoet.

Blijkt bijvoorbeeld na een brand uw installatie niet te voldoen aan de NEN 1010 norm en niet geïnspecteerd conform NEN 3140 dan loopt u mogelijkerwijs het risico dat uw verzekeraar de dekking beperkt tot bijvoorbeeld € 500.000 terwijl u wel voor het gehele schadebedrag aangesproken kunt worden.

Wees op uw hoede!

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl

Franchise+ Franchiseplus
Redactie