Ik lig er niet wakker van

Het tweede DOEgres komt met rasse schreden op ons af. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op 30 augustus hebben we een bijeenkomst gehad met onze sponsoren. Deze avond hebben we bijgepraat en suggesties die er zijn gedaan, hebben we meegenomen in het programma.

Sponsoren zijn voor ons heel belangrijk. Wij werken met een begroting van zo’n 60.000 euro. En om het deelnemersbedrag zo aantrekkelijk mogelijk te maken, moeten we toch de helft van de begroting uit sponsorbijdragen zien los te peuteren. Daarnaast hebben we minimaal 120 betalende deelnemers nodig. Dat gaat lukken. Als je het aantal aanmeldingen vergelijkt met vorig jaar, liggen we vóór op het schema. We mikken intern op meer dan 200 deelnemers, het aantal deelnemers van vorig jaar.

Ik lig er niet wakker van dat we op dit moment dat aantal nog lang niet bereikt hebben. Ik ben zelf franchiseondernemer en weet hoe dat gaat: je leest iets over een bijeenkomst in oktober. Dat is nog ver weg. De zaak en de vakantieroosters vergen prioriteit. En dan wordt het aanmelden op de lange baan geschoven. Waarom zouden mijn collega’s anders zijn?

Als stichtingsbestuur gaan we de komende weken op allerlei manieren het DOEgres onder de aandacht brengen. Daarbij worden we ook gesteund door verschillende franchisegevers die hun franchisenemers stimuleren om naar Utrecht te komen. Daarnaast zullen we zelf collega-franchisenemers benaderen.

Je bent als stichting bijna een jaar bezig met de voorbereiding van die ene dag. Dat begon al meteen na het afgelopen DOEgres met een evaluatie. Je kijkt wat er goed liep maar vooral ook wat er beter kan. En je probeert het programma zo vorm te geven dat je er als franchisenemer echt iets aan hebt.

Eén van de zaken waar ik zelf heel benieuwd naar ben is de uitkomst van een onderzoek dat momenteel door de universiteit Groningen wordt gehouden naar de verschillen tussen de eigen vestigingen en de franchisevestigingen. Iedereen weet dat franchisevestigingen doorgaans beter draaien dan eigen vestigingen.

En iedereen heeft zo zijn eigen gedachten over hoe dat komt. Maar de succesfactoren van franchising zijn - voor zover ik weet - nog nooit wetenschappelijk onderzocht. De resultaten van dat onderzoek worden op 29 oktober tijdens het DOEgres gepresenteerd. Daarnaast kunt u als deelnemer kiezen uit niet minder dan tien praatsessies, zes seminars en twaalf workshops. Het DOEgres 2007 wordt afgesloten met een praatdiner. Daarin kunt u met uw collega’s terugblikken op een ongetwijfeld enerverende dag, ervaringen uitwisselen en contacten aanknopen.

Deelname aan het DOEgres 2007 kost 195 euro voor franchisenemers. Daarvoor krijgt u niet alleen een uitstekend programma maar ook documentatie, een lunch en een diner. Inschrijven kan via ons formulier op onze website www.doegres.nl. 

Franchise+ Franchiseplus
Redactie