Leverancierskrediet interessant of niet?

Veel leveranciers willen best goederen leveren op leverancierskrediet. Het voordeel hiervan is, dat je een voorraad ontvangt die pas later betaald hoeft te worden. Leverancierskrediet is dan onderdeel van jouw bedrijfsfinanciering.

Als het meezit verkoop je de goederen sneller dan dat je jouw leveranciers moet betalen, wat natuurlijk behoorlijk scheelt in jouw liquiditeiten. Zeker in de detailhandel waar de klant  direct betaalt. 

De vraag is echter of het ook de meest verstandige vorm van financieren is en of je daarmee op de lange termijn goedkoper uit bent. Er zijn namelijk allerlei alternatieven,  waarmee je ook liquiditeit kunt creëren en minder afhankelijk bent van jouw leverancier. 

De voordelen van leverancierskrediet

  • Je mag later betalen, waardoor je minder krap in uw liquiditeiten komt te zitten.
  • Wanneer je sneller verkoopt dan dat je moet betalen is geen eigen vermogen benodigd.
  • Indien je sneller jouw goederen verkoopt dan je jouw leveranciers moet betalen, is minder kapitaal nodig om te groeien. Leverancierskrediet kan dus een uitstekend middel zijn om groei te realiseren.
  • Leverancierskrediet is flexibel, omdat dit wordt aangepast aan jouw behoefte. Hoe meer je bestelt bij jouw leverancier, hoe groter het krediet dan eigenlijk is. Uiteraard zal jouw leverancier hierin een risico afweging maken en waarschijnlijk zelf een maximum limiet instellen.

De nadelen van leverancierskrediet

  • Verkoop je jouw goederen later dan dat je die moet betalen, dan kan hieruit een risico  ontstaan.  Zeker als je met  ‘tegenvallers’ te maken krijgt, Jij moet jouw leverancier wel tijdig betalen. Hierdoor kunnen acute liquiditeitsproblemen ontstaan. 
  • Je wordt voor jouw continuïteit mede afhankelijk van jouw leveranciers. Zeker als het leverancierskrediet oploopt, zal er minder ruimte ontstaan om nieuwe commerciële afspraken te maken. Zo heeft alles een prijs!

Zullen we de gedachte van leverancierskrediet eens omdraaien? Stel dat je jouw leverancier financiert door sneller te betalen, kan je dan een betalingskorting bedingen? Wanneer je deze korting ziet als rente die je feitelijk later betaalt, dan kent leverancierskrediet best een hoog rentepercentage.

Zeker als je een beperkt aantal leveranciers hebt loont het de moeite om in gesprek te gaan om een betalingskorting te bedingen, mocht deze mogelijkheid al niet worden geboden.

Een rekenvoorbeeld

Stel bij betaling binnen 8 dagen ontvang je een betalingskorting van 2%. De vervaltermijn voor het betalen van de factuur is 30 dagen. Het leverancierskrediet kost jou dan 2% voor 22 dagen, dit komt overeen met een rentepercentage van (365/22 dagen) x 2%  = 33,18% op jaarbasis.

Stel je bestelt maandelijks EUR 5.000,00 bij een leverancier die bereid is u een betalingskorting te bieden van 2% (betaling binnen 8 i.p.v 30 dagen), dan realiseer je een korting van EUR 5.000 x 33,18% = EUR 1.659.

Alternatieven voor het leverancierskrediet

Het goedkoopste alternatief is om dit vanuit eigen middelen te financieren, waarbij het dan  verstandig is om te kijken welke invloed dit heeft op jouw liquiditeit en plannen op de langere termijn.

Een andere vorm van krediet is een rekening-courant via jouw bank. Op basis van jouw jaarcijfers en de zekerheden die je kunt afgeven, bepaalt de bank of ze jou willen financieren en tegen welke voorwaarden. Over het algemeen is deze vorm goedkoper dan het leverancierskrediet.

Je kunt ook via ‘factoring’ liquiditeiten vrij maken door jouw uitstaande facturen te verkopen.  Voorwaarde hiervan is wel dat je kredietwaardige debiteuren hebt.  De traditionele kosten van factoring liggen tussen de 4% en 6% van de totale factuur. Nieuw zijn vormen waarbij je een vast percentage per maand betaalt afhankelijk van jouw risicoprofiel en kredietlimiet. 

Levert je niet op factuur en ontvang je jouw omzet grotendeels via PIN, dan kan een PIN Voorschot interessant zijn.  De premie voor een PIN Voorschot bedraagt 2,5 % (tot EUR 30.000) en 2,25% (boven EUR 30.000) per maand en kent een gemiddelde looptijd van 6 maanden.

Uitgaande van het rekenvoorbeeld (maandelijkse bestelling van EUR 5.000 – 2% betalingskorting – EUR 1.659 gerealiseerde korting) kan je met een PIN Voorschot van EUR 5.000 (looptijd 6 maanden), waarvan de kosten dan EUR 750 bedragen een voordeel behalen van EUR 909. 

Uitgangspunt hierbij is dan wel, dat na verkrijging van de financiering ook voldoende cashflow gegenereerd wordt om de leverancier maandelijks binnen 8 dagen te kunnen blijven betalen.

Conclusie

Al met al zijn er voldoende redenen die het interessant maken om eens met jouw (vaste) leveranciers in gesprek te gaan over een betalingskorting. 

Ook jouw leveranciers zullen blij zijn met een snellere betaling, omdat zij dan een lager betalingsrisico lopen. Daarnaast kunnen zijn dan mogelijk met hún toeleveranciers weer andere afspraken maken, doordat zij zelf over meer geld beschikken. 

Je kunt maar zo een goedkoper alternatief vinden voor het leverancierskrediet, dat je ook minder afhankelijk maakt. 

Dick Ratelband Dick Ratelband
Partner Manager EMF Finance
Stel je vraag aan Dick Ratelband